Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll är en kontroll av en byggnads ventilations­system för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med följande regelbundna intervall:

Intervaller för olika byggnadstyper

Byggnadstyp

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F- och FX-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Kontroll

Kontroll ska utföras av certifierad sakkunnig besiktningsman. Protokoll från besiktningen sänds till byggnadens ägare och till:

Bygg- och miljönämnden
Box 33400
701 35 Örebro

eller via e-post byggochmiljonamnden@orebro.se.

Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Brister i ventilationen

Om du upplever att det är brister i ventilationen kontakta i första hand fastighetsägaren. Om inte fastighetsägaren vidtar några åtgärder så kan du kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Regler i plan- och byggförordningen

I plan- och byggförordningen 5 kapitlet (2011:338) kan du läsa om regler för besiktningen.

Mer information om OVK

På Boverkets webbplats hittar du mycket bra information om OVK. Här finns också broschyren "Krav på funktionskontroll av ventilationssystem" som du kan ladda ner som PDF eller beställa.

På Boverkets webbplats kan du söka certifierade sakkunniga funktionskontrollanter

Senast uppdaterad:
Publicerad: