Olika former av barnomsorg

Kommunen och fristående verksamheter erbjuder olika former av barnomsorg till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. En avgift tas ut varje månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg, kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg samt fritidshem.

För fristående verksamheter gäller samma rätt till plats och tider som för kommunala verksamheter.

Förskola

Förskola är en gruppverksamhet för barn i åldern 1–5 år som finns i lokaler som är anpassade för verksamheten och leds av pedagoger.

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Förskolorna har en egen läroplan, som du hittar på skolverket.se. Tidigare kallades förskolan för dagis.

Om du är arbets­sökande eller föräldra­ledig har ditt barn rätt till 15 timmar i veckan året om. Rätten till plats för barn till föräldralediga gäller storasyskon – inte barnet du är föräldraledig för.

Läs om hur du ansöker om plats i förskola.

Allmän förskola

Barn som är 3–5 år har rätt att gå i förskolan gratis 15 timmar i veckan hela perioden från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni; så kallad allmän förskola. Under sommaren betalar du för platsen även om barnet bara går 15 timmar i veckan.

Om barnet går mer än 15 timmar i veckan får du en reducering av avgiften motsvarande 15 timmar gratis förskola per vecka från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni. Under skolans sommarlov finns inga reduceringar, då betalar du avgift enligt taxan.

Den allmänna förskolan är inte en egen verksamhetsform utan barnet går i förskolans ordinarie verksamhet. Om barnet redan har plats i förskola behöver du inte göra en särskild ansökan till allmän förskola. Du får automatiskt den lägre avgiften från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Läs mer om avgift under sommaren.

Om du inte arbetar eller studerar och inte heller är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn i åldern 3–5 år rätt till 15 timmar/vecka under skolans terminer (ej under skolans lov). Du betalar inte avgift under sommarperioden för en sådan placering då barnet inte har rätt att närvara under sommarlovet.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

I pedagogisk omsorg är barngrupperna mindre och verksamheten bedrivs oftast i hemmiljö. Pedagogisk omsorg är för barn från 1 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Flerfamiljssystem ingår också i begreppet pedagogisk omsorg.

Läs om hur du ansöker om plats i pedagogisk omsorg.

Kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg

Föräldrar som arbetar på vardagskvällar och/eller under helger kan ansöka om barnomsorg för kväll, natt och helg för sina barn. Omsorgen erbjuds de tider som den vanliga förskolan inte har öppet:

  • på helgen,
  • före kl. 6 på vardagar,
  • efter kl. 18.30 på vardagar.

Barnen kan gå i kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg från att de fyllt 1 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Omsorg på kväll och helg finns i både kommunal och fristående regi. Omsorg på natten finns bara i kommunal regi.

Ansökan

Föräldrarnas arbetstider ska styrkas med intyg och schema som lämnas tillsammans med ansökan. Använd blanketten "Ansökan om kommunal barnomsorg på obekväm tid" som finns på sidan Självservice inom förskola och pedagogisk omsorg.

Fritidshem

Barn kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Mer information om fritidshem.

Frågor om barnomsorg

Ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Om ditt barn redan fått en plats och du har frågor som rör den aktuella förskolan eller pedagogiska omsorgen – kontakta personalen på förskolan/pedagogiska omsorgen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se