Förskolorna centralt väster

Förskolorna centralt väster är en intraprenad bestående av åtta förskolor i Vasastan, Tegnérområdet, Mikaelområdet och Markbacken.

Vad betyder intraprenad?

Intraprenader är självständiga resultatenheter i den kommunala organisationen, med mer ansvar och befogenheter än normalt för verksamhet, ekonomi och personal. Kommunen äger intraprenaden och personalen är anställd av kommunen.

Syftet med intraprenader är bland annat att utveckla nya styrformer, uppmuntra till att utveckla idéer och ge möjlighet till ökat engagemang, inflytande och delaktighet för de anställda.

Förskolorna centralt väster blev intraprenad 1 januari 2015 och ambitionen är att våra förskolor ska bindas samman av en gemensam värdegrund och delad ledningsorganisation.

Inriktning

På våra förskolor arbetar vi aktivt med barns inflytande och delaktighet. Vi är nyfikna, lyhörda och närvarande vuxna för att kunna fånga upp barnens tankar och idéer. Vi arbetar för att skapa en trygg, lärorik och lustfylld miljö.

Alla förskolor i intraprenaden arbetar med vägledande samspel, som är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjligheter till utveckling.

Vår vision

Vår vision är att förskolan en mötesplats för lärande och glädje.

Våra värdeord är demokrati, lärande, trygghet och glädje.

Vi ger leken stort utrymme i vår verksamhet. Barnen ska kunna finna lugn och ro samt inspiration i vår miljö. Vi arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten och använder ett verktyg som vi kallar ”Från nuläge till nyläge”.

Besök oss

Både föräldrar och andra förskolor är välkomna att besöka oss! Adresser hittar du på respektive förskolas sida:

Rektorer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!