Cykla i Örebro

Vi satsar på att bygga snabba huvudcykelstråk för arbetspendling. För dig som pendlar med buss finns ett låst cykelgarage vid Resecentrum. Här kan du också skicka in en felanmälan på våra cykelvägar och cykelpumpar.

Cykelgarage vid Resecentrum

Cykelgarage vid Resecentrum.

Felanmälan

Du kan också kontakta Örebro kommuns servicecenter på 019‑21 10 00 eller servicecenter@orebro.se för att göra en felanmälan. Efter kontorstid kan du anmäla akuta fel till Gata och park jouren på 019‑18 56 30.

Information om hantering av personuppgifter.

Information till dig som cyklar i Örebro

Hämta papperskarta eller ladda ner pdf

En karta som visar cykelvägar och cykelpumpar i Örebro stad finns att hämta kostnadsfritt på turistbyrån och i rådhusets reception. Cykelkartan ger även förslag på cykelrundturer i Örebro med omnejd.

Karta med cykelvägar i Örebro Pdf, 3.6 MB.. Mer information finns i den tryckta kartan.

På webbkartan hittar du huvudcykelstråk och vilka cykelvägar som sopsaltas.

Örebro satsar på att bygga snabba cykelstråk för arbetspendling, så kallade huvudcykelstråk. Ett huvudcykelstråk har en bred och rak linjedragning med god belysning och tydlig orange markering på cykelbanan.

Huvudcykelstråken prioriteras vid vinterväghållning.

Se på webbkartan var befintliga och planerade huvudcykelstråk finns.

Blå linje = befintligt huvudcykelstråk.
Orange linje = planerat huvudcykelstråk.

Läs mer om vad som kännetecknar ett huvudcykelstråk.

Cykelpump

Det finns flera platser i Örebro där du har möjlighet att pumpa din cykel. Det finns också tryckluft för cykelpumpning vid många cykelaffärer och mackar.

De flesta cykelpumparna ägs och sköts av Örebro kommun. Örebrobostäder (ÖBO) ansvarar även för ett par cykelpumpar. Cykelpumpen vid Idrottsvägen äger Örebroporten men kommunen sköter den.

Se på webbkartan var cykelpumparna finns och vem som sköter dem.

På flera platser i Örebro finns cykelräknare som visar antalet passerande cyklister.

Se karta över var cykelräknarna finns.

Cykelvägar är prioriterade i snöröjningen. När det kommer mycket snö på kort tid gör vi vårt bästa för att göra cykelvägarna fria från snö.

På webbkartan hittar du vilka cykelvägar som sopsaltas.

Läs mer på sidan snöröjning och halkbekämpning.

Vid Resecentrum ligger Örebros första låsta parkeringshus för cyklar. Cykelgaraget har plats för 50 cyklar. Det finns även förvaringsskåp med kodlås med plats för cykelhjälm och regnkläder samt eluttag för att kunna ladda elcyklar. I direkt anslutning till garaget finns cykelpump och en station för enklare cykelreparationer.

Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert alldeles intill anslutande tåg och bussar. Antalet platser är begränsat, men som registrerad användare är du alltid garanterad en plats.

Så fungerar cykelgaraget

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du först registrera dig som användare på Triply. Du behöver ha Bank-ID samt ett giltigt bankkort. Som passerkort kan du använda ett flertal olika kort, bland annat Länstrafikens resekort, bankkort med kontaktlös-symbol eller företagstagg.

För att lägga till passerkort krävs att du är på plats vid cykelgaraget, eftersom passerkortet ska placeras mot kortläsaren vid cykelgaraget. På plats loggar du in på Triply, klickar på registrera passerkort och följer instruktionerna.

För att komma in i cykelgaraget och parkera din cykel håller du upp ditt passerkort mot kortläsaren, som är placerad på glasets insida bredvid entrédörren. Entrédörren öppnas automatiskt och belysningen tänds.

Läs de allmänna villkoren för cykelgarage. Pdf, 152 kB.

