Programnämnd barn och utbildning

Till programområdet Barn och utbildning hör förutom Programnämnd barn och utbildning även Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasienämnden.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt kontakter med fristående verksamheter inom programområdet.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Programnämnd barn och utbildning, 2019

Datum

6 februari

13 februari

6 mars

3 april

8 maj

3 juni

19 juni

4 september

2 oktober

6 november

4 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 2 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Programnämnd barn och utbildning, 2019-2020
Protokoll för Programnämnd barn och utbildning, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildning@orebro.se.

Ledamöter

Programnämnd barn och utbildning består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd barn och utbildning

Senast uppdaterad: 26 september 2019
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?