Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Landsbygdsnämndens ansvarsområden

Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för:

  • Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling
  • Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
  • Uppmärksamt följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden.
  • Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd.
  • Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.

Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde uppgiften att aktivt arbeta med medborgardialog, och stimulera till bildande av lokala utvecklingsgrupper.

Landsbygdsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

Så här arbetar kommunen med landsbygdsutveckling.

Bidrag som rör landsbygden

Bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden

Organisationer och föreningar kan ansöka hos Landsbygdsnämnden om bidrag för utvecklingsprojekt.

Läs mer och ansök om bidrag till utvecklingsprojekt för landsbygden.

Bidrag till samlingslokaler på landsbygden

Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara och förbättra samlingslokaler på kommunens landsbygd.

Läs mer och ansök om bidrag till samlingslokaler på landsbygden.

Startbidrag för föreningar på landsbygden

För att stimulera och gynna föreningslivet på landsbygden är det möjligt att ansöka om startbidrag. Bidraget ska underlätta själva bildandet av föreningen men också till utrustning som är nödvändig för verksamheten att komma igång.

Läs mer och ansök om startbidrag för föreningar på landsbygden.

Evenemangsbidrag

Återkommande aktiviteter kan vara gynnsamma för landsbygdens utveckling. Syftet med evenemangsbidragen är att främja existerande evenemang men även uppmuntra till nya evenemang på landsbygden för att på så sätt bidra till en levande landsbygd.

Läs mer och ansök om evenemangsbidrag på landsbygden.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Landsbygdsnämnden, 2019

Datum

17 januari

14 februari

14 mars

11 april

9 maj

13 juni

22 augusti

19 september

17 oktober

14 november

12 december


Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 17 oktober 2019.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Protokoll för Landsbygdsnämnden, 2019-2020
Protokoll för Landsbygdsnämnden, 2017-2018

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde? Mejla till landsbygdsnamnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Niccolo Gianella Gustavsson

Förvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?