Aktivitet och upplevelse – Örebro kommuns dagliga verksamhet

I aktivitets- och upplevelsegrupperna anpassar vi vardagen till dig och övriga i gruppen. Det innebär att inriktningarna kan variera beroende på intresse och förutsättningar.

Äpple med texten "Café och kök".

Här finns grupper både för dig som vill ha ett lugnare tempo och för dig som vill att det ska hända saker. Exempel på vad vi gör i de här grupperna just nu är

 • målar, pysslar och spelar teater
 • fokuserar på friskvård både inomhus och utomhus
 • skapa en strukturerad vardag
 • baka, laga mat
 • gemenskap
 • utflykter och promenader.

Video om aktivitets- och upplevelsegrupperna

Entrén till 12:an B

Entrén till 12:an B

Arbete inom hantverk och skapande med inslag av musik och rörelse, färg och form och promenader. Vi har en daglig genomgång av dagens schema med hjälp av bilder och möjlighet finns att arbeta enskilt och/eller vara i grupp.

Gruppen består av tre handledare och cirka nio deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Varbergagatan 12 B.

Entrén till 39:an

Entrén till 39:an.

Vi är en omvårdnadsgrupp med inriktning social samvaro. Vi har aktiviteter som musik, film, spel och promenader. Verksamheten deltar även i närliggande verksamheters gemensamma aktiviteter såsom rullstolsdans och sittgympa.

Våra mål är att utveckla och bibehålla deltagarens förmågor och skapa aktiviteter som deltagare mår bra av.

Gruppen består av tre handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16, med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma närområde finns ytterligare grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Storgatan 39.

Entrén till Aspen

Entrén till Aspen

Vi är en grupp som bland annat arbetar med paketering och montering. Vår verksamhet bygger på att alla har en del i produktionen. Vi tar också emot tillfälliga jobb som vi kan göra under en kort tid. Vi har en liten grupp som tar natur­promenader och matar änder och hälsar på olika djur.

Vi har gemensamma aktiviteter med en närliggande grupp och spelar t.ex. bingo och andra sällskapspel. Vi har målarcirkel och gör pyssel efter aktuella årstids teman. Vi kan göra utflykter och studiebesök, forskar på datorn i olika ämnen, ser film på bio Roxy m.m.

Vi har sång och musik, ibland med inbjuden gäst som kommer till oss en gång i månaden.

Gruppen består av två handledare och cirka 12 deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare en grupp inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Kaptensgatan 2.

Entrén till Combigruppen

Entrén till Combigruppen

Vi är en grupp som arbetar med att montera och paketera produkter till olika företag. Vi har varierande aktiviteter både inne och ute. Vi har sociala aktiviteter, ser på film, har friskvård och musik m.m.

Gruppen består av två handledare och cirka sju deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare en grupp inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Kaptensgatan 2.

Entrén till Dixi

Entrén till Dixi

Vi är en grupp som är med på gemensamma aktiviteter i huset såsom musik i olika former, skapande i Färg och formrummet, högläsningsgrupp mm. Vi lagar mat och bakar varje vecka. Vi har hand om förråden på Karlsgatan och packar upp varor som kommer.

Varje vecka åker gruppen ut med bussen, ofta för att leverera varor till någon utegrupp eller uträtta något annat ärende.

Flera gånger i veckan går gruppen ut och går.

Deltagarna har också individuella aktiviteter som t.ex. träningscykling, sopsortering och gunga i hänggunga.

Gruppen består av två handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare sex grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Karlsgatan 60.

Entrén till Ekbacken

Entrén till Ekbacken

Vi är en grupp som bedriver aktiviteter både utomhus och inomhus. Vi erbjuder vedhantering som innebär sågning, klyvning och packning. Vi har även skräpplockning i närområdet. Inomhus har vi en enkel snickeristation och vi har skapande verksamhet utifrån våra deltagares önskemål och förutsättningar.

Under sommarhalvåret sköter vi om vår lilla trädgård.

Vi gör aktiviteter såsom cyklar, dansar och har musik. Vi har också hand om sopsorteringen.

Gruppen består av fyra handledare och cirka 13 deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare två grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Mellringevägen 98–100.

Entrén till Fanfaren

Entrén till Fanfaren

Vi är en grupp som arbetar med kommunikation och sinnesstimulering genom att ofta använda de olika sinnesrummen som finns i huset, Djungelrummet, Vita rummet, Mörka rummet, Skogsgläntan och Träningsköket. Vi har också en musiksaccosäck och en robotkatt som vi har mycket glädje av.

Vi arbetar med att strukturera och tydliggöra dagen utifrån allas olika nivåer med hjälp av scheman och tidshjälpmedel samt stödtecken för att förstärka talet.

Vi arbetar mycket med att bibehålla personernas funktioner genom ståträning och rörelseträning. Vi har samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster på vuxenhabiliteringen.

Gruppen består av fem handledare och cirka nio deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare två grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Vi deltar i gemensamma aktiviteter i huset som musikunderhållning och fikastunder.

Adress

Kaserngården 8B.

Entrén till Fresa

Entrén till Fresa

Vi är en grupp som inriktar oss på aktiviteter och upplevelser som bygger på deltagarnas förmåga. De aktiviteter som finns på schemat är bland annat: promenader, film, sång och musikcafé och skapande efter årstid.

Vi har även tillgång till minibuss ibland och åker på utflykt.

Vid vissa tillfällen lagar vi lunch tillsammans.

Gruppen består av två handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

Vi deltar även i gemensamma aktiviteter i huset tillsammans med andra grupper.

I samma hus finns ytterligare sex grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Karlsgatan 60.

Entrén till Fröet

Entrén till Fröet

Vi är en grupp där dagarna är strukturerade med olika aktiviteter.

Vi lagar mat, skapar och försöker åka på utflykt en dag i veckan.

Varje dag har vi också morgonsamling i gruppen.

Gruppen består av tre handledare och cirka sju deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

I samma hus finns ytterligare sex grupper inom Daglig verksamhet.

Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Samarbete med andra grupper

Vissa aktiviteter gör vi tillsammans med andra grupper i huset, såsom t.ex. musik, bingo och färg & form.

Adress

Karlsgatan 60.

Entrén till Glöden

Entrén till Glöden

Vi är en liten grupp som arbetar strukturerat med schemalagda aktiviteter. Vi har en del uteaktiviteter där vi exempelvis grillar pinnbröd och promenerar.

Gruppen består av cirka två deltagare och två handledare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare sex grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Vi deltar inte i så många gemensamma aktiviteter eftersom deltagarna i gruppen har svårt med det sociala samspelet.

Adress

Karlsgatan 60.

Entrén till Kasernen

Entrén till Kasernen

Upplevelser/Sinnesupplevelser

Vi vill genom våra aktiviteter sträva efter att nå alla sinnen. Vi jobbar exempelvis med bakning, musik, högläsning och vi har tillgång till sinnesrum i huset så som djungelrum, vita rummet, mörka rummet och skogsgläntan. Vi försöker också att lyfta in de olika årstiderna.

Kommunikation

Var och en ska få möjlighet, att på sina villkor, få gott om egen tid att bli förstådd och göra sig hörd. Vi jobbar bland annat med symboler, stödtecken, bild och färg samt kommunikationsdator.

Struktur för att förstå vardagen

Individuella scheman, färger, dofter och tecken. Vi börjar alla dagar med morgon­samling, där varje dag har en färg samt en doft, vi talar också om vad det är för månad samt vem som har namnsdag. Vi går igenom varje deltagares schema för den aktuella dagen.

Bibehålla sina funktioner

Bra samarbete med de olika kompetenserna som finns på vuxenhabiliteringen. Bland annat så har varje deltagare egna träningsprogram framtagna av sjukgymnast. Med hjälp av arbetsterapeut ser vi till att få rätt hjälpmedel för att få rätt förutsättning att delta i aktiviteter.

Gruppen består av fyra handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare två grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Kaserngården 8B.

Entrén till Kexen

Entrén till Kexen

Vi är en grupp som arbetar utifrån deltagarens intresse och förutsättningar. Var och en har ett eget schema som man jobbar efter. Det är utformat utifrån deltagarens egna önskemål. Möjligheten finns att både arbeta enskilt och/eller i grupp.

Under en arbetsvecka har vi aktiviteter såsom musik, rullstolsdans, sortering-/
monteringsjobb, promenader, taktil massage, data/Ipad med mera.

Gruppen består av fyra handledare och cirka nio deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare 1 grupp inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Ribbingsgatan 5B.

Entrén till Legotjänst

Entrén till Legotjänst

Vi är en grupp som arbetar strukturerat och med delaktighet och utefter gruppens önskemål.

Vi arbetar med montering, paketering,sortering.

Vi har också aktiviteter som:

 • Färg och form efter individens önskemål och förmåga.
 • Temaarbete med inriktning efter önskemål från gruppen.
 • Friskvård – motionscykling, pausgympa, promenader och avslappning.
 • Melodikrysset.
 • Högläsning, musik, film, spel och utflykter.

