Ekonomiskt stöd för fastighetsägare med bostäder för äldre

Fastighetsägare som erbjuder bostäder till personer över 70 år kan ansöka om ekonomiskt stöd från Örebro kommun. Syftet med det ekonomiska stödet är att främja de insatser som skapar trygghet och hög boendekvalité genom social gemenskap och utökad service. För att ansöka behöver vissa villkor och kriterier uppfyllas.

Avtalstiden gäller för tre år och vid årsskiftet 2020–2021 löper det nuvarande avtalet ut. Under perioden 1–31 januari 2021 är ansökan för den nya avtalsperioden öppen.

För att få ta del av Örebro kommuns ekonomiska stöd ska man erbjuda bostäder till personer över 70 år samt uppfylla följande villkor:

 • Det ska tydligt framgå av bokslutet hur stödet har använts i verksamheten. Ett utdrag för de aktuella verksamheterna ska skickas in till kommunen i samband med årsredovisningen.
 • Den planerade användningen av det ekonomiska stödet ska redovisas till kommunen i samband med ny ansökningsperiod, inom tre månader efter besked om beviljat stöd. Under löpande avtalsperiod ska den planerade användningen av det ekonomiska stödet årligen redovisas tillsammans med bokslutet.
 • De boende ska vara delaktiga i hur stödet används och delaktigheten ska redovisas i bokslutet.
 • Allas lika värde ska utgöra grund för tilldelning av bostad.
 • Ingen hyresgäst får nekas lägenhet på grunder som anges i diskrimineringslagstiftningen.

Minst tre av dessa kriterier ska även uppfyllas för att få ta del av det ekonomiska stödet:

 • En gemensamhetslokal per fastighet.
 • Möjlighet att äta en måltid om dagen gemensamt med övriga hyresgäster, i avsedd lokal, minst 5 dagar i veckan.
 • Möjlighet till aktivitet och samvaro med socialt innehåll för hyresgästerna i huset regelbundet varje vecka.
 • Aktivitet och samvaro erbjuds till seniorer i området några gånger per år.

Ansökan skickas in senast 31 januari 2021

Ansökan skickas in senast 31 januari 2021 till social.valfard@orebro.se och ska innehålla följande uppgifter:

 • Kontaktperson.
 • Namn på boendet med adressuppgifter.
 • Huvudman/organisation med adressuppgifter.
 • Antal lägenheter.
 • Befintliga gemensamhetslokaler.
 • Befintliga trygghetsskapande tekniska lösningar.
 • Beskrivning av verksamhetens innehåll, särskilt avseende möjlighet till måltid och aktivitet/samvaro.
 • Eventuell personal.

Mer information

Riktlinje för ekonomiskt stöd till bostäder för äldre. Pdf, 593.1 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?