Maximal assistans

Logga Maximal assistans AB

Verksamheten bedrivs i dag av eldsjälar, som redan innan starten hade stor erfarenhet av äldreomsorg. Fokus ligger inte enbart i att erbjuda det du är i behov av utan även det du vill ha.

Utföraren är inte valbar för tillfället

Just nu kan du inte välja Maximal assistans som ny utförare.

Språkkunskaper förutom svenska

Engelska.

Omvårdnad

Erbjuds inte.

Fixartjänst

Vi utför fixartjänst i hela Örebro kommun, vardagar klockan 8–17.

Service

Vi utför servicetjänster i hela Örebro kommun, vardagar klockan 8–17.


Servicetjänster


Fönsterputs

Vi har fönsterputsare som vet vad fönsterputs innebär.

Inköp

Vi handlar där du vill, finns tillgång till bil vid inköp.

Städning

Vi gör allt inom städ (ej maskinell golvvård).

Tvätt

Allt inom tvätt.

Trygghet och bemötande

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss i hur vi bemöter individer. I dagsläget har vi ett
öppet förhållningssätt till respektive och försöker i möjligaste mån att vara så lyhörda och förutseende som möjligt. Vi lägger stort focus på att hitta en utförare som överensstämmer med dig på det personliga planet och som samtidigt uppfyller de kompetenskrav som krävs för önskade praktiska tjänster.

Trygghet är något som är viktigt för oss alla, vi är noga med att ha rätt person på rätt plats även här. Stor vikt läggs vid förmågan att kommunicera och skapa en miljö där individen trots svårigheter känner att hon/han kan göra sig förstådd och känner sig delaktig i beslut. Vi ser även till att det är samma personal som återkommer.

Som ovan nämnts läggs resurser på att öka personaltätheten i verksamheten, vilket föranlett till en ökad flexibilitet och möjlighet till ett snabbare gensvar vid oplanerade händelser eller önskemål.

Kontinuitet

Vi jobbar med tids- och person kontinuitet. Vi dokumenterar alla händelser i verksamheten och följer upp enligt planering.

Kompetens

All personal är handplockad, all personal har genomgått en noggrann utvärdering i och utanför arbetet innan anställning kommit på tal. All personal som arbetar inom verksamheten har flerårig erfarenhet av denna typ av tjänsteutförande.

Godkänd leverantör

Kontakt

Företagets namn: Maximal Assistans AB.
Driftsform: Aktiebolag.
Besöksadress: Tulegatan 8, våning 2 (Brolyckans seniorboende).
Telefon: 070–024 62 47.
Telefontider: Klockan 08–17.
Webbplats: www.maximalassistans.se
E-post: alexandra_74@hotmail.com

Verksamhetsansvarig: Alexandra Bergström, 070–024 62 47.
Kontaktperson: Alexandra Bergström, 070–024 62 47.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!