Cykla i Örebro

Vi satsar på att bygga snabba huvudcykelstråk för arbetspendling. För dig som pendlar med buss finns ett låst cykelgarage vid Resecentrum. Här kan du också skicka in en felanmälan på våra cykelvägar och cykelpumpar.

Cykelgarage vid Resecentrum

Cykelgarage vid Resecentrum.

Växla upp din fritid!

Cykeln har många fördelar, inte minst för hälsan. Testa att cykla till din nästa fritidsaktivitet och dela med dig av din upplevelse senast 7 juni, så har du chans att vinna en goodiebag. Här kan du läsa mer om kampanjen Växla upp din fritid.

Kampanjen är en del av EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan, som drivs av Region Örebro län och vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige.

Felanmälan

Du kan också kontakta Örebro kommuns servicecenter på 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se för att göra en felanmälan. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till Gata och park jouren på 019‑18 56 30.

Information om hantering av personuppgifter.

Information till dig som cyklar i Örebro

Hämta papperskarta eller ladda ner pdf

En karta som visar cykelvägar och cykelpumpar i Örebro stad finns att hämta kostnadsfritt på turistbyrån och i rådhusets reception. Cykelkartan ger även förslag på cykelrundturer i Örebro med omnejd.

Karta med cykelvägar i Örebro Pdf, 3.6 MB.. Mer information finns i den tryckta kartan.

På webbkartan hittar du huvudcykelstråk och vilka cykelvägar som sopsaltas.

Örebro satsar på att bygga snabba cykelstråk för arbetspendling, så kallade huvudcykelstråk. Ett huvudcykelstråk har en bred och rak linjedragning med god belysning och tydlig orange markering på cykelbanan.

Huvudcykelstråken prioriteras vid vinterväghållning.

Se på webbkartan var befintliga och planerade huvudcykelstråk finns.

Blå linje = befintligt huvudcykelstråk.
Orange linje = planerat huvudcykelstråk.

Läs mer om vad som kännetecknar ett huvudcykelstråk.

Cykelpump

Det finns flera platser i Örebro där du har möjlighet att pumpa din cykel. Det finns också tryckluft för cykelpumpning vid många cykelaffärer och mackar.

De flesta cykelpumparna ägs och sköts av Örebro kommun. Örebrobostäder (ÖBO) ansvarar även för ett par cykelpumpar. Cykelpumpen vid Idrottsvägen äger Örebroporten men kommunen sköter den.

Se på webbkartan var cykelpumparna finns och vem som sköter dem.

På fem platser i Örebro finns cykelräknare som visar antalet passerande cyklister.

På denna sida kan du se var cykelräknarna finns (data.eco-counter.com).

Cykelvägar är prioriterade i snöröjningen. När det kommer mycket snö på kort tid gör vi vårt bästa för att göra cykelvägarna fria från snö.

På webbkartan hittar du vilka cykelvägar som sopsaltas.

Läs mer på sidan snöröjning och halkbekämpning.

Vid Resecentrum ligger Örebros första låsta parkeringshus för cyklar. Cykelgaraget har plats för 50 cyklar. Det finns även förvaringsskåp med kodlås med plats för cykelhjälm och regnkläder samt eluttag för att kunna ladda elcyklar. I direkt anslutning till garaget finns cykelpump och en station för enklare cykelreparationer.

Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert
alldeles intill anslutande tåg och bussar. Antalet platser är begränsat, men som registrerad användare är du alltid garanterad en plats.

Så fungerar cykelgaraget

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du först registrera dig som användare på Triply. Du behöver ha Bank-ID samt ett giltigt bankkort. Som passerkort kan du använda ett flertal olika kort, bland annat Länstrafikens resekort, bankkort med kontaktlös-symbol eller företagstagg.

För att lägga till passerkort krävs att du är på plats vid cykelgaraget, eftersom passerkortet ska placeras mot kortläsaren vid cykelgaraget. På plats loggar du in på Triply, klickar på registrera passerkort och följer instruktionerna.

