Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Du betalar en avgift baserad på din inkomst om ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem. Avgiften betalas från första inskolningsdag tills uppsägningstiden går ut.

Innehåll på sidan

Hur mycket ska jag betala?

Vi baserar avgiften på de vuxnas sammanlagda inkomster i hushållet. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, detta kallas för maxtaxa. Maxtaxan gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Om du har flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du bara avgift för de tre yngsta barnen. Som mest kan avgiften bli 3 376 kronor per månad.

Förskola

Om barnen går på förskola betalar du per barn som mest:

 • 1 688 kronor per månad för yngsta barnet,
 • 1 125 kronor per månad för näst yngsta barnet,
 • 563 kronor per månad för tredje yngsta barnet.

Fritidshem

Om barnen går på fritidshem betalar du per barn som mest:

 • 1 125 kronor per månad för yngsta barnet,
 • 563 kronor per månad för näst yngsta barnet,
 • 563 kronor per månad för tredje yngsta barnet.

Om ditt hushåll har en inkomst som är under 56 250 kronor i månaden före skatt blir avgiften lägre, förutsatt att du lämnar in uppgifter om hushållets inkomst.

Lämna in uppgifter om hushållets inkomst

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

I samband med att ditt barn får plats i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du meddela hushållets inkomstuppgifter. Om du inte lämnar in dina inkomstuppgifter får du betala högsta avgiften. Tänk på att den inkomst du lämnar in kontrolleras via Skatteverket.

Med hushåll menar vi ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress. Vid växelvis boende är det den vårdnadshavare som har behov av plats som ansöker och lämnar in sitt hushålls inkomstuppgifter.

Meddela ändrade inkomstuppgifter

Du är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras, så att du får rätt avgift. Använd länken Meddela din inkomst, se ovan. När du har meddelat hushållets inkomstuppgifter så gäller de uppgifterna tillsvidare, tills du meddelar en ny inkomst.

Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgift behöver du inte meddela om inkomsten ändras. Om du är osäker på vilken inkomst du har anmält kan du se det på din faktura.

Inkomstkontroll

Örebro kommun strävar efter att alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför kontrollerar vi löpande från 2019 att ingen betalar för lite eller för mycket. Kontrollerna sker retroaktivt, under 2024 kontrollerar vi inkomstuppgifterna för 2022.

Har du betalat för lite i avgift får du en extra faktura på beloppet som du ska betala tillbaka. Har du betalat för mycket i avgift får du tillbaka pengarna. Mer information om inkomstkontroll.

Beräkna din preliminära månadsavgift

Här kan du preliminärt beräkna vad din barnomsorgsavgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i vissa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

Alla barn har rätt till gratis, så kallad allmän, förskola 15 timmar i veckan under skolans läsår, från och med skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Väljer du "Allmän förskola" som typ av verksamhet så stämmer avgiften under skolans läsår, men inte under sommaren då samtliga barn som går i förskola under sommaren betalar full avgift. Har du barn i allmän förskola och vill beräkna din avgift för sommaren väljer du istället "Förskola" i beräkningen.

Har du barn som går max 15 timmar per vecka och inte är på plats under lovet, läs mer här.

Har barnet en 15–dagarsplacering blir kostnaden 800 kr per termin, som faktureras en gång per halvår. Denna kostnad visas inte i beräkningen då det inte är en månadskostnad, kostnaden för 15–dagarsplacering tillkommer alltså utöver den beräknade avgiften.

Maxbeloppet är 56250 kronor.

Barn 1 (yngsta barnet)

kr per månad
 

Barn 2 (näst yngsta barnet)

kr per månad
 

Barn 3 (tredje yngsta barnet)

kr per månad
 
0 kronor per månad
15-dagarsplacering i fritidshem kostar 800 kronor per termin. Detta belopp tas inte med i denna beräkning utan hanteras utanför beräkningsfunktionen.
 

Olika avgift beroende på verksamhet

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 1–3 år

För barn i åldern 1–3 år i förskola betalar du 3 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket för familjens yngsta barn, 2 % av hushållets inkomst för det näst yngsta barnet och 1 % för det tredje yngsta barnet. Avgiften är densamma hela året, oavsett om barnet exempelvis är ledigt under sommarlovsperioden.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 3–5 år

Barn i åldern 3–5 år har rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka (så kallad allmän förskola) under skolans läsår, det vill säga från skolstart i augusti till skolavslutning i juni.

Går ditt barn mer än 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar du avgift, men får 30 % reducering, vilket motsvarar 15 timmars avdrag per vecka.

Både rätten till de gratis 15 timmarna och den reducerade avgiften gäller från skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Barn 3–5 år som går max 15 timmar i veckan

Vårdnadshavare vars barn i ålder 3–5 år går i allmän förskola max 15 timmar per vecka, kan ansöka om avgiftsfri förskoleplacering. Om man väljer att inte ansöka om avgiftsfri förskoleplacering betalar vårdnadshavare avgift under juni–augusti, medan resterande tid är avgiftsfri.

För att få en avgiftsfri förskoleplacering behöver vårdnadshavare anmäla detta en månad innan det börjar gälla. Det är endast de barn som är på förskolan max 15 timmar per vecka och går i allmän förskola som kan få avgiftsfri förskoleplacering. Har man en avgiftsfri placering har barnet inte rätt att vara på förskolan under skolans lov. Allmän förskola gäller först från hösten det år barnet fyller tre år.

Du kan också anmäla via blankett på denna sida.

Byte från avgiftsfri förskoleplacering

Vid byte från en avgiftsfri förskoleplacering har barnet rätt att vara på förskolan under skolans termin och lov. Mer information om skolans lov kan du läsa om på sidan Läsårstider för grundskolor och gymnasieskolor.

När barnet tillhör den allmänna förskolan är 15 timmar i veckan avgiftsfritt under skolans läsår.

Avgift för fritidshem

För yngsta barnet är högsta avgiften för fritidshem 2 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket, för det näst yngsta och tredje yngsta barnet är avgiften 1 %. Har barnet en 15-dagarsplacering blir kostnaden 800 kr per halvår och får då gå maximalt 15 dagar per halvår.

Du som har barn på fritidshem betalar full avgift under sommaren, oavsett om barnet är ledigt eller inte under sommarlovsperioden. Du kan säga upp platsen om barnet inte behöver den en period. Uppsägningstiden är 60 dagar. Barn som har en fritidshems­plats blir automatiskt utskrivna den 30 juni när de slutar skolår 6.

Vad menas med inkomst?

Avgiften baseras på ditt hushålls inkomster per månad före skatt.

Inkomster som ska vara med i beräkningen är lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta–eget–bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension.

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster.

Faktura

I mitten av varje månad skickas barnomsorgsfakturorna från kommunen. Varje faktura avser månaden innan. Exempel: har barnet gått i förskola i januari kommer det en faktura i februari. En faktura kommer alltså även månaden efter att barnet har slutat på förskola/fritidshem. 60 dagars uppsägningstid gäller.

Vid 15-dagarsplacering på fritidshem kommer fakturan för vårterminen i juni och fakturan för höstterminen kommer i december.

Kom ihåg att kontrollera att din faktura stämmer, så att du betalar rätt avgift och slipper att få en extra faktura när vi gör en inkomstkontroll längre fram. Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som kan påverka hushållets faktura.

Fakturan för förskolebarn skickas som huvudregel till det hushåll där barnet är folkbokfört och till den person som anges som fakturamottagare när du meddelar din inkomst.

För barn med plats på fritidshem skickas fakturan som huvudregel till det hushåll som ansökt om platsen och den person som anges som fakturamottagare när du meddelar din inkomst.

Om familjen tidigare haft plats i barnomsorgen går fakturan automatiskt till den fakturamottagare som är registrerad hos kommunen.

Om du av olika skäl önskar att fakturan ska gå till den andra vårdnadshavaren, ska detta anmälas till Örebro kommun via Servicecenter och den som ska ta över fakturan behöver meddela det nya hushållets inkomster via e-tjänsten "Meddela min inkomst".

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, får automatiskt delad faktura vid ansökan om en ny placering i barnomsorgen. Delad faktura gäller då alla gemensamma barn. Ni blir informerade om detta i ett brev i samband med att ni får erbjudande om plats.

Vårdnadshavare som ej är folkbokförd i Örebro kommun kan få delad faktura, men ej per automatik vid ny placering. Ni anmäler då om delad faktura via e-tjänsten nedan:

Den delade fakturan kommer att gälla från det att er anmälan har kommit in.

Om ni redan har en placering i barnomsorgen, eller då en av vårdnadshavarna inte är folkbokförd i Örebro kommun, gäller detta för att ni ska få delad faktura:

 • vårdnadshavarna ska skicka in en anmälan via e-tjänsten ovan
 • vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad men olika folkbokföringsadresser
 • båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola och/eller fritidshem.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får var sin faktura. De sammanlagda avgifterna kommer inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Om det blir förändringar i hushållet som kan påverka hur mycket ni faktureras, måste ni meddela Örebro kommun om det.

Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. Om bara en vårdnadshavare har kvar platsen betalar hon eller han hela avgiften, enligt maxtaxans regler.

Autogiro och e-faktura

Här kan du läsa hur du gör om du vill betala med autogiro eller e-faktura.

Fakturautskick via digital brevlåda

Om du har någon av de digitala brevlådorna Min myndighetspost, Kivra eller Billo så skickas fakturan dit. I Kivra kan du använda betalningsfunktionen och betala fakturan direkt där.

Om du har e-faktura via din internetbank, men hellre vill få fakturorna till din digitala brevlåda ändrar du detta hos din bank. Om du inte vill ta emot digital post från oss, behöver du på egen hand gå in i din digitala brevlåda och välja bort oss som avsändare i dina inställningar.

På Diggs (Myndigheten för digital förvaltnings) webbplats kan du läsa mer om digital post för privatpersoner.

Faktura med posten

För dig som inte har digital betalning kommer pappersfakturan med posten. Även om du får fakturan i pappersform kan du välja automatisk betalning med autogiro. Om du skaffar digital brevlåda får du inte längre pappersfaktura, då får du i stället fakturor digitalt från oss.

Längre sjukdomsperiod

Om ditt barn är borta från förskolan eller fritidshemmet en längre tid på grund av sjukdom, betalar vi tillbaka avgiften från och med 15:e sjukdagen. Efter särskild prövning kan återbetalning också göras vid upprepade relativt långvariga sjukdomstillfällen.

Blanketten "Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barnets sjukdom" hittar du på självservicesidorna.

På blanketten ska förskolans eller skolans rektor intyga att barnet varit frånvarande innan den skickas till barnomsorgshandläggaren. Blanketten skickas in efter sjukdomsperiodens slut, när barnet är friskt igen.

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen. Tänk på att meddela förskolan/fritidshemmet i god tid.

Kommunal förskola, skola och fritidshem utan extra kostnader

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala förskolan, skolan och de kommunala fritidshemmen erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att förskolan/skolan/fritidshemmet står för till exempel matsäcken vid utflykter och har utrustning för utlåning vid idrottsaktiviteter.

Basutrustning såsom exempelvis kläder, blöjor, salvor/krämer är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Detta står vårdnadshavaren för.

Riktlinjer för kostnadsfri skola och fritidshem.

Utgångspunkten är att alla aktiviteter som de kommunala förskolorna i Örebro kommun erbjuder ska vara fria från extra kostnader.

Om nedanstående aktiviteter anordnas på förskolan gäller följande riktlinjer:

Fest/aktivitet/föräldramöte

Förskolan ska inte ta ut någon avgift för exempelvis fika/korv.

Födelsedagar

Förskolan står för eventuella kostnader.

Utflykter

Förskolan står för matsäck.

Utklädningskläder/temakläder/luciafirande

Anordnar förskolan till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas dräkter att låna på förskolan.

Utomhusaktiviteter

Lånehjälmar ska finnas på förskolan.

Låneskidor/skridskor ska finnas på förskolan.

Pulkor ska finnas på förskolan.

Frågor

Om du har frågor kring avgifter, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: