Brukets förskola

Brukets förskola ligger i Markbacken i västra Örebro. Vi har nära till park- och naturmiljöer som inbjuder till olika aktiviteter. Parkmiljön kring förskolan är bilfri.

Brukets förskola

Verksamheten ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster.

Avdelningar

Vi har fem avdelningar: Hajen, Månen och Pirajan för barn i åldern 3–5 år och Grodan och Regnbågen för barn i åldern 1–3 år.

Inriktningar

Vi arbetar för att barnen ska få en trygg och lärorik vistelse på förskolan. Begrepp såsom empati, respekt och lyhördhet sätts i centrum. Ett öppet och tillåtande klimat ger barnen möjlighet att påverka sin vardag.

Personalen hjälper barnen att bearbeta och sätta ord på sina känslor, för att på så sätt öka förståelsen för andra. Vi vill skapa en miljö där ditt barn trivs, får kompisar och där ditt barns lust och nyfikenhet tas tillvara.

Leken har en central roll i vår verksamhet. Därför finns en inne- och utemiljö som utmanar barnens tankar, stimulerar deras fantasi och gör dagarna till ett spännande äventyr.

För att kunna bekräfta och bemöta det enskilda barnet, dess behov och intressen, delas barnen ofta in i mindre grupper. Barnens utveckling dokumenteras och samlas i en portfolio som följer med barnet till skolan.

På Brukets förskola hjälper vi ditt barn att utveckla:

  • självkänsla och självförtroende
  • språket genom lek, drama och sagor
  • kreativitet genom skapande i olika material
  • miljömedvetande
  • social kompetens.

Mat

Vår mat tillagas på Västra Engelbrektsskolan och är välbalanserad och näringsriktigt planerad utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv. För oss är det viktigt att maten är både god och nyttig!

Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd och som fångats på ett hållbart sätt).

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Lertagsgatan 12, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?