Vedeldning

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa, klimat och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.

Eldning med ved är ett billigt och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på. Men det kan också vara en källa till luftföroreningar. För att undvika att miljö- och hälsoskadliga ämnen släpps ut när du använder din eldstad är det viktigt att du eldar på rätt sätt. Då minimerar du även risken att störa dina grannar med otrevlig röklukt. Med några få förändringar kan du göra stor skillnad för både miljö och hälsa.

Om du störs av en grannes vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljökontoret via kommunens servicecenter.

Tips för att elda rätt:

  • Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant och tänd i toppen.
  • Se till att det är en ordentlig glödbädd innan du lägger på mer ved.
  • Använd torr ved.
  • Elda inte avfall, det är förbjudet.

Se en film om hur du eldar på rätt sätt och få fler råd på Naturvårdsverkets webb.

Tips för att få bättre förbränning:

  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Vid dålig lufttillförsel ökar utsläppen av bland annat sot och tjära till luften.
  • Lär känna din eldningsanläggning. Det kan behövas övning för att få ett bra eldningsresultat. Rök, lukt och sotbildning är bra indikationer så du kan bedöma om du eldar rätt.

Såhär kontrollerar du om förbränningen är bra

Det enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken. Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.

Vid god förbränning är röken närmast osynlig. Varma dagar syns bara värmedaller. Kalla dagar kan röken vara vit av vattenånga som kondenseras i den kallare luften. Om förbränningen varit bra får du bara kvar ljusgrå aska i eldstaden.

Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig.

Braselda

Det är bättre att elda rejält en gång med maximal effekt än att ”pyrelda” under hela dagen. Det kräver visserligen en ackumulatortank, men tanken både minskar arbetsinsatsen och är bra för miljön. Utsläppen minskar upp till 90 procent om du ansluter en ackumulatortank.

Mer information om uppvärmning

På sidan "Uppvärmning" kan du läsa mer om olika sätt att värma upp bostaden.

Senast uppdaterad: 23 september 2020
Publicerad: 16 december 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?