På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa.

Lämna in schema på barnets tider

När ditt barn börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller inom natt­omsorgen ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietider plus restiden till och från arbetet/studierna. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar gäller arbets-/studietider plus restiden för den förälder som barnet vistas hos.

Om arbets- eller studietider ändras så ska du lämna in schemat på nytt, senast tre veckor i förväg.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbets­sökande eller föräldra­lediga har rätt till 15 timmar i veckan.

För barn i kommunal förskola

Du registrerar barnets schema via det digitala verktyget Tempus. Du behöver använda BankID för att logga in. Här finns mer information om BankID.

Vid frågor om schemat eller om du inte kan få BankID, kontakta personalen på ditt barns förskola.

Skyddade personuppgifter

Om Skattemyndigheten har gett dig sekretess­­markering ska du använda blanketten "Schema vistelsetid för barn i kommunal förskola och fritidshem", som du hittar på självservicesidorna. Schemat lämnas direkt till personalen på förskolan.

För barn i fristående förskola och pedagogisk omsorg

Fristående verksamheter hanterar sina barns scheman separat. Fråga personalen om du är osäker på hur du ska göra.

Meddela hushållets inkomst

När du får ett erbjudande om plats i förskolan får du samtidigt en blankett där du fyller i hushållets inkomst­uppgifter, så att du får rätt avgift. Du som vårdnads­havare är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras. Använd blanketten Inkomstredovisning, som du hittar på självservicesidan. Du kan också få blanketten på barnets förskola eller skola.

Mer information om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg.

Om du inte arbetar eller studerar

Arbets­sökande eller föräldra­ledig

Är du arbets­sökande eller föräldra­ledig har ditt barn som har plats i förskolan/pedagogisk omsorg rätt till 15 timmar i veckan året om. Du betalar för platsen, förutom om barnet hör till den allmänna förskolan.

Hur de 15 timmarna fördelas görs upp i samråd med personal eller förskolechef. Barnets bästa är utgångspunkten.

Sjukskrivning

Vid sjukskrivning har barnet rätt att vara i förskolan/pedagogisk omsorg. Tiderna görs upp i samråd med personal eller förskolechef.

Utan formell sysselsättning och inte arbetssökande eller föräldraledig

Om du inte arbetar eller studerar och inte heller är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn i åldern 3–5 år rätt till 15 tim/vecka under skolans terminer (ej under skolans lov).

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Se till att förskolan eller den pedagogiska omsorgen har uppdaterade telefonnummer och adresser så att vi alltid kan nå dig.

Öppettider

Förskolorna har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. De flesta förskolor har öppet mellan kl. 6.30 och 18.30.

Om ditt barn behöver omsorg på helger, före kl. 6 eller efter kl. 18.30 på vardagar kan du ansöka om plats i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Planerings- och studiedagar

Personalen i kommunala förskolor kan ha upp till fem planerings- och studiedagar per år. Dessa dagar är förskolorna stängda. Om ditt barn behöver barnomsorg har du ändå rätt till det. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn. Information om planerings- och studiedagarna ska lämnas till dig minst två månader i förväg.

Planerings- och studiedagar hösten 2018:

  • torsdag 16 augusti
  • fredag 17 augusti
  • måndag 29 oktober

Helgdagar

Kommunala förskolor är stängda under helgdagar.

Helgdagar hösten 2018:

  • tisdag 25 december
  • onsdag 26 december

Sammanslagning

Under sommaren och vid jul kan förskolor slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen.

Byta förskola eller pedagogisk omsorg – skicka in en ny ansökan

Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn ska du göra en ny ansökan. Ditt barn får en plats enligt kommunens köregler.

Ansökan gör du genom att fylla i e-tjänsten Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg.

Flytt från kommunen

Barn som flyttar från Örebro och blir folkbokförda i annan kommun har rätt att behålla sin plats på förskolan eller den pedagogiska omsorgen i 60 kalenderdagar, samma tid som Örebro kommuns uppsägningstid.

Säga upp plats

När du ska säga upp din plats inom barnomsorgen gör du det på blanketten Uppsägning av plats i kommunal förskola och fritidshem, som du hittar på självservicesidorna.

Uppsägningstiden är 60 dagar. Uppsägningstiden börjar gälla från den dag blanketten lämnas in till kommunen. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till och med 31 juli – platsen upphör då automatiskt. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp via uppsägningsblanketten. Du som arbetar eller studerar och har behov av barnomsorg för ditt barn efter 31 juli kan söka plats på fritidshem. 

Avgifter

Avgiften för en plats gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt. Här kan du läsa om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg.

Du kan betala fakturan med autogiro eller e-faktura. Mer information om autogiro och e-faktura.

Inflytande och delaktighet

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, självklart vill vi att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns tid i förskolan. Förskolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna, t.ex. genom föräldraråd och föräldramöten.

Utvecklingssamtal

Alla föräldrar till barn i förskolan erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år. Under utvecklingssamtalet får du reda på hur ditt barn har det i verksamheten, samtala om barnets utveckling och diskutera frågor som rör barnet.

Stämpel för Servicegaranti

Servicegarantier förskolan

Förskola

Örebro kommun garanterar att:

  • du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till.
  • på din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras.

Läs mer om Örebro kommuns servicegarantier.

Frågor om barnomsorg

Ring Servicecenter, 019-21 10 00. Barnomsorgshandläggarna går att nå via Servicecenter måndag–torsdag kl. 7.30–9.30 och på fredagar kl. 10–12.

Om du har frågor som rör den aktuella förskolan eller pedagogiska omsorgen – kontakta personalen på förskolan/pedagogiska omsorgen.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se