Östra Bangatan – vi anpassar för Citylinjen

Under 2024 anpassar vi Östra Bangatan för Citylinjen. Östra Bangatan blir en hållbar stadsgata där det är enkelt och trivsamt att gå, cykla och åka buss. Planera in mer tid för din resa och välj gärna en annan väg under byggtiden.

Illustration över gator och övergångspassage på Östra Bangatan.

Illustration över hur Östra Bangatan kommer se ut när arbetet med att anpassa gatan för Citylinjen är färdigt. Bild: Örebro kommun

Område

Centrum. Östra Bangatan, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan.

Vad utför vi för arbete?

  • Vi bygger en ny mittförlagd hållplats i norrgående riktning på Östra Bangatan. Hållplatsen får ett eget busskörfält för att annan trafik ska kunna passera. Bussens körfält markeras med röd asfalt.
  • Vi bygger en ny trafiksignal vid Vasagatan, som utrustas med signalprioritering som gör att bussen prioriteras i korsningen. Vi förnyar också befintliga trafiksignaler.
  • Vi gör en ny passage för gående över Östra Bangatan som förbinder Resecentrum med staden och gör det enkelt för gående att säkert passera över gatan.

  • Idag saknas en länk för cyklister längs Östra Bangatan. För att göra det enklare att cykla anlägger vi en ny gång- och cykelbana längs Östra Bangatan, mellan Järntorgsgatan och Järnvägsgatan, där den ansluts till befintlig gång- och cykelbana.
  • Vi förbättrar belysningen och tar in mer grönt i gaturummet genom till exempel planteringar längs Östra Bangatan. Planteringar tar hand om dagvatten och minskar risken för översvämningar. 

Arbetet samordnas med mindre vatten- och avloppsarbeten för att undvika framtida läckor och säkra vattenförsörjningen för örebroarna.

Detta ska göras:

  • Vi byter vattenledning längs Östra Bangatan, mellan Järnvägsgatan-Fredsgatan-Olaigatan. För att minimera påverkan på omgivningen görs arbetet på Olaigatan och Fredsgatan schaktfritt. Det innebär att inte hela ledningen behöver grävas upp. Istället räcker det med ett schakt i början och slutet på ledningen.
  • Vi byter serviser till fastigheterna Tullen och Fåfängan. Serviser är ledningar som förbinder en fastighets ledningar med de stora kommunala ledningarna.
  • Vi byter rännstensbrunnar och tillhörande ledningar längs Östra Bangatan, mellan Järnvägsgatan och Vasagatan.

Tidplan

Arbetet inleds måndag 19 februari och beräknas vara färdigt i slutet av 2024.

Information till verksamheter och fastighetsägare

Vi förstår att gatuarbetet väcker frågor om hur just er verksamhet berörs. Vi kommer kontinuerligt uppdatera er om processen, bland annat genom informationsmöten och utskick via e-post eller brev.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Under byggtiden behöver du planera in mer tid för din resa och får gärna gå, cykla eller åka buss, istället för att ta bilen. Det är viktigt både för att framkomligheten ska vara bra och för att de som arbetar på platsen ska ha en bra arbetsmiljö och kunna hålla tidplanen.

Arbetet kommer genomföras i två olika steg för att trafikanter, leveranser och annan kommunal service ska kunna ta sig fram.

Gående och cyklister

Gående kan ta sig fram längs hela sträckan. Det går att passera över Östra Bangatan i höjd med Fredsgatan, Olaigatan och Järntorgsgatan, där det även finns en överfart för cyklister. Följ skyltning på plats.

Karta över tillfälliga gång- och cykelöverfarter längs Östra Bangatan.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se den större.

Fordonstrafik

Ett körfält i vardera riktning är öppet under hela byggtiden. Från och med måndag 19 februari stängs den östra sidan av för fordonstrafik. Från Östra Bangatan blir det inte möjligt att svänga in på Vasagatan eller Fredsgatan. Det går inte heller att nå Östra Bangatan från dessa gator. Följ skyltning på plats.

Längs sträckan kommer det finnas två tillfälliga trafiksignaler som ersätter befintliga trafiksignaler. De behövs bland annat för att skapa en trafiksäker miljö och för att bussen ska kunna ta sig ut från Vasagatan och Resecentrum.

Alternativa körvägar

Om du behöver ta bilen får du gärna välja en annan väg om du kan. Möjliga alternativa körvägar är till exempel Hertig Karlsallé, Trädgårdsgatan och E18/E20, beroende på var du ska och var du kommer ifrån.

Om du ska hämta eller lämna en resenär på Resecentrum finns även möjlighet att göra det på den västra sidan om järnvägen, där det finns goda möjligheter att stanna en kort stund.

Karta över omledning och avstängning för fordonstrafik.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se den större.

Kollektivtrafiken

Samtliga regionbussar och stadslinjer 5, 6 och 22 kommer inte trafikera Resecentrum under ombyggnationen. Från och med 6 februari har de nya tillfälliga körvägar och tillfälliga hållplatser på Järnvägsgatan och Fredsgatan. Läs mer på Länstrafikens webbplats

Varför utförs arbetet?

Om vi fortsätter resa som idag kommer trängsel, köer och dålig luft bli vardag i Örebro. Idag tar häften av oss bilen när vi ska någonstans och ungefär varannan bilresa är kortare än fem kilometer. I de flesta bilar sitter bara en person.

För att fler ska välja bussen framför bilen anpassar vi gatorna för Citylinjen – ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro som består av snabbussar med hög turtäthet, egna körfält, anpassade hållplatser och förtur i trafikkorsningar. Bussarna går dessutom på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp.

Arbetet längs Östra Bangatan ­– som är delsträcka 7-8 av totalt nio delsträckor på den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérlunden – är den sista stora sträckan som byggs för Citylinjen i citykärnan. Under 2024 blir sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar för Citylinjen och under 2025 återstår endast två mindre delsträckor,

Karta över BRT-linjen med markering för delsträcka 7-8 samt färdigställda delsträckor under 2021-2023.Förstora bilden

Klicka på kartan för att se den större.

Utförare

Brogrund

Kontaktperson

Projektledare, gata: Tafan Farhad, 019-21 10 00.

Projektledare, vatten och avlopp: Joakim Skog, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: