Vattnet i vardagen

Vi använder oss av vatten i vår vardag, varje dag. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen.

Sommartips

Örebro kommun tar sitt vatten från ett antal dricksvattensjöar. Det är gott om vatten i sjöarna och risken för bevattningsförbud i vår kommun bedöms som väldigt liten.

Får vi en varm och torr sommar innebär det en högre belastning på vattenverk, pump­stationer och ledningsnätet, vilket kan ge minskat vattentryck i vissa områden. Vi kan då behöva införa tillfälliga restriktioner. I sådana fall genomför vi nödvändiga insatser och informerar berörda.

Du kan bidra vid torrt och varmt väder

Det finns god tillgång till vatten, men när många förbrukar mycket vatten samtidigt blir det hög belastning på produktionen och distributionen av dricksvattnet. Detta sker vid långa perioder med torrt och varmt väder, då det går åt mer vatten för att man till exempel duschar och vattnar oftare.

Det gör att våra vattenverk och pumpstationer får gå för högtryck. Det är därför bra om du försöker anpassa din vattenförbrukning, för att minska belastningen på ledningsnätet, våra pumpar och våra vattenverk. Du kan hjälpa till genom att till exempel inte vattna gräsmattan med dricksvatten.

 • Med vattentunnor vid stuprören samlas regn upp så att du kan vattna med kanna.
 • En vattenspridare gör av med nästan åtta liter vatten per minut. Det blir mer än 150 liter vatten på bara 20 minuter.
 • Låt gräsmattan bli brun, den återhämtar sig igen vid regn.
 • Växter behöver mycket vatten och är som mest törstiga i värmen på sommaren. Därför är det bättre att göra större trädgårdsarbeten som att plantera häck och så gräsmatta framåt hösten.

Om du har möjlighet använd mindre vatten morgnar och kvällar, då förbrukningen är som högst. Du kan till exempel duscha samt köra tvätt- och diskmaskiner under dagtid i stället. Dricksvattnet är ett livsmedel som i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Tack för din insats!

För dig med egen brunn

Du som har egen brunn kan påverkas av att grundvattennivåerna är lägre än normalt i vissa områden. Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat speditör och köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Vatten finns att köpa i ett antal betalstationer.

Dricksvattnets väg till din kran

Örebro kommun hämtar vatten från Svartån, men det renas i flera steg innan det blir dricksvatten och hamnar i kranen hemma hos dig. Läs mer om hur det går till och var vattnet i Svartån kommer ifrån.

Vid långvarig torka kan enskilda brunnar sina. Det är förstås besvärligt för dig som brunnsägare och det är viktigt att känna till att det är ditt ansvar att se till att brunnen fungerar som den ska. Nedan finns lite råd om vad du kan göra för att undvika problem.

Säkra vattentillgång och kvalitet

Fråga tidigare ägare till huset om det har varit problem med vattenbrist och hur ofta det har skett. Har det skett vid flera tillfällen kan det vara klokt att borra djupare. Tänk också på att markens förutsättningar att rena vattnet förändras vid högt respektive lågt grundvattenstånd.

Prover av vattnets kvalitet kan därför behöva tas även vid extrema tillfällen. Det är ännu viktigare att ha koll på vattenkvaliteten om det bor små barn eller gravida i hushållet. Du kan också skaffa dig mer kunskap om hur känslig din brunn är genom att följa data från SMHI/SGU om beräknade grundvattennivåer i just ditt grundvattenmagasin.

Sätt att spara vatten

När det varit torrt och verkar fortsätta så är det förstås viktigt att spara vatten. Här är några tips på vad du själv kan göra för att minska åtgången av brunnsvatten:

 • Hämta till exempel sjövatten i hinkar för att spola i toaletten.
 • Samla regnvatten i tunnor för bevattning.
 • Samla upp vatten som spolas i dusch och andra kranar för att få vattnet till rätt temperatur. Det kan användas för bevattning eller toalettspolning.
 • Ha en kanna dricksvatten i kylen för att slippa spola tills kranvattnet blir kallt.
 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Koka inte mer kaffe eller te än du dricker upp

Om vattnet tar slut

Skulle er brunn gå torr finns möjlighet att köpa vatten vid någon av de sex betalstationer som Örebro kommun driver.

Observera att du behöver ordna transporten själv.

Fyll poolen

Fyll poolen smart. Tidigt på säsongen, långsamt och på natten när inte så många använder vatten. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Det kan ta tid att fylla poolen, beroende på hur mycket vatten som används av andra just då. Om många fyller sina pooler samtidigt kan vattentrycket sjunka, så fyll inte samtidigt som grannen.

Privatpersoner kan köpa vatten i betalstationer för att till exempel fylla poolen. Observera att kommunen inte hyr ut slangar eller tankar för transport, vi rekommenderar därför att du som privatperson anlitar en privat leverantör för tank och transport.

Mer information om att köpa vatten i betalstationer.

Spara energi genom att täcka över poolen. Det minskar avdunstningen kraftigt och gör att du inte behöver fylla på nytt vatten lika ofta.

Poolkemikalier

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner.

Vid osäkerhet kontakta Kemikalieinspektionen. Undvik desinfektionsmedel som innehåller silver, det dödar inte virus och det utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen.

Töm poolen

Använd inte poolkemikalier dagarna innan tömning. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klor direkt i hav, sjöar och vattendrag.

Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsätter att det inte ställer till problem för grannar eller dig själv, exempelvis om ni har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan. Kontrollera att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.

Dagvattenledningen kan vara ett alternativ om du inte kan tömma vattnet på gräsmattan. Då kan du låta vattnet rinna till en gatubrunn i gatan eller i din egen dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan.

Töm inte poolvattnet till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir bara en onödig belastning för reningsverket.

Vi ansvarar inte för att ta hand om toalettavfall från till exempel husbilar. Information om närliggande möjlighet till latrintömning finns på sidan husbilsplats.se. Sidan innefattar information om rastplatser, campingar samt övriga tömningsplatser.

Du kan också söka på Trafikverkets rastplatskarta som visar rastplatser med tömningsmöjlighet.

Ditt dricksvatten

Så här kan du minska dina kostnader:

Diska och tvätta mer sällan

Det går åt 50 liter vatten varje gång du kör en maskin tvätt. Fyll tvättmaskinen och diskmaskinen helt innan du kör dem. De flesta tvättar och diskar på morgonen, på kvällen och på helgerna. Har du möjlighet kör maskinerna på andra tider, då också elanvändningen är som lägst.

Laga och felanmäl

På en månad kan en droppande kran läcka vatten motsvarande 11 badkar. En rinnande toalettstol kan förbruka 1000 liter dricksvatten per dygn. Laga och felanmäl läckage så minskar kostnaderna.

Byt till snålspolande

Du kan minska din varmvattenanvändning med upp till 40 procent genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken i kök och badrum.

Duscha i stället för att bada

Det går åt 150 liter vatten för att fylla ett badkar medan det bara går åt 36 liter vatten för en dusch på tre minuter. När du duschar stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret.

Stäng kranen

Stäng av kranen medan du borstar tänderna och rakar dig. På tre minuter sparar du 18 liter vatten.

Sätt i diskproppen

I med diskproppen och häll upp vatten i diskhon för att handdiska eller skölja av grönsaker, i stället för att göra det under rinnande vatten. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

Ställ en kanna med vatten i kylskåpet

Då behöver kökskranen inte stå och rinna för att du ska få kallt vatten i glaset. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.

Kolla av din vattenförbrukning oftare

Har du nyligen fått en ny vattenmätare installerad av oss så läser vi av den via fjärravläsning några gånger per år. Då behöver du inte skicka in din mätaravläsning till oss. Du kan ändå ha koll på och följa din vattenförbrukning genom att själv läsa av siffrorna på mätaren regelbundet. Läs mer på orebro.se/vattenmatare.

Har du en äldre, mekanisk vattenmätare får du ett avläsningskort en gång om året. Vatten­förbrukningen som du då rapporterar in utgör sedan underlaget för din faktura. Du kan på egen hand läsa av och rapportera in mätarställningen oftare. Då får du bättre koll på din förbrukning samtidigt som vi anpassar faktureringen utifrån din faktiska förbrukning, vilket ger mer rättvisande fakturering.

Du rapporterar in din mätarställning på orebro.se/vattenmatare eller genom att kontakta Servicecenter.

Då vattenavläsningen inte sker månadsvis kan vi inte presentera stapeldiagram över din löpande vattenförbrukning. Logga in på Mina sidor via orebro.se/vatten för att själv se din förbrukning och tidigare fakturor.

Fler tips för att spara energi

På sidan Energi hemma finns ytterligare tips på hur du kan spara energi hemma.

Affisch

Vi har tagit fram en affisch med information, som du som hyresvärd eller bostadsrättsförening kan skriva ut och sätta upp i trapphuset eller dela ut till hyresgäster. Affisch - Använd dricksvattnet klokt Pdf, 608.3 kB.

Rent vatten är livsnödvändigt. Minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Exempelvis långvariga strömavbrott, föroreningar i vattenledningarna eller torka kan ge problem med vattenförsörjningen.

Kommunen ansvarar för att invånarna får tillgång till dricksvatten på bästa möjliga sätt i kris.

Eget ansvar vid större kriser

Vid en dricksvattenkris prioriterar Örebro kommun människors liv och hälsa. De allra flesta verksamheter och privatpersoner behöver därför förbereda sig på att klara sig själva den första tiden i en dricksvattenkris.

Det innebär att du behöver ha en plan så att du på egen hand, i upp till en vecka, klarar dig med dricksvatten, som du förvarar hemma i rena dunkar. Du behöver också kunna koka vattnet vid behov, om du inte är säker på att det är rent.

Du behöver även se till att ha rena dunkar eller hinkar hemma som du kan hämta vatten i från kommunens vattentankar, när ditt eget vatten tagit slut.

Checklista för tillgång till vatten vid kris

 • Dunkar, gärna med tappkran
 • Flaskor
 • Hinkar med lock
 • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
 • Mineralvatten
 • Kokmöjlighet

Läs mer om förvaring av vatten, vattnets hållbarhet samt om kokning av förorenat vatten på Civilförsvarsförbundets webbplats.

Mer information om hur du kan förbereda dig för kris

Läs mer om hur du kan förbereda dig för att ha vatten i kris på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för olika typer av kriser på sidan Krisberedskap.

Tillgång till vatten vid vattenkris

På sidan Tillgång till vatten vid vattenkris, kan du läsa om vilket ansvar du har som privatperson och vilken hjälp du kan få av kommunen vid en vattenkris.

Ibland visar provtagningar att det kommunala dricksvattnet kan innehålla bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk. Vi inför då så kallad koknings­rekommendation. Det innebär att du ska koka vattnet, så att det bubblar kraftigt, innan användning. Läs mer på sidan Kokningsrekommendation.

Här kan du läsa mer om ditt dricksvatten vad gäller till exempel hårdhetsgrad och pH-värde, vilka vattentjänster vi erbjuder samt arbetet med vattenkvalitet.

Läs mer om ditt dricksvatten.

Fordon

Det bästa valet när du ska tvätta bilen är att göra det i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser eftersom det smutsiga vattnet bland annat innehåller olja, kemikalier och tungmetaller som då sprids till våra diken och vattendrag.

Mer information om biltvätt.

Laga och åtgärda

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk.

Här kan du läsa mer om vad du behöver göra.

En rinnande toalettstol kan förbruka 1000 liter dricksvatten per dygn. En droppande kran kan förbruka 55 liter dricksvatten per dygn. Det är både ett onödigt svinn och onödiga kostnader. Så se över och laga eventuella läckage hemma.

Felanmäl till fastighetsägaren när du upptäcker rinnande toalettstolar eller droppande kranar, oavsett om det är på din arbetsplats, i barnens skola, i omklädningsrummet vid idrottsplatsen eller någon annanstans.

Avlopp

Fett som spolas ner i diskhon i köket kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen.

Om det blir mycket olja över efter till exempel fritering, låt det svalna och häll det sedan i en tom pappersförpackning med skruvkork. Skruva åt korken ordentligt och släng förpackningen i restavfallspåsen. Du kan också lämna in den på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler.

Därför blir det stopp

Fett som spolas ner i diskhon stelnar när det kallnar och fastnar då i ledningarna. Efterhand byggs stora fettklumpar upp som gör att avloppsvattnet inte kommer förbi. Då blir det stopp i ledningarna så att avloppsvattnet trycks in i fastigheter och orsakar översvämningar och vattenskador.

Fettet hör hemma i avfallet, inte i avloppet. Tack för din hjälp för att minska problemen!

Fastighetsägare ansvarar för att installera, ta hand om och tömma fettavskiljare när de hyr ut lokaler till restauranger, café eller andra företag som hanterar livsmedel. Det kan du läsa mer om här: Fettavskiljare - orebro.se

Affisch

Vi har tagit fram en affisch med information, som du som hyresvärd eller bostadsrättsförening kan skriva ut och sätta upp i trapphuset eller dela ut till hyresgäster.

Affisch - Ta hand om matfett och olja efter matlagning Pdf, 1 MB.

Se även gärna filmen om hur du hanterar ditt matfett på rätt sätt.

Varje vecka hamnar fyra ton skräp som inte ska spolas ner på avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa redan idag en papperskorg till badrummet och tänk på det här:

 • I toastolen ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
 • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Spola inte ner hushållspapper eller våtservetter. Toalettpapper luckras upp i vatten, medan hushållspapper är tillverkat för att suga upp vätska och istället klumpar ihop sig. Även våtservetter klumpar ihop sig om de spolas ner. Det kan orsaka stopp i avloppsrören som kan leda till översvämningar i fastigheter.
 • Spola inte ner munskydd i toastolen.Det kan bidra till stopp i avloppsrören med översvämning som följd. Munskydd ska sorteras som restavfall.
 • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toastolen eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Är du osäker på vad som ska kastas var, använd återvinningsguiden.

Affisch

Vi har tagit fram en affisch med information, som du som hyresvärd eller bostadsrättsförening kan skriva ut och sätta upp i trapphuset eller dela ut till hyresgäster.

Affisch - Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toastolen. Pdf, 822.5 kB.

Se även gärna filmen som berättar om vad du får och inte får spola ner i toastolen.

När matrester mals ner i en matavfallskvarn hamnar de i avloppsledningarna. Enligt nya avfallsdirektivet från EU måste matavfall sorteras och hanteras separat och får därför inte blandas med avloppsvattnet. Övergång till separat hantering sker successivt under 2023 och gäller fullt ut från 1 januari 2024.

Detta innebär att matavfallskvarn med direkt koppling till avloppsledningsnätet inte är tillåten. Avfallskvarn ansluten till ledningsnätet via tank får endast användas i undantagsfall, kontakta Kundservice VA på Teknik- och serviceförvaltningen.

Här kan du läsa mer om matavfallsinsamling i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: