Stöd och struktur – Örebro kommuns dagliga verksamhet

I de grupper som ingår under stöd och struktur arbetar vi utifrån en tydlig struktur med stort fokus på individanpassning och social utveckling.

Äpple med texten "Stöd och struktur".

Handledarna jobbar för att ge det stöd du som deltagare behöver för att tillgodogöra dig de aktiviteter och innehåll vi erbjuder och för att du ska få en meningsfull dag hos oss på daglig verksamhet.

Entrén till 12:an A

Entrén till 12:an A

Enskild individanpassad och strukturerad verksamhet.

Vi arbetar utifrån AKK och lågaffektivt bemötande med stort fokus på individ­anpassning utefter mående samt social utveckling genom bland annat promenader, cykling och serviceuppdrag.

Våra mål är att utveckla och bibehålla individens förmågor och skapa arbets­uppgifter som deltagarna tycker om att göra.

Gruppen består av två handledare och två deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare en grupp inom Daglig verksamhet.

Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Varbergagatan 12A.

45:an

Entrén till 45:an

Här anpassas sysselsättningen utefter deltagarnas behov, mående och önskemål.

Vi arbetar utifrån AKK och med stort fokus på individanpassning utefter mående samt social utveckling genom bl.a. promenader, serviceuppdrag, sortering, rörklämmor, administrativa uppgifter, stödsamtal med teman etc.

Våra mål är att utveckla och/eller bibehålla individens förmågor och skapa arbetsuppgifter som deltagarna tycker om att göra.

Gruppen består av två stödpedagoger och en handledare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Storgatan 45.

Entrén till Baronbacken

Entrén till Baronbacken

Vi är en individanpassad grupp som arbetar med verktyget VISA och AKK. Vi arbetar med dagliga individuella scheman och planerar tillsammans för att skapa en tydlig och strukturerad dag.

Vår dag kan bland annat bestå av musik och rörelse, enklare montering/paketering/sortering, aktiviteter för att träna minne och motorik, arbete vid I-pad/Dator. Aktiviteter och promenader är en stående del av vår verksamhet med syfte att habilitera och få social träning

Gruppen består av tre handledare och cirka nio deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Hjalmar Bergmans väg 48.

Entrén till Nyponlunden

Entrén till Nyponlunden

Vi arbetar med skapande, bakning, håller på med trädgårdsarbeten samt lättare serviceuppdrag.

Gemensamt för alla deltagare är att vi arbetar utifrån en tydlig struktur med stort fokus på individanpassning och social utveckling.

Gruppen består av fyra handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare tre grupper inom Daglig verksamhet.

Adress

Mellringevägen 98–100.

Entrén till Pettersberg.

Här anpassas sysselsättningen utefter deltagarnas behov, mående och önskemål med möjlighet till mycket utevistelse i den stora inhägnade trädgården.

Vi arbetar utifrån AKK och med stort fokus på individanpassning utefter mående samt social utveckling genom bl.a. promenader, utevistelse och inneaktiviteter utefter önskemål.

Våra mål är att utveckla och/eller bibehålla individens förmågor och skapa arbetsuppgifter som deltagarna tycker om att göra.

Gruppen består av 1 stödpedagog och 5 handledare och ca 5-6 deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Höglundagatan 34 A.

Entrén till Senapsvägen 20B

Entrén till Senapsvägen 20B

Vi jobbar både enskilt och har gemensamma gruppaktiviteter. Aktiviteterna styrs av deltagarnas dagsform och innebär att vi ibland får tänka om.

Vi arbetar med VISA och AKK för att tydliggöra vardagen genom ett individanpassat arbetssätt och lågaffektivt bemötande.

Våra aktiviteter syftar till socialträning och/eller utveckling/bibehålla förmågor genom bl.a. promenader, bakning, handling, sortering, hämta återvinningssopor på andra dagliga verksamheter för transport till återvinningsstation, bussvård såsom tankning och tvätt samt postleverans. Allt sker med kontinuitet och långsiktighet.

Vi har planering varje måndag vad som ska ske under veckan och en samling på fredag eftermiddag där vi pratar om hur veckan har varit. Då kan deltagare även uttrycka önskemål om aktiviteter.

Gruppen består av fem handledare och cirka 6 deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Senapsvägen 20B.

Entrén till Tullen

Entrén till Tullen

Vi är en grupp som är en mix av skapande, paketering, samarbeten med olika företag, en diskussionsplats för att utveckla sin sociala förmåga och möjlighet att träna på att umgås i grupp samt få en större insikt i vad ett arbete handlar om.

Gruppen består av två verksamhetspedagoger och cirka 20 deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare en grupp inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Norra Grev Rosengatan 3

Entrén till Visan

Entrén till Visan

Vi är en grupp som arbetar med verktyget VISA/AKK. Vi arbetar med dagliga individuella scheman och planerar tillsammans för att skapa en tydlig och strukturerad dag.

Vi har olika aktivitetsscheman anpassade efter vår/sommar och höst/vinter. Alla deltar utifrån sin egen förmåga i att göra en tidning. Aktiviteter och promenader är en stående del av vår verksamhet med syfte att habilitera och få social träning. Möjligheten finns att både arbeta enskilt och/eller i grupp. Utöver detta är musik, rörelse, quiz, spela spel, eget arbete, matlagning, rullstolsdans en del av vår vardag.

Gruppen består av fyra handledare och cirka nio deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma närområde finns ytterligare grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Storgatan 43.

Entrén till Örnsrogruppen

Entrén till Örnsrogruppen

Vi är en grupp som arbetar individanpassat och strukturerat.

Aktiviteter vi har är t.ex. bussutflykt, arbete vid dator, enklare snickeri, utevistelse, eget arbete samt spela spel.

Gruppen består av tre handledare och cirka fyra deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Örnsrogatan 5 A-B.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se