Uppföljningar inom omsorg och stöd

Avtals-, verksamhets- och kvalitetsuppföljningar

Riktlinjer

Riktlinje för avtalsuppföljning Pdf, 348.6 kB.

2022

2021

2020

2019

Omvårdnad och service

2022

2021

2020

2018

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service

2022

Vill du ta del av äldre rapporter?

Kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: