Programnämnd barn och utbildning

Till programområdet Barn och utbildning hör förutom Programnämnd barn och utbildning även Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasienämnden.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt kontakter med fristående verksamheter inom programområdet.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Programnämnd barn och utbildning, 2018

Datum

7 februari

7 mars

4 april

2 maj

30 maj

29 augusti

3 oktober

7 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 7 november 2018.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Programnämnd barn och utbildning, 2017-2018
Protokoll för Programnämnd barn och utbildning, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildning@orebro.se.

Ledamöter

Programnämnd barn och utbildning består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd barn och utbildning

Senast uppdaterad: 1 november 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?