För att komma in i cykelgaraget och parkera din cykel håller du upp ditt passerkort mot kortläsaren, som är placerad på glasets insida bredvid entrédörren. Entrédörren öppnas automatiskt och belysningen tänds.

Läs de allmänna villkoren för cykelgarage. Pdf, 152 kB.

Kostnad

Att abonnera på en plats i cykelgaraget kostar 80 kronor för en 30-dagarsperiod. Varje ny användare får prova cykelgaraget gratis i 10 dagar. Triply förlänger ditt medlemskap med 30 dagar i taget till en kostnad av 80 kronor, tills du säger upp det (minst 2 dagar före nästa förlängning).

Öppettider, cykelgarage

Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt.

Runt Örebro finns flera cykelleder

naturkartan.se/orebro kan du hitta flera olika cykelleder här är några exempel:

Mountainbike

Det finns flera mountainbikeleder i Ånnaboda.

Bergslagen Cycling - här hittar du kartor och beskrivningar av de olika lederna

För att minska antalet cykelstölder jobbar vi med att göra cykelparkeringar säkrare. Detta görs bland annat genom att bygga ut och öka antalet cykelparkeringar i staden. Vi jobbar även kontinuerligt med att höja standarden till låsbarhet mot ram, så att det blir enklare att låsa cyklar mot ramen.

Kopplat till detta vill vi uppmana alla som parkerar sin cykel vid ett cykelställ att låsa cykeln med två lås - dels med det som är fastmonterade på cykeln men också med ett andra lås, som låses mot ramen. Genom att använda två lås minskar nämligen stöldrisken.

Andra brottsförebyggande aspekter, förutom att ha lås som är av hög kvalitet, är att stöldskyddsmärka och DNA-märka cyklar.

Här finns en film om hur du minskar stöldrisken för din cykel.

Vi rekommenderar att alltid låsa cykeln med minst två lås!

Vad säger lagen?

Elsparkcykel klassas som en cykel om den är konstruerad för en maxhastighet på 20 km/h och med en motor på max 250 watt.

Hur får jag köra en elsparkcykel?

Elsparkcykel får köras på samma sätt som andra cyklar om den uppfyller kraven för att vara en cykel. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar. På gågata eller i ett gångfartsområde får du endast köra elsparkcykel i högst gångfart. Från den 1 september 2022 får inte elsparkcyklar köras på gångbanor.

Hur får jag parkera en elsparkcykel?

Elsparkcyklar ska parkeras precis som andra cyklar i cykelställ. På platser där cykelställ saknas gäller det att parkera så att inte fara uppstår eller att trafiken onödigtvis hindras eller störs. Från och med 1 september 2022 får inte elsparkcyklar parkeras p gång- eller cykelbanor. Undantag finns under perioden 1 september–31 december i vissa områden.

Vilken utrustning krävs om elsparkcykel klassas som en cykel?

  • Elsparkcykel ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykel ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Tänk på detta när du använder en elsparkcykel som uppfyller kraven för en cykel

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.
  • Kör i högst gångfart när du kör på gågator eller i ett gångfartsområde.
  • Parkera inte elsparkcykel på sådant sätt att den är i vägen för rörelsehindrade eller personer med nedsatt syn.
  • Parkera elsparkcykel i cykelställ eller anvisad plats.

Vad gör jag vid felparkerade elsparkcyklar?

Kontakta i första hand bolaget som ansvarar för uthyrningen av elsparkcykeln, om det är en hyrd sådan. Örebro kommun kan flytta felparkerade cyklar som står på gång- eller cykelväg och som bedöms utgöra en fara eller hinder i trafiken.

Vem ansvarar för de elsparkcyklar som går att hyra?

Det är respektive bolag som tillhandahåller elsparkcyklarna som också är ansvariga för dem.

Mer information om elsparkcyklar

Läs mer om elsparkcyklar på Transportstyrelsens webbplats.

Fördjupad information

Så här arbetar vi med trafikfrågor

Cykelbarometrar, cykelboxar, cykelfält, cykelstaden Örebro och huvudcykelstråk.

Senast uppdaterad:

Publicerad: