Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för:

  • Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling
  • Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
  • Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden.
  • Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd.
  • Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.

Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde uppgiften att aktivt arbeta med medborgardialog, och stimulera till bildande av lokala utvecklingsgrupper.

Landsbygdsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka hos Landsbygdsnämnden om bidrag för utvecklingsprojekt.

Läs mer och ansök om bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden.

Ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsgrupper på landsbygden

Landsbygdsnämnden vill och ska uppmuntra och stimulera lokala processer och initiativ. Därför finns möjligheten att bilda lokala utvecklingsgrupper, med ekonomiskt stöd från kommunen.

Läs mer och ansök om ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsgrupper på landsbygden.

Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta själva bildandet av föreningen men också till utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma igång.

Läs mer och ansök om startbidrag för föreningar på landsbygden.

Evenemangsbidrag

Återkommande aktiviteter kan vara gynnsamma för landsbygdens utveckling. Syftet med evenemangsbidragen är att främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Läs mer och ansök om evenemangsbidrag på landsbygden.

Ledamöter

Ledamöter i Landsbygdsnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Landsbygdsnämnden, 2018

Datum

18 januari

15 februari

15 mars

12 april

17 maj

7 juni

23 augusti

13 september

11 oktober

15 november

6 december


Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 18 januari 2018.

Protokoll

Protokoll för Landsbygdsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Landsbygdsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till landsbygdsnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Johanna Vikström.

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?