På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Du betalar en avgift baserad på din inkomst om ditt barn går i förskola, pedagogisk omsorg eller på fritidshem. Avgiften betalas från första inskolningsdag tills uppsägningstiden går ut.

Information om avgifter under sommarlovsperioden

I dagarna har vi skickat ut barnomsorgsfakturan för juli och många vårdnadshavare har funderingar kring avgiften för sommarlovsperioden, som i år var 15 juni–19 augusti. Här kommer en sammanfattning över vad som gäller:

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1–3 år

Du som har barn som är 1–3 år betalar full avgift för platsen i förskola och pedagogisk omsorg under sommaren, oavsett om barnet är ledigt eller inte under sommarlovsperioden.

Barn 3–5 år i allmänna förskolan

Du som har barn i allmänna förskolan, dvs. barn som är 3–5 år, betalar full avgift för platsen under sommaren, du får alltså ingen reducering av avgiften under sommaren. Undantag är om barnet är ledigt hela sommarlovsperioden och du i förväg anmält sommaruppehåll för ditt barn. I så fall betalar du ingen avgift under sommaruppehållet. Anmälan om sommaruppehåll görs under våren via en blankett som delas ut på förskolan, samt finns på Unikum. Detta gäller för de barn som ska fortsätta på förskolan efter sommaren (i år barn födda 2013 och 2014).

Barn som ska börja i förskoleklass (i år barn födda 2012) har rätt att använda sin plats till och med 31 juli – platsen upphör då automatiskt. I detta fall betalar du för platsen till och med 31 juli. Om barnet ska sluta tidigare måste platsen sägas upp via den uppsägningsblankett du fått av förskolan. I detta fall betalar du till och med den sista närvarodagen som du uppgett på blanketten.

Fritids

Du som har barn på fritids betalar full avgift under sommaren, oavsett om barnet är ledigt eller inte under sommarlovsperioden.

Det går bra att säga upp fritids 60 dagar innan önskat slutdatum för sommaren, och samtidigt vid behov ansöka om fritids till höstterminen.

Hur mycket ska jag betala?

Vi baserar avgiften på de vuxnas sammanlagda inkomster i hushållet där barnet är folkbokfört. Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, detta kallas för maxtaxa. Maxtaxan gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Om du har flera barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du bara avgift för de tre yngsta barnen. Som mest kan avgiften bli 2 850 kronor per månad.

Per barn betalar du som mest:

 • 1 425 kronor per månad för yngsta barnet,
 • 950 kronor per månad för näst yngsta barnet,
 • 475 kronor per månad för tredje yngsta barnet.

Om ditt hushåll har en inkomst som är under 47 490 kronor i månaden före skatt blir avgiften lägre, förutsatt att du lämnar in en inkomstblankett.

Lämna in uppgifter om hushållets inkomst

I samband med att ditt barn får plats i förskolan, pedagogisk omsorg eller fritidshem får du en blankett där du fyller i hushållets inkomstuppgifter. Om du inte skickar in blanketten får du betala högsta avgiften. Tänk på att den inkomst du lämnar in kontrolleras via Skatteverket.

Med hushåll menar vi ensamstående, makar och sambor som är folkbokförda på samma adress. Vid växelvis boende är det den vårdnadshavare som har behov av plats som ansöker och lämnar in sitt hushålls inkomstuppgifter.

Meddela ändrade inkomstuppgifter

Du är skyldig att meddela när hushållets inkomster förändras, så att du får rätt avgift. Använd blanketten Inkomstredovisning, som du hittar på självservicesidan. Du kan också få blanketten på barnets förskola eller skola. Om du sedan tidigare valt att acceptera högsta avgift behöver du inte meddela om inkomsten ändras. Om du är osäker på vilken inkomst du har anmält kan du se det på din faktura.

Inkomstkontroll

Örebro kommun strävar efter att alla ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför kommer vi från 2019 löpande kontrollera att ingen betalar för lite eller för mycket. Kontrollerna sker retroaktivt, under hösten 2019 kontrollerar vi inkomstuppgifterna för 2017. Har du betalat för lite i avgift får du en extra faktura på beloppet som du ska betala tillbaka. Har du betalat för mycket i avgift får du tillbaka pengarna. Mer information om inkomstkontroll.

Beräkna din preliminära månadsavgift

Här kan du preliminärt beräkna vad din barnomsorgsavgift blir. Det är viktigt att du fyller i rätt information i fälten för att rätt avgift ska visas. Det kan i vissa fall finnas andra faktorer som påverkar avgiften, beräkningen är därför alltid preliminär.

