Väster Park och "nattis"

Förskolan Väster Park ligger centralt på väster. Vi har nära till natur- och parkmiljö som inbjuder till olika aktiviteter.

Väster park och nattis

Väster Parks dagverksamhet ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster. Vi har också en avdelning för natt– och helgomsorg (annan pedagogisk verksamhet) hos oss.

Avdelningar

Väster Park består av fem avdelningar; Björken, Kastanjen, Linden, Rönnen och Eken med barn i åldrarna 1–5 år samt Nattavdelningen med barn i åldrarna 1–13 år.

Inriktningar

Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö som inbjuder till gemenskap, glädje, lust och lärande. Vi arbetar för att barnen ska få lära och leka i en lugn, harmonisk och stimulerande miljö. Lekens betydelse för barnens utveckling och lärande betonas genom barnens möjligheter till initiativ, inflytande och delaktighet.

Pedagogerna möter barnen med engagemang och nyfikenhet och är medforskare. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg miljö för de barn som är i behov av natt- och helgomsorg.

Vi arbetar med genusperspektiv främst genom att se det kompetenta barnet, se individen, vara lyhörda inför barnens förslag och önskemål och vara tillgängliga vuxna som kan hjälpa till att utveckla deras idéer. Vi är engagerade i frågor kring barnens miljö och friluftsliv i olika projekt och i dagliga aktiviteter. Vi arbetar med återvinning och kompostering.

Mat

Maten tillagas av kock i vårt kök. Maten är välbalanserad och näringsriktigt planerad utifrån barnens behov ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vill ge förskolebarn en smakupplevelse, och för oss är det viktigt att maten är både god och nyttig.

Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd, som fångats på ett hållbart sätt).

Läs mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Karlsgatan 32 U, Örebro.

Telefonnummer

E-post

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?