Biltvätt

Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser. Det smutsiga vattnet, som innehåller bland annat olja, kemikalier och tungmetaller, rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar. Därifrån riskerar vattnet att gå ut i diken och vattendrag.

I Örebro leds mycket av dagvattnet till Bygärdesbäcken och Lillån – som båda mynnar i Svartån och sedan Hjälmaren.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

Det bästa alternativet är att tvätta sitt fordon i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". Då minskar du föroreningen av Svartån, Hjälmaren och andra sjöar och vattendrag.

Välj miljöanpassade tvättkemikalier

När du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det viktigt att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Automattvättar får också använda endast miljöanpassade tvättkemikalier.

Undvik biltvätt på gatan

Biltvätt på gatan, garageuppfarten och parkeringsplatser ska undvikas eftersom avloppsvattnet rinner ned i gatans dagvattenbrunnar, som mynnar i sjöar och vattendrag.

Under sommaren godtas att du spolar av lera, grus och damm från bilen, om du:

  • låter fordonet stå på plan gräs- eller grusyta, utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande,
  • använder vatten och, om nödvändigt, miljömärkt såpa, schampo eller diskmedel,
  • har markägarens tillstånd.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområden är det inte tillåtet att tvätta fordon på gatan, garage­uppfarten, gräsmattan eller annan likvärdig plats. Detta betyder att all tvätt av motordrivna fordon inom vattenskyddsområdet är ett miljöbrott, om det inte sker i en för ändamålet avsedd tvätthall med oljeavskiljare. Detta gäller för alla typer av motordrivna fordon såväl bilen som husbilen och motorcykeln.

Är du osäker på om du bor i vattenskyddsområde eller inte? Kolla på kartan.

Avfettningsmedel behövs sällan

Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Det innehåller oftast både tensider och lösningsmedel som inte är bra för miljön.

Avfettningsmedel är heller inte avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen, och att extra avfettning inte behövs innan bilen körs in i en automattvätt.

Vattnet renas i tvättanläggningen

För både automattvättar och "gör-det-själv-hallar" finns lagar och regler för hur tvätt- och spillvatten ska renas. Oftast består reningen av någon typ av oljeavskiljning, där oljepartiklar och slam avskiljs, samt ett lokalt reningsverk. Tvättanläggningarna tar prover på utgående spillvatten, för att kontrollera att föroreningsmängden inte överstiger de riktvärden som finns.

Om fordonstvätten ligger i centrala Örebro leds spillvattnet vidare till det kommunala reningsverket i Skebäck för ytterligare rening. Det finns alltså flera reningssteg för att förhindra att föroreningarna når sjöar och vattendrag.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?