Om ditt barn är 3-5 år (allmän förskola)

Alla barn har rätt till gratis, så kallad allmän, förskola 15 timmar i veckan under skolans läsår, från och med skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Väljer du "Allmän förskola" som typ av verksamhet så stämmer avgiften under skolans läsår, men inte under sommaren då samtliga barn som går i förskola under sommaren betalar full avgift. Har du barn i allmän förskola och vill beräkna din avgift för sommaren väljer du istället "Förskola" i beräkningen.

Om ditt barn har en terminsplacering på fritidshem

Har barnet en terminsplacering blir kostnaden 400 kr per termin, som faktureras en gång per termin. Denna kostnad visas inte i beräkningen då det inte är en månadskostnad, kostnaden för terminsplaceringen tillkommer alltså utöver den beräknade avgiften.

Barn 1 (yngsta barnet)

0 kr
 

Barn 2 (näst yngsta barnet)

0 kr
 

Barn 3 (tredje yngsta barnet)

0 kr
 
0 kronor per månad
 

Olika avgift beroende på verksamhet

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 1-3 år

För barn i åldern 1–3 år i förskola betalar du 3 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket för familjens yngsta barn, 2 % av hushållets inkomst för det näst yngsta barnet och 1 % för det tredje yngsta barnet. Avgiften är densamma hela året, oavsett om barnet exempelvis är ledigt under sommarlovsperioden.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg, barn i åldern 3-5 år

Barn i åldern 3–5 år har rätt till gratis förskola 15 timmar per vecka (så kallad allmän förskola) under skolans läsår, det vill säga från skolstart i augusti till skolavslutning i juni.

Går ditt barn mer än 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar du avgift, men får 30 % reducering, vilket motsvarar 15 timmars avdrag per vecka.

Både rätten till de gratis 15 timmarna och den reducerade avgiften gäller från skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Avgift under sommaren för barn 3–5 år

Rättigheten till gratis förskola/förskola med reducerad avgift gäller inte under sommarlovsperioden, det vill säga från dagen efter skolavslutningen i juni till dagen före grundskolans start i augusti. Inga barn får därför någon reducering av avgiften under sommaren, förutom om du i förväg anmält sommaruppehåll.

Om du anmält sommaruppehåll och barnet är ledigt hela sommarlovs­perioden betalar du inte någon avgift under sommar­uppehållet. Om barnet är på förskolan hela eller delar av perioden betalar du full avgift för hela sommarlovs­perioden. Anmälan om sommaruppehåll ska göras på särskild blankett som finns på förskolan och på Unikum. Blanketten lämnas till förskolans personal.

2019 är sommarlovs­perioden 14 juni–18 augusti.

För barn som ska börja i förskoleklass betalar du för platsen i förskolan till och med 31 juli, då platsen upphör automatiskt, om du inte sagt upp platsen tidigare.

Avgift för fritidshem

För yngsta barnet är högsta avgiften för fritidshem 2 % av hushållets inkomst före skatt upp till inkomsttaket, för det näst yngsta och tredje yngsta barnet är avgiften 1 %. Har barnet en terminsplacering blir kostnaden 400 kr per termin och får då gå maximalt 15 dagar per termin.

Du som har barn på fritidshem betalar full avgift under sommaren, oavsett om barnet är ledigt eller inte under sommarlovsperioden. Du kan säga upp platsen om barnet inte behöver den en period. Uppsägningstiden är 60 dagar. Om du i förväg vet att barnet kommer behöva plats igen kan du ansöka om plats på nytt samtidigt som du säger upp platsen. Barn som har en fritidshemsplats blir automatiskt utskrivna den 30 juni när de slutar skolår 6.

Vad menas med inkomst?

Avgiften baseras på ditt hushålls inkomster per månad före skatt.

Med inkomst menar vi
 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta-eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension
Med inkomst menar vi inte
 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • livränta
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Faktura

I mitten av varje månad skickas barnomsorgsfakturorna från kommunen. Varje faktura avser månaden innan. Exempel: har barnet gått i förskola i januari kommer det en faktura i februari. En faktura kommer alltså även månaden efter att barnet har slutat på förskola/fritidshem.

Vid terminsplacering på fritidshem kommer fakturan för vårterminen i mars och fakturan för höstterminen kommer i oktober.

Kontrollera gärna att din faktura stämmer, så att efterdebitering kan undvikas.

Vem får fakturan?

Fakturan för förskolebarn skickas som huvudregel till det hushåll där barnet är folkbokfört och till den person som anges som fakturamottagare på inkomstblanketten. För barn med plats på fritidshem skickas fakturan som huvudregel till det hushåll som ansökt om platsen och den person som angetts som fakturamottagare på inkomstblanketten. Om familjen tidigare haft plats i barnomsorgen går fakturan automatiskt till den fakturamottagare som är registrerad hos kommunen.

Om du av olika skäl önskar att fakturan ska gå till den andra vårdnadshavaren, ska detta anmälas till Örebro kommun och en ny inkomstblankett måste lämnas in av den som ska ta över fakturan. På blanketten ska det nya hushållets inkomster anges.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska ansöka om delad faktura.

Detta gäller för att ni ska få delad faktura:

 • båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten "Ansökan – delad faktura vid gemensam vårdnad",
 • båda vårdnadshavarna ska lämna varsin inkomstredovisning,
 • vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad, men olika folkbokföringsadresser,
 • barnet/barnen ska ha ett växelvis boende,
 • båda vårdnadshavarna ska ha behov av förskola, och/eller fritidshem.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. Vårdnadshavarna får var sin faktura. De sammanlagda avgifterna kommer inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Båda vårdnadshavarna ansvarar för att säga upp sin del av platsen. Om bara en vårdnadshavare har kvar platsen betalar hon eller han hela avgiften, enligt maxtaxans regler.

Autogiro och e-faktura

Här kan du läsa mer om hur du gör när du vill betala via autogiro eller e-faktura.

Stödplacering

Barn med särskilda skäl (enl. skollagen 8 kap. 7 §) har rätt till avgiftsfri plats i förskoleverksamhet upp till 15 timmar per vecka. För tiden över 15 timmar betalas avgift enligt taxan.

För barn som fått plats på fritidshem av särskilda skäl (enl. skollagen 14 kap. 6 §) betalas avgift enligt taxan.

Längre sjukdomsperiod

Om ditt barn är borta från förskolan eller fritidshemmet en längre tid på grund av sjukdom, betalar vi tillbaka avgiften från och med 15:e sjukdagen. Blanketten "Ansökan om återbetalning av avgift på grund av barnets sjukdom" hittar du på självservicesidorna.

På blanketten ska förskolans eller skolans rektor intyga att barnet varit frånvarande innan den skickas till barnomsorgshandläggaren. Blanketten skickas in efter sjukdomsperiodens slut, när barnet är friskt igen.

Ledighet

Ditt barn kan vara ledigt i upp till 60 dagar utan att förlora sin plats. Under ledigheten betalar du avgift för platsen. Tänk på att meddela förskolan/fritidshemmet i god tid.

Kommunal förskola, skola och fritidshem utan extra kostnader

Örebro kommun har beslutat att alla aktiviteter som den kommunala förskolan, skolan och de kommunala fritidshemmen erbjuder ska vara kostnadsfria för alla barn. Det innebär att förskolan/skolan/fritidshemmet står för till exempel matsäcken vid utflykter och har utrustning för utlåning vid idrottsaktiviteter.

Basutrustning såsom exempelvis kläder, blöjor, salvor/krämer är ett föräldraansvar och omfattas inte av riktlinjerna. Detta står vårdnadshavaren för.

Riktlinjer för kostnadsfri skola och fritidshem.

Riktlinjer - förskola utan extra kostnader

Utgångspunkten är att alla aktiviteter som de kommunala förskolorna i Örebro kommun erbjuder ska vara fria från extra kostnader.

Om nedanstående aktiviteter anordnas på förskolan gäller följande riktlinjer:

Fest/aktivitet/föräldramöte

Förskolan ska inte ta ut någon avgift för exempelvis fika/korv.

Födelsedagar

Förskolan står för eventuella kostnader.

Utflykter

Förskolan står för matsäck.

Utklädningskläder/temakläder/luciafirande

Anordnar förskolan till exempel maskerad, teater eller luciafirande så ska det finnas dräkter att låna på förskolan.

Utomhusaktiviteter

Lånehjälmar ska finnas på förskolan.
Låneskidor/skridskor ska finnas på förskolan.
Pulkor ska finnas på förskolan.

Frågor

Ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad: 11 september 2019

Publicerad: 4 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se