Hedgatan, underhållsarbete på vägbron över E18/E20

Karta som visar arbetsområdet.

Underhållsarbeten utförs på bron över motorvägen, för att förlänga brons livstid. Klicka på bilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Bron helt öppen för trafik, arbetet återupptas i våren

Under broreparationen har entreprenören skadat bron, vilket har lett till förseningar i arbetet. Återstående arbeten är inte genomförbara nu under vintern, då väderkänsliga moment kvarstår. Därför kommer arbetet nu att pausas och planeras att återupptas 8 april.

Det innebär att samtliga körfält på bron har öppnats för trafik igen.

När arbetet återupptas i april kommer endast ett körfält i vardera riktning vara öppen för trafik. Underhållsarbetet beräknas vara helt klart i maj 2024.

Område

Vid Boglundsängens handelsområde, över E18/E20.

Vad utför vi för arbete?

Vi utför underhållsarbeten på bron i form av betongreparationer, tätskiktsbyte och belysning.

Hur påverkar det mig som trafikant?

Bron kommer vara öppen under hela byggtiden med begränsad framkomlighet. Det innebär att bilister kommer att kunna köra över bron, men att det kan ta längre tid än vanligt.

Framkomligheten påverkas för bilister på bron samt påfarter och avfarter till motorvägen. Minst ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet för trafiken på bron under hela byggtiden.

Trafiken under bron på E18 påverkas inte av underhållsarbetet förutom vissa enstaka åtgärder nattetid.

Varför utförs arbetet?

Underhållsarbetet är ett planerat underhåll, för att uppnå brons tekniska livslängd.

Tidplan

Byggstart: 7 augusti 2023.

Vinteruppehåll: 15 december- 7 april

Planerat att vara klart: maj 2024.

Utförare

DAB Group AB.

Kontaktpersoner

Projektledare: Jonas Jarleskog, 019-21 10 00.

Byggledare: Pontarius AB, 070-815 57 54.

Senast uppdaterad:
Publicerad: