Leklunden

Förskolan Leklunden öppnade i februari 2015. Vi finns i helt nybyggda lokaler i park- och grönområdet vid Prinsgatan, i samma kvarter som Ekershallen. Vi har nära till naturen som inbjuder till olika aktiviteter.

Leklunden

Nyfiken på Leklunden? Välkommen att besöka oss!

Sista måndagen i november, januari, mars och maj kl. 10 är familjer välkomna att hälsa på oss på Leklunden. Ni kanske funderar på att söka plats hos oss, eller har sökt och vill komma och se hur vi har det i verksamheten. Varmt välkomna!

Verksamheten ingår i en intraprenad tillsammans med andra förskolor centralt på väster.

Avdelningar

Leklunden består av fem avdelningar. Kojan, Kulan och Bananen är småbarnsavdelningar med barn mellan 1–3 år och Lyan och Äpplet har lite äldre barn i åldern 3–5 år.

Inriktningar

Vårt mål är att skapa en trygg och stimulerande miljö som inbjuder till gemenskap, lust och lärande. Vi arbetar för att främja leken och ger många tillfällen till olika aktiviteter inomhus och utomhus. Leken stärker barns möjligheter till initiativ, inflytande och delaktighet.

Vi arbetar med genusperspektiv främst genom att se det kompetenta barnet, se individen, vara lyhörda inför barnens förslag och önskemål och vara tillgängliga vuxna som kan hjälpa till att utveckla deras idéer. Vi är engagerade i frågor kring miljö och friluftsliv i olika projekt och i dagliga aktiviteter. Vi arbetar med Grön flagg, återvinning och kompostering.

Mat

Vi har eget tillagningskök där maten tillagas av våra kockar. Maten är välbalanserad och näringsriktig och planerad utifrån förskolebarnens behov. För oss är det viktigt att maten är både god och nyttig och vi tänker ur ett hälsofrämjande perspektiv.

Vi vill ge förskolebarn en smakupplevelse, därför lagar vi mat från råvaror och har valt bort hel- och halvfabrikat. Vi använder en stor del ekologiska råvaror. Genom att välja ekologiska råvaror arbetar vi för en bättre miljö och sundare mat. Vi använder bara MSC-märkt fisk (MSC är en internationell miljömärkning som används för att identifiera fisk från livskraftiga bestånd, som fångats på ett hållbart sätt).

Läs mer om vårt arbete med Smartare mat.

Måltider i skolor och förskolor.

Besöksadress

Prinsgatan 2, Örebro.

Telefonnummer

  • Bananen, 019-21 26 17.
  • Kojan, 019-21 35 17.
  • Kulan, 019-21 35 20.
  • Lyan, 019-21 35 18.
  • Äpplet, 019-21 26 18.
  • Kök, 019-21 25 05.

E-post

Förskolechef

Senast uppdaterad: 2 juni 2019
Publicerad: 13 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?