Grenadjärgatan, broreparation samt ombyggnation av gång- och cykelöverfart

Karta som visar arbetsområdet.

Karta över arbetsområdet = röd markering. Grön markering = gång- och cykelbro strax väster om Kasernbron. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Norr, vid CV-rondellen.

Vad utför vi för arbete?

Vi reparerar bron och bygger om gång- och cykelpassage över Grenadjärgatan som ligger direkt söder om bron och kompletterande belysning vid passagen.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Arbetsområdet kommer att stängas av under perioden 19 juni–30 september. Du som går eller cyklar kan ta dig över via gång- och cykelbron som ligger strax väster om Kasernbron eller Rynningebron som ligger cirka 670 meter österut längs ån.

För dig som åker buss, innebär det att bussen leds om via närliggande gator. Åker du bil, följ anvisningar på plats som tar dig runt arbetsområdet.​

Varför utförs arbetet?

Bron är i behov av reparationer för att förlänga dess livslängd. Gång- och cykelpassagen byggs om för att ge de oskyddade trafikanterna en säkrare överfart genom att reducera fordonens hastighet. Även passagebelysningen skall bidra till att säkra passagen och göra den tryggare.

Tidplan

Byggstart: 19 juni 2023.

Planerat att vara klart: 30 september 2023.

Utförare

DAB Group AB.

Kontaktperson

Projektledare: Julianna Pap, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: