Brolyckans förskola

Brolyckans förskola ligger centralt och är belägen i nedre botten av ett hyreshus med en gård på baksidan av huset. Vi har nära till natur- och parkmiljö som inbjuder till olika aktiviteter.

Brolyckans förskola

Verksamheten ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster.

Avdelningar

Brolyckan består av tre avdelningar: Gul 1–3 år, Röd 1–5 år, Blå 3–5 år.

Inriktningar

Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö som inbjuder till gemenskap, glädje, lust och lärande. Vi arbetar för att barnen ska få lära och leka i en lugn, harmonisk och stimulerande miljö.

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande betonas och vi lägger stor vikt vid att stärka barns möjligheter till initiativ, inflytande och delaktighet. Pedagogerna möter barnen med engagemang, nyfikenhet och är medforskare.

Vi arbetar med genusperspektiv främst genom att se det kompetenta barnet, se individen och vara lyhörda inför barnens förslag och önskemål och vara tillgängliga vuxna som kan hjälpa till att utveckla deras idéer.

Vi är arbetar med miljö och natur i olika projekt i den dagliga verksamheten. Vi anser att utevistelsen är viktig och är därför ute varje dag.

Mat

Vår mat tillagas i Rosta skolans kök. Maten är välbalanserad och näringsriktig och planerad utifrån förskolebarnens behov. Vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi vill ge förskolebarn en smakupplevelse, och för oss är det viktigt att maten är både god och nyttig.

Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd och som fångats på ett hållbart sätt).

Måltider i skolor och förskolor.

Förskolan – en bra start inför skolgång

I förskolan utvecklar barnet sitt språk och tränar på hur man är en bra kompis.

Läs mer om förskolans fördelar på sidan Förskolan – en bra start.

Ansök till förskolan

Information om hur du ansöker om plats i förskolan.

Kontakt

Besöksadress

Jakobsgatan 17–21, Örebro.

Telefonnummer

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?