Programnämnd barn och utbildning

Till programområdet Barn och utbildning hör förutom Programnämnd barn och utbildning även Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasienämnden.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt kontakter med fristående verksamheter inom programområdet.

Sammanträdestider

Datum

6 februari

5 mars

2 april

29 april

28 maj

3 september

1 oktober

5 november

4 december (flyttat från 3 december)

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Vid möten i Rådhuset - tänk på att receptionen stänger klockan 16.30.

Ärendelista

Ärendelista för 1 oktober 2020.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

2019–2020

2017–2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till barn.utbildning@orebro.se.

Ledamöter

Programnämnd barn och utbildning består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter i Programnämnd barn och utbildning

Senast uppdaterad: 25 september 2020
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!