Jeremiasgården

Jeremiasgården ligger naturnära nära Örebro universitet med vårdcentral och apotek i samma hus.

Jeremiasgården

Boendemiljö

Här finns 56 lägenheter som är fördelade på sju grupper i ett fyravåningshus. Två grupper är vårdboende för personer med demenssjukdom och fem grupper är vårdboende med somatisk inriktning.

Lägenheterna

De sju vårdboendegrupperna har åtta lägenheter inklusive fem parlägenheter.

Hyran varierar beroende på lägenhetens storlek. På varje grupp finns ett gemensamhetsutrymme i form av kök och allrum samt tillgång till en stor balkong.

Vår målsättning

Vi vill erbjuda en individuell omsorg, vård och rehabilitering i samverkan med anhöriga/närstående. Insatserna ska resultera i personlig livskvalitet.

Samverkan

För att ta tillvara varje individs behov och möjligheter har vi välkomstsamtal, kontaktmannaskap, teamträffar och individuell vårdplanering.

Mat och måltider

Jeremiasgården serverar frukost, lunch, middag, eftermiddagskaffe och mellanmål. Det finns även kvällskaffe för den som så önskar. Kosten är individuellt anpassad och måltiderna ingår i kostavgiften. Om den boende vill bjuda besökare på mat eller kaffe, används eget kök och porslin.

Meny

Meny för vård- och omsorgsboende med alternativ.

Om du vill se rättens ingredienser – klicka på pilen till höger.

Om du vill prenumerera på menyn i din kalender – klicka på "Kalender".

Hälso- och sjukvård

Vi samverkar med Tybble vårdcentral. Läkare och fysioterapeut besöker Jeremiasgården regelbundet och gör hembesök vid behov. Arbetsterapeut finns dagtid på vardagar. Det finns sjuksköterska dagtid och på kvällen och natten finns det en sjuksköterskepatrull. Omvårdnadspersonalen är i huvudsak undersköterskor och finns i tjänst dygnet om. Flera i personalgruppen är flerspråkiga.

Alla boende har rätt till subventionerad tandvård samt kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år.

Aktiviteter

Det finns en aktivitetscoach som anordnar gemensamma- och individuella aktiviteter för den boende. Vi samarbetar med Svenska kyrkan, volontärverksamheten och studieförbund.

Städning och tvätt

Omvårdnadspersonalen städar lägenheten. All tvätt tvättas på gruppen och det är viktigt att den är märkt med namn.

Pengar och värdesaker

Vid inflyttning vill vi veta vem som sköter ekonomiska ärenden om den boende inte gör det själv. Vi har möjlighet att ta ansvar för en summa pengar åt den boende om en sådan överenskommelse görs. Kontaktpersonen ansvarar för redovisningen.

Övrigt

Frisör och fotvårdsterapeut utför arbete på Jeremiasgården efter beställning. Betalas av den boende.

Kontakt

Besöksadress

Sörbyängsvägen 6, 702 54 Örebro.

Hitta till Jeremiasgården med hjälp av karta

Telefon dygnet runt

Enhetschefer

Senast uppdaterad:
Publicerad: