Personregister

Inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och i grundskolan använder kommunen ett register för att förenkla administrationen av personuppgifter om barn och elever.

Med hjälp av systemet jobbar kommunen bland annat med köhantering och placering till förskolan, skolpliktsbevakning och betyg inom skolan samt i planerings- och statistiksammanhang.

Vad registreras

Uppgifter om barn i personregistret

 • personnummer
 • namn
 • adressuppgifter
 • telefonnummer för barnet
 • namn på förskolan/fritidshemmet och skola där barnet går
 • modersmål om annat än svenska
 • betyg för elever i de årskurser där vi har betyg (8:an och 9:an).

Uppgifter om vårdnadshavare i personregistret

 • namn
 • adressuppgifter
 • arbetsplats
 • telefonnummer för vårdnadshavare
 • inkomstuppgifter i det hushåll där barnet är folkbokfört (gäller endast de barn som har barnomsorg).

Familjens inkomstuppgifter är läsbara endast för anställda som jobbar med fakturering av barnomsorgsavgifter. Övriga uppgifter kan bara läsas av den personal som arbetar med personregistret.

Registerutdrag

Läs mer om registerutdrag här.

Anmäl ändringar

Namnen i personregistret ska överensstämma med folkbokföringens uppgifter. Meddela adressändring snarast till förskolan eller skolan när du eller ditt barn byter adress. Vill du ändra stavningen på namnet eller byta namn måste du först göra en anmälan hos Skattemyndigheten.

Behandling av personuppgifter

Information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: