Förskoleklass

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Det kostar inget att gå i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler. Här hittar du en lista över alla skolor i Örebro kommun.

Sök skola för ditt barn!

Du behöver söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Var barnet gått i förskolan påverkar inte vilken skola barnet får.

Du söker under perioden 15–31 januari det år ditt barn fyller sex år.

Läs mer om att söka skola och ansök här.

Barnet har kvar sin plats på skolan till och med skolans sista årskurs.

Tidig skolstart

Om du vill att ditt barn ska börja i kommunal förskoleklass ett år tidigare, det vill säga att ditt barn fyller fem år under 2024 (är född 2019), ska du göra en intresseanmälan i e-tjänsten nedan. Du lämnar din intresseanmälan under perioden 15–31 januari 2024.

En bedömning av barnets förutsättningar att börja ett år tidigare i förskoleklass kommer därefter att göras. Om bedömningen visar att barnet har förutsättningar att börja ett år tidigare i förskoleklass ska en ansökan om skolplats lämnas in till Grundskoleantagningen.

Barnet får plats i förskoleklass i mån av plats och beslut skickas ut i april.

Uppskjuten skolplikt

Om du vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år senare måste du ansöka om "Uppskjuten skolplikt".

En smidig övergång till skolan

Förskoleklassen är första steget mot skolan. Ofta finns det ett nära samarbete mellan förskoleklassen och årskurs ett, för att barnen på ett naturligt sätt ska lära känna sin nya skola och personalen som arbetar där.

En typisk dag för en förskoleklassare

Förskoleklassen har oftast sin verksamhet på förmiddagen. Den pedagogiska verksamheten, som leds av pedagoger, ska bidra till barnets utveckling och lärande. Det handlar om att uppmuntra barnens egna initiativ och önskemål, och ibland om att skapa lust och intresse för saker genom att presentera dem på ett tilltalande sätt. Fortfarande har leken en stor betydelse för barnets utveckling. På samlingar under dagen får barnen bland annat träna på att lyssna, vänta på sin tur och låta andra prata färdigt.

Dagen avslutas med att klassen äter lunch tillsammans. På eftermiddagen går många barn till fritidshemmet. Det kan finnas i samma lokaler som förskoleklassen eller i andra lokaler på skolan.

Hälsa, stöd och försäkring

Elever i förskoleklass har tillgång till skolhälsovård, det vill säga sjuksköterska och läkare. En del elever behöver särskilt stöd för sin utveckling. Det är skolans ansvar att se till att de får det stöd de behöver.

Försäkring

Alla barn som går i förskoleklass och på fritidshem är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Du som förälder är viktig

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Ett sätt att engagera sig som förälder är att finnas med i det föräldraråd som finns på skolan.

Föräldramöte

Du blir inbjuden till ett föräldramöte minst en gång per termin. På föräldramötet får du information om vad som händer i förskoleklassen och har möjlighet att ställa frågor eller ta upp ämnen som du tycker är viktigt. Självklart kan du, när som helst, prata med personalen i förskoleklassen om det är något du undrar över.

Utvecklingssamtal

En gång per termin hålls ett utvecklingssamtal då du, ditt barn och barnets förskollärare träffas och pratar om hur ditt barn trivs i förskoleklassen. Ni sätter även upp mål för vad barnet behöver träna mer på den närmaste tiden.

Information på andra språk

Information om förskoleklass, grundskola och fritidshem finns översatt till andra språk. Du hittar översättningar till engelska, arabiska, sorani och somaliska i dokumentarkivet.

Läsårstider

Här finns läsårstider och lovdagar för de kommunala skolorna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: