Fallfärdiga och farliga byggnader

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll av sina byggnader. Bygg- och miljönämnden kan besluta om åtgärder och förena beslutet med vite. Du kan anmäla till oss om du vet om en byggnad som är i ovårdat skick och inte underhålls.

Underhåll

Du som är fastighetsägare är skyldig att underhålla dina byggnader och se till att de är i vårdat skick. Om en byggnad är särskilt värdefull utifrån historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ställs ännu högre krav på underhållet av byggnaden.

En fastighetsägare är även skyldig att se till att det är säkert att vistas i eller i närheten av byggnader.

Vad händer med fallfärdiga och farliga byggnader?

Bygg- och miljönämnden har möjlighet att besluta att en fastighetsägare ska underhålla en byggnad eller åtgärda en byggnad så att den är i vårdat skick och förena beslutet med vite. Om en byggnad visar sig vara så förfallen eller skadad att den inte går att återställa kan Bygg- och miljönämnden besluta att fastighetsägaren ska riva byggnaden och förena beslutet med vite.

Är en byggnad inte säker att vistas i eller i närheten av kan Bygg- och miljönämnden förbjuda användningen av hela eller delar av byggnaden och förena beslutet med vite.

Anmäl fallfärdiga och farliga byggnader

Om du anser att det på någon plats inom Örebro kommun finns en byggnad som är i ovårdat skick och inte underhålls eller som inte är säker att vistas i eller i närheten av kan du anmäla det till Örebro kommuns servicecenter.

Du kan också skicka in en anmälan via vårt webbformulär.

Uppgifter i anmälan

Ange vilken adress eller fastighet det gäller i anmälan och på vilket sätt du anser att byggnaden är ovårdad och inte underhålls eller inte är säker att vistas i eller i närheten av.

Plan- och bygglagen

I 8 kap. 13-14 §§ plan- och bygglagen (2010:900) kan du läsa mer om hur byggnader ska skötas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: