Hedgatan, underhållsarbete på vägbron över E18/E20

Karta som visar arbetsområdet.

Underhållsarbeten kommer att utföras på bron över motorvägen. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Område

Vid Boglundsängens handelsområde, över E18/E20.

Vad utför vi för arbete?

Vi utför underhållsarbeten på bron i form av betongreparationer, tätskiktsbyte och belysning.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Bron kommer vara öppen under hela byggtiden (7 augusti–oktober 2023) med begränsad framkomlighet. Det innebär att bilister kommer att kunna köra över bron, men att det kan ta längre tid än vanligt.

Framkomligheten påverkas för bilister på bron samt påfarter och avfarter till motorvägen. Minst ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet för trafiken på bron under hela byggtiden.

Trafiken under bron på E18 påverkas inte av underhållsarbetet förutom vissa enstaka åtgärder nattetid.

Varför utförs arbetet?

Underhållsarbetet är ett planerat underhåll, för att uppnå brons tekniska livslängd.

Tidplan

Byggstart: 7 augusti 2023.

Planerat att vara klart: oktober 2023.

Utförare

DAB Group AB.

Kontaktpersoner

Projektledare: Julianna Pap, 019-21 10 00.

Byggledare: Pontarius AB, 070-815 57 54.

Senast uppdaterad:
Publicerad: