Nyckelpigan

Nyckelpigan ligger centralt på väster i Tegnérområdet. Vi har nära till Tegnérskolan och parkområdet där omkring.

Nyckelpigan

Verksamheten ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster.

Avdelningar

Vår förskola består av två avdelningar. Myran är en småbarnsavdelning med barn i åldern 1–3 år och Humlan har lite äldre barn i åldern 3–5 år.

Inriktningar

På vår förskola arbetar vi aktivt med barns inflytande och delaktighet. Vi tycker att det är viktigt att vara nyfikna, närvarande och inlyssnande för att fånga upp barnens tankar och idéer.

Vi strävar efter att skapa en trygg, lärorik och lustfylld miljö. Varje barns behov och individuella utveckling är en röd tråd i vår verksamhet, det dokumenterar vi med foto, text och teckningar, vilket samlas i barnens egna portfoliopärmar som följer barnet genom tiden på förskolan.

Vi strävar efter att skapa en miljö som stimulerar till kreativ lek, inne och ute. Utevistelsen ser vi som en viktig del av barnens dag. Avdelningen Humlan åker kontinuerligt till skogen.

På vår förskola har vi Knytte- och Mulleverksamhet i samarbete med Friluftsfrämjandet.

Mat

Vi har eget tillagningskök där maten tillagas av vår kock. Maten är välbalanserad och näringsriktig och planerad utifrån förskolebarnens behov. För oss är det viktigt att maten är både god och nyttig och vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Vi vill ge förskolebarn en smakupplevelse, därför lagar vi mat från råvaror och har valt bort hel- och halvfabrikat. Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd, som fångats på ett hållbart sätt).

Läs mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Ullavigatan 31–33, Örebro.

Telefonnummer

  • Humlan, 019-21 25 28.
  • Myran, 019-21 26 33.

E-post

nyckelpigan.forskola@orebro.se

Förskolechef

Senast uppdaterad: 2 juni 2019
Publicerad: 20 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?