Fritidshem

Fritidshem erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barn kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet är öppet före och efter skolan och under skolloven.

Du ansöker om plats på fritidshem genom att fylla i e-tjänsten som länkas ovan. E‑tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om du har skyddade personuppgifter

Om Skatteverket har gett dig skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten för att ansöka om plats. Kontakta istället en handläggare via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Vad är fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten på fritidshemmet ska utgå från barnens intressen och initiativ och anpassas till deras olika förutsättningar.

Stödplacering

Barn som bedöms vara i behov av en fritidshemsplats för sin utveckling eller på grund av familjens situation har rätt till en plats, även om föräldrarna inte arbetar eller studerar. Det är rektorn som tar beslut om stödplacering.

Var finns fritidshemmen?

Fritidshemsverksamheten finns oftast i samma lokaler som skolan. Här finns en lista över alla skolor i Örebro kommun. Om det inte finns något fritidshem vid skolan som ditt barn går på, blir ditt barn i stället erbjuden plats på ett fritidshem så nära skolan som möjligt.

Ansökan

Ansök om plats före det datum barnet ska börja på fritidshemmet.

Länk till e-tjänsten Ansök om plats i fritidshem hittar du högst upp på denna sida.

Det är bara du som arbetar eller studerar som har rätt att ha ditt barn på fritidshem. Det gäller även vid växelvis boende – den vårdnadshavare som arbetar eller studerar och har behov av plats kan ansöka.

För att ansöka om plats på ett fritidshem som hör till en fristående skola kontaktar du fritidshemmet direkt. I listan över alla skolor ser du vilka som är fristående.

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver den! Här finns mer information om att säga upp plats.

När du har plats på fritidshem

När du har fått plats ska du lämna in ett schema på barnets tider samt meddela hushållets inkomstuppgifter. När arbets-/studietider eller inkomsten förändras är du skyldig att meddela det. Läs mer om schema, inkomstuppgift, byte och uppsägning av plats, vilka dagar fritidshemmet är stängd och annat som rör dig som har plats på fritidshem.

Byta skola och fritidshem – skicka in en ny ansökan

Om ditt barn byter skola, ska du skicka in en ny ansökan om fritidshemsplats till den nya skolan. Du ansöker om fritidshemsplats via e-tjänsten Ansök till fritidshem, se länk högst upp på denna sida.

Säga upp plats

Tänk på att säga upp platsen när barnet inte längre behöver den! Här finns mer information om att säga upp plats.

Olika former av omsorg

15-dagarsplacering

Om ditt barn inte behöver vara på fritidshem mer än maximalt 15 dagar per halvår kan du ansöka om 15-dagarsplacering, som även omfattar skolloven. Året delas in i två perioder: 1 januari–30 juni och 1 juli–31 december.

Om barnet har en vanlig placering på ett fritidshem och ska byta till en 15-dagarsplacering behöver du inte säga upp platsen. Gör istället en ny ansökan och välj 15-dagarsplacering som typ av placering. Den gamla platsen avslutas automatiskt när 15-dagarsplacering startar.

Kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg

Du som arbetar vardagkvällar efter kl. 18.30 och/eller på helger kan ansöka om plats på kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg. Använd blanketten "Ansökan om kommunal barnomsorg på obekväm tid" som finns på sidan Självservice inom förskola och pedagogisk omsorg.

Mer information om kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg.

Avgifter

Grundavgiften för att ha ett barn på fritidshem är 2 procent av familjens månadsinkomst. 15-dagarsplacering kostar 800 kr per halvår. Samma regler för avgifter gäller för fritidshem som för övriga verksamheter inom barnomsorgen. Mer information om avgifter.

Du kan betala fakturan med autogiro eller e-faktura. Mer information om autogiro och e-faktura.

Lämna klagomål

Har du klagomål på ett fritidshem? Så här lämnar du in ett klagomål.

Senast uppdaterad:

Publicerad: