På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Vattnet i vardagen

Vi använder oss av vatten i vår vardag, varje dag. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen.

Varje vecka hamnar fyra ton skräp som inte ska spolas ner på avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa redan idag en papperskorg till badrummet och tänk på det här:

 • I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
 • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Spola inte ner hushållspapper eller våtservetter. Toalettpapper luckras upp i vatten, medan hushållspapper är tillverkat för att suga upp vätska och istället klumpar ihop sig. Även våtservetter klumpar ihop sig om de spolas ner. Det kan orsaka stopp i avloppsrören som kan leda till översvämningar i fastigheter.
 • Spola inte ner munskydd i toalettstolen. Det kan bidra till stopp i avloppsrören med översvämning som följd. Munskydd ska sorteras som restavfall.
 • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Är du osäker på vad som ska kastas var, använd återvinningsguiden.

Se även gärna filmen som berättar om vad du får och inte får spola ner i toaletten.

Fett som spolas ner kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen.

Om det blir mycket fett över efter till exempel fritering häller du det i en behållare av något slag. Du kan använda en tom pappersförpackning med skruvkork, till exempel ett mjölkpaket, eller en plastburk med lock. Matoljan lämnar du sedan på någon av våra återvinningscentraler. Det går också bra att slänga väl paketerat rinnande matfett i restavfallspåsen.

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och sätter sig på väggarna i rören när vattnets temperatur sjunker. Det kan till slut bli helt stopp. Avloppsvattnet kommer då inte förbi och kan tränga upp i husen som ligger närmast stoppet.

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk. Här kan du läsa mer vad du behöver göra: Folder: Dag- och dräneringsvatten, riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Det bästa valet när du ska tvätta bilen är att göra det i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". Det är inte bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatser eftersom det smutsiga vattnet bland annat innehåller olja, kemikalier och tungmetaller som då sprids till våra diken och vattendrag. Läs mer här om biltvätt.

Fylla och tömma poolen

Använd en trädgårdsslang eller liknande. Det kan ta tid att fylla poolen, beroende på hur mycket vatten som används av andra just då. Om många fyller sina pooler samtidigt kan vattentrycket sjunka, så fyll inte samtidigt som grannen.

Privatpersoner kan köpa vatten i betalstationer för att till exempel fylla poolen. Observera att kommunen inte hyr ut slangar eller tankar för transport, vi rekommenderar därför att du som privatperson anlitar en privat leverantör för tank och transport. Mer information om att köpa vatten i betalstationer.

Poolkemikalier

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner. Vid osäkerhet kontakta Kemikalieinspektionen. Undvik desinfektionsmedel som innehåller silver, det dödar inte virus och det utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen.

Töm poolen

Använd inte poolkemikalier dagarna innan tömning. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klor direkt i hav, sjöar och vattendrag. Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsätter att det inte ställer till problem för grannar eller dig själv, exempelvis om ni har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan. Kontrollera att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.

Dagvattenledningen kan vara ett alternativ om du inte kan tömma vattnet på gräsmattan. Då kan du låta vattnet rinna till en gatubrunn i gatan eller i din egen dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan.

Töm inte poolvattnet till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir bara en onödig belastning för reningsverket.

Vi ansvarar inte för att ta hand om toalettavfall från till exempel husbilar. Information om närliggande möjlighet till latrintömning finns på sidan husbilsplats.se. Sidan innefattar information om rastplatser, campingar samt övriga tömningsplatser. Du kan också söka på Trafikverkets rastplatskarta som visar rastplatser med tömningsmöjlighet.

Om vattnet ser konstigt ut hemma hos dig är det ofta järn eller mangan som missfärgat vattnet. Järn kan lossna från rostiga vattenledningar och ger ofta ett brunt vatten medan mangan ofta upptäcks som små svarta klumpar i vattnet. Det hjälper nästan alltid att låta kranen spola några minuter. Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med. Skulle vattnet fortfarande se, lukta eller smaka konstigt kan du som har kommunalt vatten ringa oss så tar vi ett vattenprov.

Kontakta Örebro kommuns servicecenter som tar emot felanmälan på vatten och avlopp. När Servicecenter har stängt ringer du istället 019-18 56 30 för akut felanmälan.

Tillgång till vatten vid vattenläcka

Örebro kommun garanterar att du som kund har tillgång till vatten inom tre timmar, och vatten i kranen inom 24 timmar, vid vattenläcka inom det område där kommunen ansvarar för vatten och avlopp (servicegaranti).

E-tjänst för ersättningskrav

Ibland kontaktar privatpersoner och företag oss för att begära ersättning för skador som till exempel uppstått vid översvämning eller i samband med grävarbeten. För att förenkla utredningsarbetet har vi utvecklat en e-tjänst som gör det enklare att skicka in ett komplett ersättningskrav på en gång. Det gör också att vi får in ett bättre underlag till utredningen. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behöver samt skicka in ditt ersättningskrav.

Ibland förekommer bluffsamtal, där personer påstår att de ska utföra arbete på lednings­nätet eller stam­nätet och därför behöver komma in i ditt hus eller på din tomt. De säger att arbetet måste utföras och det händer även att de debiterar för arbetet. Var uppmärksam på att den här typen av bluffsamtal förekommer. Vi tar sällan direkt­kontakt per telefon på det sättet.

Känner du dig osäker på om samtalet verkligen kommer från Vatten och avlopp på Örebro kommun, be att få namnet på personen som ringer, så att du kan ringa upp oss på telefon 019-21 10 00 för att kontrollera uppgifterna. Om personen inte kan eller vill uppge sina kontakt­uppgifter är det med största sannolikhet ett bluff­samtal.

Översvämning kan inträffa vid kraftiga regn, vid häftig snösmältning eller om ett stopp i avloppet har täppt till ledningen. Det händer inte ofta men du bör vara medveten om risken. Var därför försiktig med att ställa värdefulla föremål på källargolvet och var uppmärksam på hur avloppet fungerar.

Du kan också förse golvavloppsbrunnar med avstängningsanordningar (backventiler), men dessa ska sedan också ha en viss tillsyn för att fungera.

Vid källaröversvämning under torrt väder bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät för att se om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar.

Så här kan du förbereda dig

Ta reda på om din fastighet översvämmats tidigare eller ligger i ett riskområde och kontakta ditt försäkringsbolag för att se över självrisk och villkor när det gäller vattenskador. Kom dock ihåg att skyfall kan inträffa varsomhelst och är svåra att förutse, så även om din fastighet inte ligger i ett område med hög risk kan det vara värt att fundera över om du borde vidta några åtgärder.

Innan en översvämning 

 • Separera dagvatten- och avloppsledningsnät.
 • Se över dränering av fastigheten och rensa regelbundet dränerings- och vattenavledningssystem.
 • Se alltid till att vattenledningar är i bra skick.
 • Införskaffa motordrivna pumpar, vallar och andra hjälpmedel som akut kan avhjälpa skador.
 • Se över känsligheten för fastighetens källare.

Vid en översvämning

 • Se regelbundet över vallar, pumpar och andra säkerhetsanordningar.
 • Bryt elektricitet, stäng gasledningar. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Stäng till toaletter och avlopp för att undvika att avloppsvatten tränger in i huset.

Efter en översvämning

 • Kontakta försäkringsbolaget.
 • Sammanställ fotodokumentation, beskrivningar av skadorna och eventuella kvitton.
 • Låt elektriker kontrollera att det är säkert att sätta på strömmen igen.
 • Öppna dörrar och fönster för att vädra ur fukt.
 • Låt experter titta igenom eventuella fuktskador som kan orsaka exempelvis mögel.
 • Om du har enskild brunn kontrollera att vattnet är drickbart.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med översvämningsvattnet.
 • Anmäl översvämningen till Servicecenter.

Eventuella ersättningskrav till kommunen måste du meddela oss skriftligen.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

 • Hur kom vattnet in?
 • Hur högt har vattnet stått?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Eventuella ersättningskrav rapporteras in via vår e-tjänst för ersättningsärenden. Om du inte har möjlighet att göra anmälan via e-tjänsten kan du istället skicka samtliga underlag med vanlig post till:

Örebro kommun
Tekniska förvaltningen, Kundservice VA
Box 33300
701 35 Örebro

Var vänder jag mig vid en översvämning?

Om det gäller akuta störningar på det kommunala ledningsnätet eller stora vattensamlingar på gator som kan bero på igensatta rännstensbrunnar kontaktar du Örebro kommuns servicecenter. När Servicecenter har stängt ringer du istället 019-18 56 30 för akut felanmälan.

Vid störningar på privata ledningar kontaktar du ett VVS-företag för att få hjälp.

Fördjupad information

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med översvämningar samt hitta översvämningskartläggningar där du kan se vilka risker för översvämning som finns i det område du bor.

När matrester mals ner i en köksavfallskvarn (avfallskvarn) hamnar de i avloppsvattnet. Det innebär risk för stopp i avloppsledningarna, både hemma i hushållen och ute på ledningsnätet, då ledningarna inte är byggda för att hantera matrester. Fettet i maten kan också orsaka stopp, eftersom det stelnar och proppar igen ledningarna. Matrester i ledningarna lockar även till sig råttor. För att kunna ta tillvara på matavfallet måste det separeras från vattnet igen, vilket innebär kostnader, ett stort svinn och risk för föroreningar. De flesta hushåll i kommunen har istället möjlighet till utsortering av matavfall i bruna påsar. Matavfallet omvandlas sedan till biogas och biogödsel.

På grund av ovanstående är det i Örebro kommun inte tillåtet att installera en köksavfallskvarn utan tillstånd och vi är mycket restriktiva med att tillåta köksavfallskvarnar. Vill du ändå ansöka om tillstånd kontakta Servicecenter.

Vid långvarig torka kan enskilda brunnar sina. Det är förstås besvärligt för dig som brunnsägare och det är viktigt att känna till att det är ditt ansvar att se till att brunnen fungerar som den ska. Nedan finns lite råd om vad du kan göra för att undvika problem.

Säkra vattentillgång och kvalitet

Fråga tidigare ägare till huset om det har varit problem med vattenbrist och hur ofta det har skett. Har det skett vid flera tillfällen kan det vara klokt att borra djupare. Tänk också på att markens förutsättningar att rena vattnet förändras vid högt respektive lågt grundvattenstånd. Prover av vattnets kvalitet kan därför behöva tas även vid extrema tillfällen. Det är ännu viktigare att ha koll på vattenkvaliteten om det bor små barn eller gravida i hushållet. Du kan också skaffa dig mer kunskap om hur känslig din brunn är genom att följa data från SMHI/SGU om beräknade grundvattennivåer i just ditt grundvattenmagasin.

Sätt att spara vatten

När det varit torrt och verkar fortsätta så är det förstås viktigt att spara vatten. Här är några tips på vad du själv kan göra för att minska åtgången av brunnsvatten:

 • Hämta till exempel sjövatten i hinkar för att spola i toaletten.
 • Samla regnvatten i tunnor för bevattning.
 • Samla upp vatten som spolas i dusch och andra kranar för att få vattnet till rätt temperatur. Det kan användas för bevattning eller toalettspolning.
 • Ha en kanna dricksvatten i kylen för att slippa spola tills kranvattnet blir kallt.
 • Ta korta duschar i stället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar, över tid kan många kubikmeter gå till spillo.
 • Koka inte mer kaffe eller te än du dricker upp

Om vattnet tar slut

Skulle er brunn gå torr finns möjlighet att köpa vatten vid någon av de sex betalstationer som Örebro kommun driver. Observera att du behöver ordna transporten själv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se