Inomhusklimat

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt. Temperatur, luftfuktighet och luftens hastighet påverkar inomhusmiljön.

Temperatur

Lufttemperaturen i en bostad bör inte understiga + 20°C eller överstiga + 24°C (vintertid). Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga + 18°C. I lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst + 20°C.

Luftens hastighet

Drag är en vanlig orsak till obehag. Höga lufthastigheter och luftrörelser måste kompenseras med högre lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s. Vid inomhustemperatur över 24°C kan högre lufthastigheter accepteras.

Problem med inomhusklimatet

Om du har problem med inomhusklimatet ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Fastighetsägaren är ansvarig för att din bostad uppfyller lagstiftningens krav. Får du inte hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen.

Tillsynsmyndighet

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för frågor "då risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (miljöbalken 9 kap. 3 §).

Efter en anmälan kontaktar Miljöavdelningen fastighetsägaren. Om problemen därefter finns kvar kommer en handläggare från Miljöavdelningen ut och gör en bedömning. Fastighetsägaren meddelas anvisningar, får ett meddelande om att åtgärda problemen eller får ett föreläggande. Om problemen inte åtgärdas inom viss tid kan det innebära böter.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?