Tomträtt

Tomträtt innebär rätt att nyttja en fastighet (tomten) utan att äga den. Örebro kommun är lagfaren ägare och den som har nyttjanderätten kallas tomträttshavare.

Tomträtten är näst intill jämförbar med äganderätt. Det innebär bland annat att tomträttshavaren har obegränsad rätt att överlåta (till exempel sälja) tomträtten till någon annan eller att pantsätta den.

Tomträttsavgäld

Varje år ska en avgift betalas till kommunen, den kallas för tomträttsavgäld. Den ändras var tionde eller vart tjugonde år beroende på hur det senaste ändringsavtalet ser ut. I god tid innan ändringen (drygt 1 år) får tomträttshavaren ut ett ändringsavtal med hur de nya avgälderna kommer att bli.

Fastighetsavgift

Vid beskattning jämställs tomträtt med fastighet och tomträttshavaren taxeras som ägare till fastigheten. Det innebär exempelvis att en tomträttshavare betalar kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt för en tomträtt med småhus enligt samma regler som den som själv äger sin småhusfastighet.

Kostnader vid friköp av tomträtt

För att köpa loss sin tomträtt och bli lagfaren ägare är priset för småhus 73 % av det lägsta av det senaste eller 2009 års marktaxeringsvärde. För alla andra tomträttsupplåtselser (exv. flerbostads-, hyres-, handels- och industrifastigheter) baseras priset på marknadsvärdet.

De kostnader som tillkommer vid friköp är stämpelskatt (för närvarande 1,5 % av marktaxeringsvärdet för privatpersoner, 4,25% för juridiska personer), expeditionsavgift (för närvarande 825 kronor) samt kostnad för eventuell dödning av pantbrev.

Kontakta gärna Inskrivningsmyndigheten för mer information om dessa kostnader.

Intresseanmälan om friköp av tomträtt

Använd gärna formuläret här nedanför om du vill veta vad det kostar att friköpa din tomträtt. Det går också bra att kontakta oss direkt ring Servicecenter 019‑21 10 00. Du är inte bunden till köpet juridiskt innan du skrivit på köpeavtalet.

Först räknas priset på tomträtten ut, därefter beslutar du om du vill gå vidare med friköpet av tomträtten. Om du önskar det så skickar vi köpekontrakt och det som behövs för friköpet hem till dig inom ett par veckor. Skriv under alla avtal och skicka tillbaka till oss i bifogat svarskuvert.

När förfallodatumet på fakturan passerat, kontrollerar vi att inbetalningen är gjord och skickar tillbaka underskrivet köpebrev.

När du får tillbaka köpebrevet ska du söka lagfart hos Fastighetsinskrivningen. Kontakta Fastighetsinskrivningen eller din bank för mer information om detta.

Kontaktformulär för friköp av tomträtt


Senast uppdaterad:

Publicerad: