På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Förskoleklass

Barnens första kontakt med skolan är när de börjar i förskoleklass på hösten samma år de fyller 6 år. Att gå i förskoleklass är frivilligt och gratis.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler, här hittar du en lista över alla skolor i Örebro kommun.

Skolan kontaktar dig inför skolstart

I god tid innan höstens förskoleklassstart får alla 6-åringar ett brev, från sin anvisningsskola. Vilken skola det är beror på barnets folkbokföringsadress. Var barnet gått i förskolan påverkar alltså inte vilken anvisningsskola barnet får.

Om du vill byta skola

På den anvisade skolan är barnet garanterad en plats, andra skolor tar emot barn i mån av plats. I brevet som skickas ut till alla nya förskoleklassbarn får du ett så kallat placeringserbjudande. I det anger du om du vill byta skola.

Kontakta alltid din anvisningsskola

Det är viktigt att du kommer ihåg att skicka in placeringserbjudandet till den skola du fick det ifrån, oavsett om du vill byta skola eller inte.

Byta till friskola?

Om du vill byta till en fristående skola kontaktar du den skolan direkt.

Besked i april

Senast i slutet av april får du ett antagningsbesked, om du sökt till en annan skola än den anvisade.

En smidig övergång till skolan

Förskoleklassen är första steget mot skolan. Ofta finns det ett nära samarbete mellan förskoleklassen och skolår ett, för att barnen på ett naturligt sätt ska lära känna sin nya skola och personalen som arbetar där.

En typisk dag för en förskoleklassare

Förskoleklassen har oftast sin verksamhet på förmiddagen. Den pedagogiska verksamheten, som leds av pedagoger, ska bidra till barnets utveckling och lärande. Det handlar om att uppmuntra barnens egna initiativ och önskemål, och ibland om att skapa lust och intresse för saker genom att presentera dem på ett tilltalande sätt. Fortfarande har leken en stor betydelse för barnets utveckling. På samlingar under dagen får barnen bland annat träna på att lyssna, vänta på sin tur och låta andra prata färdigt.

Dagen avslutas med att klassen äter lunch tillsammans. På eftermiddagen går många barn till fritidshemmet. Det kan finnas i samma lokaler som förskoleklassen eller i andra lokaler på skolan.

Hälsa, stöd och försäkring

Elever i förskoleklass har tillgång till skolhälsovård, det vill säga sjuksköterska och läkare. En del elever behöver särskilt stöd för sin utveckling. Det är skolans ansvar att se till att de får det stöd de behöver.

Försäkring

Alla barn som går i förskoleklass och på fritidshem är olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Du som förälder är viktig

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst. Ett sätt att engagera sig som förälder är att finnas med i det föräldraråd som finns på skolan.

Föräldramöte

Du blir inbjuden till ett föräldramöte minst en gång per termin. På föräldramötet får du information om vad som händer i förskoleklassen och har möjlighet att ställa frågor eller ta upp ämnen som du tycker är viktigt. Självklart kan du, när som helst, prata med personalen i förskoleklassen om det är något du undrar över.

Utvecklingssamtal

En gång per termin hålls ett utvecklingssamtal då du, ditt barn och barnets förskollärare träffas och pratar om hur ditt barn trivs i förskoleklassen. Ni sätter även upp mål för vad barnet behöver träna mer på den närmaste tiden.

Information på andra språk

Information om förskoleklass, grundskola och fritidshem finns översatt till andra språk. Du hittar översättningar till engelska, arabiska, sorani och somaliska i dokumentarkivet.

Senast uppdaterad: 14 november 2016

Publicerad: 10 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se