Felanmälan inom trafik och gator

Via e-tjänsten för felanmälan kan du göra en felanmälan på lekplatser, parker, klotter, vinterväghållning, sandupptagning, trafik, parkering, belysning, trafiksignaler, gator och vägar.

Information om hur vi hanterar felanmälningar.

När du gör en felanmälan får du först sex olika val som i sin tur innehåller olika kategorier.

1. Lekplatser och parker

 • Buskage
 • Hundlatrin
 • Nedskräpning, papperskorgar
 • Plaskdammar
 • Ristipp
 • Skadegörelse
 • Träd
 • Gräsklippning
 • Lekredskap
 • Plantering
 • Plattor, markytor
 • Sandlåda
 • Soffor och bänkar
 • Övrigt

2. Klotter

 • Klotter

3. Vinterväghållning

 • Busshållplats
 • Gång- och cykelväg
 • Körbana
 • Plogskador
 • Sandupptagning
 • Övrigt

4. Trafik och parkering

 • Cykelparkering
 • Cykelpump
 • Grusytor
 • Lokala trafikföreskrifter
 • Parkering och övervakning
 • Parkeringsautomater
 • Parkeringstillstånd
 • Skymd sikt
 • Trafiksäkerhet
 • Vägmärken och skyltar
 • Övrigt

5. Belysning och trafiksignaler

 • Gatlampor och trafikljus

6. Gator, gång- och cykelbanor

 • Asfalt
 • Buskage
 • Gatubrunn
 • Grusytor
 • Kantsten
 • Linjemålning
 • Löv, ekollon, grenar
 • Potthål (djupa hål i asfalten)
 • Renhållning
 • Sandupptagning
 • Skadade asfaltytor
 • Skadegörelse
 • Slåtter, vägkantsklippning
 • Staket
 • Sten- och plattytor
 • Träd
 • Tunnel, bro och trappor
 • Vägmärken
 • Återställning efter grävning
 • Övrigt

Kontakta oss

Du kan också ringa till Örebro kommuns Servicecenter på 019‑21 10 00 eller mejla servicecenter@orebro.se.

Efter kontorstid

Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till 019-18 56 30.

Gatlampor i bostadsområden

Inne i bostadsområden kan det vara hyresvärden, till exempel ÖBO, som ansvarar för gatlamporna, kontakta i så fall din hyresvärd.

Andra typer av felanmälningar

På sidan Felanmälan kan du se hur du anmäler andra typer av fel, till exempel sådant som rör vattenläckor och problem i boendemiljön.

Senast uppdaterad:

Publicerad: