Marklyckans förskola

Marklyckans förskola ligger i samma hus som Marklyckans seniorboende, bredvid grönområdet Karlaparken.

Marklyckans förskola

Verksamheten ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster.

Avdelningar

Vi har två avdelningar, Sörgården för de yngsta barnen, 1–3 år och Norrgården för de äldre barnen, 3–5 år.

Inriktningar

Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö som inbjuder till gemenskap, lust och lärande. Vi arbetar för att främja leken och ger många tillfällen till olika aktiviteter inomhus och utomhus.

Leken är viktig för barnen då de i leken sorterar alla intryck från omvärlden. I leken kan barnen bearbeta känslor och upplevelser samt öva olika sätt att vara. Barnen kan praktisera vuxna beteenden och öva sig för kommande "uppdrag". Gränserna suddas ut och fantasin kan flyga fritt. Den ger också social träning, samspel, turtagning, inflytande och delaktighet.

Mat

Vår mat kommer från storköket i Marklyckans dagcentral. Maten är välbalanserad och näringsriktig och planerad utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv. För oss är det viktigt att maten är både god och nyttig!

Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd och som fångats på ett hållbart sätt).

Läs mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Karlsgatan 24, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!