Seniorbostäder

Seniorbostäder är vanliga lägenheter avsedda för dig som är äldre, ofta med en undre åldersgräns på 55 år. De finns i flerbostadshus och hyrs ut direkt av fastighetsägaren eller via en bostadsrättsförening. Seniorbostäderna kan vara samlade i en och samma trappuppgång eller vara alla lägenheter i ett flerbostadshus. I anslutning till de flesta seniorbostäder finns gemensamma lokaler för samvaro. Hos vissa finns även lunchservering och anställd personal för extra stöd och trygghet.

Det kommunala bostadsbolaget ÖBO äger flera seniorboenden, andra ägs av stiftelser, bostadsrättsföreningar eller privata fastighetsägare.

Här finns bostäderna

Här finns en karta över seniorbostäder i Örebro.

Mat, stöd och trygghet

Du som bor i seniorbostad kan ansöka om trygghetslarm hos kommunen. Här kan du läsa mer om trygghetslarm.

Du kan även ansöka om service, omvårdnad och mattjänst. Läs mer om vilka valmöjligheter du har.

Vad ingår i boendekostnaden?

Du som bor i en seniorbostad betalar hyra för din lägenhet till hyresvärden. Om du har trygghetslarm, service, omvårdnad eller mattjänst betalar du separat avgift för det. Läs mer om taxor och avgifter.

Ansökan

Seniorbostäder hyrs ut direkt av fastighetsägaren. Vill du veta mer om någon seniorbostad eller ansöka om en lägenhet, kontakta fastighetsägaren. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter till fastighetsägare

Örebrobostäder AB, ÖBO

Lägenheterna ägs av kommunens allmännyttiga bolag, Öbo och hyrs ut till dig som är 65 år eller äldre. Samtliga bostäder upplåts med hyresrätt och de flesta av bostäderna har tillgång till en lokal med möjlighet för gemensamma aktiviteter.

Du kan ställa dig i kö till en bostad genom att anmäla dig till Hyrestorget och/eller Seniortorget som finns på ÖBOs hemsida. Du kan också ta kontakt med ÖBOs kundcenter, Fredsgatan 20 A, Örebro, 019-19 42 00.

Ervallahus AB

Ervalla Hus AB är ett privat bostadsbolag. De har 13 hyreslägenheter på Stenbovägen i Lillån. För mer information och ansökan, kontakta Per-Henrik Caldert, 070-641 13 20.

Örebrobostäder AB, ÖBO

Lägenheterna ägs av kommunens allmännyttiga bolag, Öbo och hyrs ut till dig som är 65 år eller äldre. Samtliga bostäder upplåts med hyresrätt och de flesta av bostäderna har tillgång till en lokal med möjlighet för gemensamma aktiviteter.

Du kan ställa dig i kö till en bostad genom att anmäla dig till Hyrestorget och/eller Seniortorget som finns på ÖBOs hemsida. Du kan också ta kontakt med ÖBOs kundcenter, Fredsgatan 20 A, Örebro, 019-19 42 00.

Asplunds Fastigheter AB

Asplunds Fastigheter är ett privat fastighetsbolag som äger Rosta Seniorboende. De har 28 hyreslägenheter på Sahlefeldtsgatan 1, 3 och 5. För mer information och ansökan, kontakta Linda Bringestad, 019-10 01 00 eller besök www.asplundsfastigheter.se.

Finfast Fastigheter AB

Finfast är ett privat fastighetsbolag. De har 25 lägenheter på Landbotorpsallén 40 A och B. För mer information, ring 019-33 50 50 eller besök www.finfast.se.

Länsgårdens Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB ägs av Region Örebro län. De har 35 hyreslägenheter på Berggatan 50 A och B (Berggården), Honolulugatan 1‑5 och Landbotorpsallén 17 C-E.
För mer information, kontakta Inga-Lille Atterling, 019-277 24 21 eller besök www.lansgarden.se.

Lunds Fastigheter i Örebro AB

Lund är ett privatägt fastighetsbolag. De har hyreslägenheter på seniorboendet Träff‑Punkten, Lundhagsvägen 84 i Hovsta. För mer information, kontakta vår kundmottagning, 0589-610 160 eller besök www.bfl.se.

Seniorboende Solgården i Stora Mellösa AB

Solgården är ett privatägt fastighetsbolag som äger seniorboende Solgården i Stora Mellösa. Bostäderna är för dig som är 55 år eller äldre. Här finns 42 lägenheter i olika storlekar, alla är hyreslägenheter. På Solgården finns gott om aktiviteter och en aktivitetsvärd som finns på plats flera dagar i veckan. Hemvården finns dagligen i fastigheten.

För mer information och ansökan, kontakta Hans Nyström, 076-551 31 45, hans.nystrom@orebro.se, som arbetar både som Bovärd och Aktivitetsvärd.

Örebrobostäder AB, ÖBO

Lägenheterna ägs av kommunens allmännyttiga bolag, Öbo och hyrs ut till dig som är 65 år eller äldre. Samtliga bostäder upplåts med hyresrätt och de flesta av bostäderna har tillgång till en lokal med möjlighet för gemensamma aktiviteter.

Du kan ställa dig i kö till en bostad genom att anmäla dig till Hyrestorget och/eller Seniortorget som finns på ÖBOs hemsida. Du kan också ta kontakt med ÖBOs kundcenter, Fredsgatan 20A, Örebro, 019-19 42 00.

Bostadsrättsföreningen City-senioren

City-senioren är en privat bostadsrättsförening för dig som vill köpa och äga din egen lägenhet. Totalt 66 lägenheterna finns på Järnvägsgatan 16 A-B och Slottsgatan 21.

Gemensamhetsutrymmen finns tillgängliga. På vardagar kan du äta lunch tillsammans med andra som bor i fastigheten. En värdinna finns på plats och många aktiviteter ordnas för de som bor i fastigheten. För mer information, kontakta ordföranden Arne Hamping, 019‑10 61 73.

Cederbergska Stiftelsen

Cederbergska Stiftelsen är en fristående stiftelse som verkat i Örebro sedan 1903. De har hyreslägenheter på Tunnbindargränd 6 (35 lägenheter), Södra allén 9-11 (38 lägenheter), Wadköpingsvägen 8-16 (28 lägenheter) och Järnvägsgatan 19-25 (62 lägenheter).

Gemensamhetsutrymmen och matsal finns. Mat ingår i månadsavgiften. Läkare finns tillgänglig. Du som flyttar in är minst 55 år och högst 85 år.

För mer information, kontakta Mikael Warg på stiftelsens kansli, 019-14 11 33 eller besök www.cederbergska.se.

Seniorboendet Nära Till

Seniorboendet ägs av den private fastighetsägare John Ekströms Bygg AB som. Verksamheten bedrivs av föreningen Nära Till som bildats av fyra frikyrkor i Örebro. Boendet finns på Kyrkogatan 20 och består av 55 hyreslägenheter. För mer information, kontakta John Ekströms Bygg AB, 019-16 43 70 eller besök www.je-bygg.se.

SHG Seniorboende (Stiftelsen Hem för Gamla i Örebro)

SHG Seniorboende drivs av Stiftelsen Hem för Gamla i Örebro, som är en fristående stiftelse med syfte att skapa bra bostäder för äldre i Örebro. Stiftelsen har tre fastigheter, som benämns gårdar, med sammanlagt 94 hyreslägenheter.

Fastigheterna/gårdarna finns på Angelgatan 3 (Angelgården, 38 lägenheter), Mogatan 17 (Kallingska Gården, 28 lägenheter) och Rynningegatan 21 (Rynningegården, 28 lägenheter). För mer information och ansökan, kontakta Madelene Olsevik på stiftelsens kansli, 019‑611 11 72 (måndag-torsdag kl. 9‑12). Mer information finner du på vår hemsida www.shgseniorboende.com.

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB

Bolaget är helägt av Svenska kyrkan i Örebro. Laurentiusgården, som ligger på Norrbackavägen 1 A-D på norr, är anpassat för dig som är äldre. Där finns 101 lägenheter, från 1 rum och kök till 4 rum och kök. Alla är hyreslägenheter.

Generösa gemensamma utrymmen och olika typer av aktiviteter. Husmor finns på plats vardagar. Hemlagad lunch serveras för den som så önskar och diakon finns i huset på deltid.

För mer information, ring 019-15 45 30 (säkrast 9.30-11.30), mejla
orebro.bostader@svenskakyrkan.se eller besök
www.svenskakyrkan.se/orebro/bo.

Senast uppdaterad:

Publicerad: