På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

Innehåll på sidan

Ansök om undervisning i modersmål

Ansökan lämnas till skolexpeditionen på din skola där barnet går. Du behöver bara lämna in ansökan en gång – ansökan gäller för hela tiden i grundskolan eller gymnasiet. 

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att skolan ska anordna modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning,
  • rektorn godkänner ansökan och
  • det finns en lämplig lärare.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Nationella minoriteter

I Sverige är de nationella minoritets­språken samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch. I Örebro kommun har man beslutat att även hantera det svenska tecken­språket som ett nationellt minoritets­språk. Elever med dessa minoritets­språk har rätt till modersmåls­undervisning även om språket inte är elevens dagliga umgänges­språk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grund­läggande kunskaper i språket för att ha rätt till undervisning i ämnet moders­mål. Kravet på att det ska finnas minst fem elever som önskar undervisning gäller inte heller.

Undervisning i flera språk

Eleven kan bara få modersmålsundervisning i ett språk. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Betyg i ämnet modersmål

Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie schema. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

Sluta med modersmålsundervisning

Om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen meddelar du det till skolan där ditt barn går. Ladda ner blankett nedan och lämna in på skolans expedition.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet innebär att ditt barn kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra barnet behärskar det svenska språket. Det är skolan som avgör om eleven behöver studiehandledning.

För dig som beställer studiehandledning på modersmål för en skolenhet finns mer information, och e-tjänst för beställning, på Pedagog Örebro.

Bra utveckling för barn som får modersmålsundervisning

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Att utveckla sitt modersmål när man är riktigt liten ökar chansen att man blir tvåspråkig, därför kan barn med annat modersmål än svenska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson