Lämna klagomål på förskola, grundskola eller fritidshem

Har du klagomål på förskola, grundskola eller fritidshem? Då vill vi veta det. Det är viktigt att vi får information om det som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Kommunal verksamhet

1. Kontakta personalen

I första hand hör du av dig till förskolan, skolan eller fritidshemmet. Du kan kontakta dem via mejl, telefon eller prata med dem direkt.

2. Kontakta rektor

Om du inte är nöjd med svaret från personalen kontaktar du rektorn.

3. Kontakta Örebro kommun som är huvudman

Om du tycker att den kommunala verksamheten inte agerar kan du kontakta Örebro kommun som är huvudman. Förskole- och grundskoleförvaltningen utreder då klagomålet och ser vilka åtgärder som behövs.

Vad händer när jag har lämnat ett klagomål till Örebro kommun?

Inom fem arbetsdagar får du bekräftelse på att klagomålet har kommit in.

Beroende på vad ditt klagomål gäller kan du ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ärendet. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

Fristående verksamhet

Fristående verksamheter har egna rutiner. Har du ett klagomål kontaktar du i första hand den förskola, pedagogiska omsorgen eller grundskolan det gäller.

Om du inte är nöjd med svaret från förskolan eller den pedagogiska omsorgen, kontaktar du Örebro kommun. Om det gäller grundskola kontaktar du skolans huvudman (ägare).

Kontakta Skolinspektionen

Om du haft kontakt med verksamhet samt huvudman och du tycker att du inte har fått den hjälp som behövs kan du kontakta Skolinspektionen.

Lämna klagomål på Skolinspektionens webbplats

Ordförklaring huvudman

  • Kommunen är huvudman för kommunala förskolor och skolor.
  • För fristående verksamheter är förskolans eller skolans styrelse huvudman.

Huvudmannen ser till att verksamheten har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att förskola och skola ska bli bättre.

Senast uppdaterad:
Publicerad: