Produktionsinriktad verksamhet – Örebro kommuns dagliga verksamhet

På Daglig verksamhet i Örebro kommun kan vi erbjuda dig som deltagare att jobba i någon av våra produktionsinriktade grupper. I dessa grupper samarbetar vi med olika företag i Örebro som ger oss uppgifter att utföra åt dem.

Äpple med texten "Produktionsinriktad verksamhet".

Det kan vara förpacknings-, monterings-, sorterings- eller etiketteringsarbete. Det mesta av arbetet utför vi i våra egna lokaler. Vissa grupper utför även arbete på plats hos vissa företag som exempelvis att städa biltvättar utomhus eller hjälper till med olika saker inomhus.

Entrén till Filtergruppen

Entrén till Filtergruppen

Vi är en grupp som arbetar med montering, paketering, sortering på uppdrag av externa företag.

Vi packar och väger olika arbeten bl.a. skruv och nit som vi själva hämtar och lämnar på företagen med egen lastbil.

Gruppen består av två handledare och cirka 16 deltagare. Teckenspråkskunnig personal.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Skjutbanevägen 6.

Entrén till LS-Service

Entrén till LS-Service

Vi är en grupp som utför paketering, etikettering, sortering åt olika företag. Vi har också utejobb där vi håller rent och snyggt kring några biltvättar och städning runt några fastigheter. Vi arbetar även på Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) där vi hjälper till med att tvätta bilar, sköta lokaler samt ordnar med fika.

Vi samverkar även med andra grupper exempelvis med att frakta bort eller hämta saker.

Gruppen består av tre handledare och cirka 21 deltagare. Teckenspråkskunnig personal.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare två grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Elementvägen 6.

Entrén till VD-demontering

Entrén till VD-demontering

Vi är en grupp som håller till i Vivalla företagsby. Huvudsakligen arbetar vi med paketering, montering, sortering av exempelvis skruv, nit m.m.

Vi gör också utflykter, promenader och besöker musik/aktiviteter som Daglig verksamhet erbjuder.

Gruppen består av två handledare och cirka 13 deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Argongatan 17.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se