Ekonomiskt stöd för fastighetsägare med bostäder för äldre

Det ekonomiska stödet till fastighetsägare med bostäder för äldre upphör efter den 31 december 2023.

Fastighetsägare som erbjudit bostäder till personer över 70 år har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd från Örebro kommun. Syftet med det ekonomiska stödet har varit att främja de insatser som skapar trygghet och hög boendekvalité genom social gemenskap och utökad service. De som fått stöd har uppfyllt definierade villkor och kriterier.

Vård- och Omsorgsnämnden i Örebro kommun har beslutat att inte fortsätta erbjuda ekonomiskt stöd till fastighetsägare efter att nuvarande avtalstid löper ut den 31 december 2023.

Senast uppdaterad:

Publicerad: