På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

När du har plats i förskola eller pedagogisk omsorg

När du har fått plats finns det regler och riktlinjer som du bör känna till och följa.

Lämna in tider

När ditt barn börjar i förskola, pedagogisk omsorg eller inom nattomsorgen ska du lämna in ett schema på barnets tider. Tiderna ska motsvara vårdnadshavares arbets-/studietid och restid. Om arbets- eller studietider ändras så ska ni lämna in schemat på nytt, senast tre veckor i förväg.

Barn i förskolan vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar i veckan.

Barnets schema lämnar ni in via blanketten Schema vistelsetid för barn i kommunal förskola och fritidshem, som du hittar på självservicesidorna.

Avgifter

Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt. Här kan du läsa om avgifter inom förskola eller pedagogisk omsorg.

Om vi behöver nå dig

Det är viktigt att verksamheten har aktuella kontaktuppgifter till barnens vårdnadshavare. Se till att förskolan eller den pedagogiska omsorgen har uppdaterade telefonnummer och adresser så att vi alltid kan nå dig.

Öppettider

De flesta förskolor har öppet från kl. 6.30 till kl. 18.30 på vardagar.

När förskolan stänger

Under verksamhetsåret kan personalen ha upp till fem planerings- och studiedagar. Information om planerings- och studiedagarna ska lämnas till dig minst två månader i förväg. För det mesta får du besked om alla dagarna vid verksamhetsårets början i augusti–september.

Du har rätt till barnomsorg dessa dagar. Det är viktigt att du i god tid meddelar personalen om du behöver barnomsorg så att förskolan hinner ordna omsorg för ditt barn.

Sammanslagning

Under sommaren kan förskolor slå ihop sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal och vistas i andra lokaler under sammanslagningen. Under sammanslagningsperioder betalar du barnomsorgsavgiften som vanligt.

Byta förskola eller pedagogisk omsorg – skicka in en ny ansökan

Om du vill byta förskola eller pedagogisk omsorg för ditt barn ska du göra en ny ansökan. Ditt barn får en plats enligt kommunens köregler.

Ansökan gör du genom att fylla i e-tjänsten Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg.

Flytt från kommunen

Barn som flyttar från Örebro och blir folkbokförda i annan kommun har rätt att behålla sin plats på förskolan eller den pedagogiska omsorgen i 60 kalenderdagar, samma tid som Örebro kommuns uppsägningstid.

Säga upp plats

När du ska säga upp din plats inom barnomsorgen gör du det på blanketten Uppsägning av plats i förskola, familjedaghem, fritidshem, som du hittar på självservicesidorna.

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar. Uppsägningstiden börjar gälla från den dag blanketten lämnas in. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

De barn som ska börja i förskoleklass i augusti har rätt till sin förskoleplats till sista juli. I augusti tar skolan över ansvaret för barnomsorgen.

Inflytande och delaktighet

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv, självklart vill vi att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns tid i förskolan. Förskolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna, t.ex. genom föräldraråd och föräldramöten.

Utvecklingssamtal

Alla föräldrar till barn i förskolan erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år. Under utvecklingssamtalet får du reda på hur ditt barn har det i verksamheten, samtala om barnets utveckling och diskutera frågor som rör barnet.

Stämpel för Servicegaranti

Servicegarantier förskolan

Förskola

Örebro kommun garanterar att:

  • du och ditt barn får en kontaktperson att vända sig till.
  • på din förskola ska det finnas ett föräldraråd där dina och andra föräldrars synpunkter kan föras fram och diskuteras.

Läs mer om Örebro kommuns servicegarantier.

Senast uppdaterad: 7 december 2017

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se