Kostnad

Att abonnera på en plats i cykelgaraget kostar 80 kronor för en 30-dagarsperiod. Varje ny användare får prova cykelgaraget gratis i 10 dagar. Triply förlänger ditt medlemskap med 30 dagar i taget till en kostnad av 80 kronor, tills du säger upp det (minst 2 dagar före nästa förlängning).

Öppettider, cykelgarage

Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt.

Runt Örebro finns flera cykelleder

naturkartan.se/orebro kan du hitta flera olika cykelleder, här är några exempel:

Mountainbike

Det finns flera mountainbikeleder i Ånnaboda.

Bergslagen Cycling - här hittar du kartor och beskrivningar av de olika lederna.

För att minska antalet cykelstölder jobbar vi med att göra cykelparkeringar säkrare. Detta görs bland annat genom att bygga ut och öka antalet cykelparkeringar i staden. Vi jobbar även kontinuerligt med att höja standarden till låsbarhet mot ram, så att det blir enklare att låsa cyklar mot ramen.

Kopplat till detta vill vi uppmana alla som parkerar sin cykel vid ett cykelställ att låsa cykeln med två lås - dels med det som är fastmonterade på cykeln men också med ett andra lås, som låses mot ramen. Genom att använda två lås minskar nämligen stöldrisken.

Andra brottsförebyggande aspekter, förutom att ha lås som är av hög kvalitet, är att stöldskyddsmärka och DNA-märka cyklar.

Här finns en film om hur du minskar stöldrisken för din cykel.

Vi rekommenderar att alltid låsa cykeln med minst två lås!

Elsparkcykel

Precis som i många andra städer finns i Örebro privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna följs.

Parkering tillåten

Parkering är tillåtet på cykelparkeringar och på anvisade ytor för cyklar, vilket ska vara tydligt utmärkt i elsparkcykelföretagens appar. Detta gäller för kommunal mark. På annan fastighetsmark ansvarar fastighetsägare om vad som gäller för deras egen mark. Örebro kommun arbetar med att identifiera och planera för fler parkeringsplatser för cyklar.

Parkering förbjuden

Trafikfarlig parkering är förbjuden. Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, fordonstrafik och räddningstjänst med flera. Elsparkcykelföretagen flyttar olämpligt och dåligt placerade elsparkcyklar. Om kommunen upptäcker farligt parkerade elsparkcyklar kommer kommunen att flytta på dem.

Parkering är förbjuden på gångbanor/trottoar och gång- och cykelbanor och vid alla andra områden där det inte finns cykelparkering. Dessa områden ska också vara tydligt utmärkta i elsparkcykelföretagens appar.

Det är inte tillåtet enligt lag att köra en elsparkcykel på gångbana/trottoar. Elsparkcykeln ska framföras på cykelbana eller väg. Den får framföras på gemensam gång- och cykelbana. Det är tillåtet att leda elsparkcykeln på gångbana eller att korsa en gångbana för att t.ex. nå en körbana eller parkeringsplats.

Nya regler för elsparkcyklarna i Örebro kommun kommer att tas fram efter en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut dem. Överenskommelsen mellan Örebro kommun och elsparkcykelföretagen kommer att finnas på orebro.se under 2024.

Sedan 2023 krävs det tillstånd för markupplåtelse från Polismyndigheten för att företag ska få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning.

Du får inte lämna eller parkera en elsparkcykel på platser/ytor där det inte finns en upprättad cykelparkeringsplats.

Örebro kommun kommer att ha dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna. Örebro kommun har också en dialog med flera andra kommuner för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder.

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelföretagen

Företag

E-postadress för felanmälan

Telefonnummer för felanmälan

Qick

support@qickscooters.com

 

Tier

support@tier.app

040-668 81 27

Voi

support@voiapp.io

021-665 59 22

Mer information om reglering av elsparkcyklar

Transportstyrelsen har utrett lagstiftning kring elsparkcyklar och liknande fordon på nationell nivå.

Transportstyrelsens förslag presenterades i mars 2021 och finns att läsa på deras webbplats, transportstyrelsen.se.

Kontakta Örebro kommun

Har du synpunkter eller frågor om elsparkcyklar så kan du kontakta Örebro kommun.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: