Försäkring för barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola

Barn och elever som går i Örebro kommuns förskolor, grundskolor och gymnasieskolor är försäkrade för olycksfallsskador. Det gäller även fristående skolor.

För vem gäller försäkringen?

  • Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid och på fritiden.
  • Försäkringsgivaren är Protector försäkring, som är samma som för 2021.
  • För fullständiga villkor läs Försäkringsbesked olycksfall Pdf, 94 kB. som gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31.

Vid olycka

  • Kontakta först läkare eller tandläkare (om det är en tandskada).

Viktigt att tänka på

Komplettera med egna försäkringar

Om du vill ha ett fullgott skydd är det viktigt att du har en egen privat försäkring, som komplement till kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Privata försäkringar ger oftast en högre ersättning och omfattar mer än en kollektiv olycksfallsförsäkring. Sjukdom ersätts inte, eftersom ett olycksfall innebär en plötslig utifrån kommande händelse. Om du i samband med olyckshändelse vistas en längre tid på sjukhus kan en privat försäkring ge en högre ersättning för kostnader, även invaliditetsbeloppen kan vara högre.

Kan man få ersättning från flera försäkringar?

Även om du har flera försäkringar kan du enbart få kostnadsersättning, t.ex. för läkarbesök, från ett försäkringsbolag.

Invaliditetsersättning kan du få från flera bolag som du har försäkring hos, men observera att det samordnas inte per automatik utan du måste själv kontakta de olika försäkringsbolagen.

Vårdkostnadsförsäkring för RIG- och NIU-elever

Alla RIG- och NIU-elever har möjlighet att teckna en vårdkostnadsförsäkring. Mer information hittar du på Idrottsgymnasiets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: