Förskolan – en bra start

Att barn får en trygg uppväxt, full av kärlek och bekräftelse från nära och kära, är väldigt viktigt. Lika viktigt är att barnet får möjlighet att förbereda sig inför skolans värld. En bra start inför skolgången är förskolan – en plats som erbjuder barn upp till 6 år utveckling, gemenskap, en rolig miljö att vara i och mycket mer.

Många fördelar med förskolan

Forskning visar att barn som gått i förskola är mer förberedda inför skolan än barn som inte har gått i förskola. Barn med svenska som modersmål kan ca 8 000–10 000 ord när de börjar skolan. Under skolans gång lär de sig sen ca 3 000 nya ord varje år.

Barn som inte har utvecklat lika många ord på svenska när de börjar skolan lär sig runt 1 500 nya ord varje år. Det är bara hälften så många.

Utvecklar barnens språk

I förskolan arbetar man mycket med att utveckla barnens språk. Det görs till exempel genom planerad undervisning, i lek, vid måltider, i målarateljén eller under en promenad till skogen.

Förbereder barnet inför skolan

Att ha sitt barn på förskolan har många fördelar. Barnet får träna på hur man är en bra kompis, att utveckla sitt språk och andra kunskaper som väcker nyfikenhet, och förbereder barnet inför skolgången. Här jobbar utbildade pedagoger utifrån läroplaner och samtidigt läggs stor vikt vid fri lek i en trygg och rolig miljö för barnet att vara i.

I Vivallaskolan märker man att de barn som gått i förskolan har ett försprång.

Många av de barn som gått i förskola har ett större ordförråd och kommer snabbare in i de olika skolämnena, inte bara svenskan. Har man gått i förskola i området har man även fördelen att redan känna flera av sina klasskamrater och lättare komma in i gemenskapen. Två av nycklarna till en bra skolstart är kommunikation och samspel i hemmet samt möjligheten att träffa utbildade pedagoger i förskolan, säger Lena Sörbö, Vivallaskolans rektor.

Avgiften för en plats i förskolan gäller från första inskolningsdagen. Hur mycket det kostar beror på hushållets totala inkomst före skatt.

Alla barn i åldern 3–5 år har rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola per vecka från skolstart i augusti till skolavslutning i juni. Det innebär att man betalar full avgift under skolans sommarlov (mitten på juni till mitten på augusti). Rätten till de avgiftsfria 15 timmarna gäller från skolstartsdatum i augusti det år barnet fyller tre år.

Här kan du läsa mer om avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg.

Frågor om barnomsorg ring Servicecenter, 019-21 10 00.

Om ditt barn redan fått en plats och du har frågor som rör den aktuella förskolan eller pedagogiska omsorgen – kontakta personalen på förskolan/pedagogiska omsorgen.

Läs mer om att ansöka om plats på förskola eller pedagogisk omsorg: Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Karta

Här ser du var kommunens förskolor finns. Klicka på en kartpunkt (förskola) för att få upp en klickbar länk till förskolans egen sida.

Senast uppdaterad:
Publicerad: