Programnämnd barn och utbildning

Till programområdet Barn och utbildning hör förutom Programnämnd barn och utbildning även Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasienämnden.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt kontakter med fristående verksamheter inom programområdet.

Sammanträdestider

Datum och tid

4 februari
4 mars
31 mars
29 april
3 juni
2 september
30 september
28 oktober
18 november
16 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 2 september 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildning@orebro.se.

Ledamöter

Programnämnd barn och utbildning består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd barn och utbildning

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?