Gruppen består av tre handledare och cirka 11 deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

Vi deltar även i gemensamma evenemang och aktiviteter för hela Daglig verksamhet.

Adress

Hagmarksgatan 46.

Entrén till Lotus

Entrén till Lotus

Vi är en grupp som arbetar med aktiviteter och upplevelser samt sinnesintryck. Aktiviteterna vi gör är bland annat ståträning, ACCA-platta, rörelseträning, förberedelse för ögonpekning, gunga, högläsning, promenader, matlagning, bakning, utflykter med buss.

Vi har nyligen fått möjlighet att prova Justo Cat (robotkatt) vid namn Kenzo och Zorro, vilket är ett spännande projekt.

Vi deltar även i gemensamma aktiviteter som finns i huset, som musik, musikcafé, bingo/spel och färg och form.

Gruppen består av fyra handledare och cirka sju deltagare

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare sex grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Karlsgatan 60.

Entrén till OP Kök och café

Entrén till Lumen

Vi är en grupp som arbetar med friskvård såsom träning på gym, promenader, rörelseträning och dans.

Vi använder oss av In-Print för tydlighet i kommunikation.

Gruppen arbetar även med enklare sortering/paketering/montering.

Skapande, sång och musik är också en viktig del av vår vardag.

Vi värnar om våra traditioner och uppmärksammar även andra kulturer och traditioner.

Gruppen består av två handledare och cirka åtta deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare 4 grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Ribbingsgatan 11.

Entrén till OP Kök och café

Entrén till Nova

Vi är en grupp som har aktiviteter inom musik och rörelse. Alla deltagare har individuella scheman som vi arbetar utifrån. Exempel på andra aktiviteter som vi har är: massage och teckenröris. Vi deltar även i andra gemensamma aktiviteter som läsecirkel, röris och rullstols­dans.

Gruppen består av två till tre handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare fyra grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Ribbingsgatan 11.

Entrén till Kexen

Entrén till Opalen

Vi är en grupp som arbetar strukturerat och med individuella scheman.

Störst fokus lägger vi på hälsa och välmående.

Vi utför bland annat aktiviteter såsom individanpassad rörelseträning, taktil massage, rullstolsdans, teater, musik samt bild och form.

Gruppen består av tre handledare och cirka elva deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare en grupp inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Ribbingsgatan 5 B.

Entrén till OP Kök och café

Entrén till Regnbågen

Vi är en grupp som arbetar individanpassat. Tydliggörande pedagogik utifrån var och ens behov är en förutsättning. Aktiviteter som promenad, sittgympa, rörelseträning, massage, mungympa, rullstolsdans, musik/sång är inslag under veckan.

Vi har gruppmöte för att alla ska kunna vara delaktiga och ha kännedom om dagens planering.

Gruppen består av två handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare fyra grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Adress

Ribbingsgatan 11.

Entrén till Reveljen

Entrén till Reveljen

Vi är en grupp som jobbar med delaktighet och individens önskemål. Vi jobbar med färg och form utifrån önskemål och teman t.ex. årstider.

Högläsning, samtal och diskussionsgrupper utifrån teman, aktuella frågor och önskemål, må bra, sittgympa, promenader, utflykt, avslappning är andra aktiviteter som vi har.

Gruppen består av fem handledare och cirka 25 deltagare.

Arbetstider

Måndag–fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Samarbete med andra grupper

I samma hus finns ytterligare två grupper inom Daglig verksamhet. Det ger oss bra förutsättningar att samarbeta och ger varje individ ökad möjlighet att välja vilka arbetsuppgifter/aktiviteter de vill delta i.

Tillsammans med kaserngårdens grupper har vi musikcafé en gång i månaden.

Adress

Kaserngården 8B.

Entrén till Senapsvägen 20A

Entrén till Senapsvägen 20A

Vi arbetar både enskilt och har gemensamma gruppaktiviteter.

Aktiviteterna styrs av deltagarnas dagsform och målet är att utveckla och bibehålla individens förmågor och skapa arbetsuppgifter som deltagarna tycker om att göra.

Vi arbetar med VISA och AKK för att tydliggöra vardagen för deltagare med ett individanpassat arbetssätt.

Våra aktiviteter är bl.a. skapande, pussel och spel, promenader, bakning, musik, odling och användande av trädgården och utemiljön.

Gruppen består av två handledare och cirka sex deltagare.

Arbetstider

Måndag-fredag kl. 8–16 med möjlighet till anpassning av arbetstiden, med uppehåll för lunch.

Adress

Senapsvägen 20A.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se