Tillgång till vatten vid vattenkris

Människors liv och hälsa och att samhällsviktiga funktioner fungerar är högsta prioritet vid en vattenkris, då många människor inte får dricksvatten ur sin kran eller dricksvattnet behöver kokas. Här kan du läsa om vad som gäller vid en vattenkris.

Förbered dig

Som privatperson har du ett eget ansvar att se till att du har en generell krisberedskap där vatten ingår. Läs mer om hur du kan förbereda dig för att ha tillgång till vatten vid kris.

Vi ställer ut vattentankar

Om dricksvatten inte kan levereras via vattenledningarna ställer vi ut vattentankar på bestämda platser. Människors liv och hälsa och att samhällsviktiga funktioner fungerar är högsta prioritet vid en vattenkris. De som först får hämta dricksvatten vid vattentankar är därför de inom vård och omsorg, centralkök/tillagningskök/mottagningskök, grundskolor och förskolor.

Det innebär att de flesta av oss får ta ansvar för oss själva den första tiden vid en vattenkris innan vi kan hämta dricksvatten.

Vattnet från vattentankarna hämtas i egna medhavda dunkar eller liknande och behöver inte kokas för att drickas eller användas till matlagning.

Hjälp andra

Vet du någon i din närhet som tror kan behöva hjälp med att få hem vatten under en vattenkris? Ta en kontakt och hör om personen behöver hjälp. Tillsammans hjälps vi åt.

Spara på dricksvattnet

Vid en långvarig vattenbristsituation kan du spara på dricksvatten genom att exempelvis hämta vatten från en sjö, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande för att spola i toaletten, diska eller tvätta dig med.

Toaletthantering vid längre vattenavbrott

Om det av någon anledning blir längre avbrott i vattenleveransen, så kommer det inte gå att spola i toaletten.

Du kan fortfarande kissa i toaletten men släng då toalettpappret i en papperskorg.

Använd en hink med tätslutande lock eller latrintunna om du ska bajsa. Locket gör att dålig lukt inte sprider sig och risken för smittspridning minskar. När vattenleveransen är tillbaka tömmer du hinken i toaletten.

En god handhygien är viktig för att undvika smittor.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola kallvatten för att snabbare få rent vatten. Ta tillvara på vattnet som du spolar rent med, genom att samla upp det i en hink och förslagsvis använda det till att vattna blommor eller spola toaletten med.

Om vattnet behöver kokas

Ibland inför vi en kokningsrekommendation som innebär att vattnet som kommer ur kranen ska kokas innan vattnet används som dryck, i matlagning eller för tandborstning. Detta då det kan innehålla spår av bakterier som kan orsaka sjukdom, som magsjuka.

Vid en kokningsrekommendation kokar du vattnet så att det bubblar kraftigt innan användning. Läs om kokning av dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats. (Informationen finns på flera språk.)

Drick aldrig vatten som smakar eller luktar illa. Om du har druckit av vattnet och är orolig för din hälsa, läs mer på 1177.se eller ring telefonnummer 1177.

Provtagning av vattnet sker löpande till dess att proverna visar att vattnet är drickbart igen. Vi behöver tre provtagningar med ett godkänt resultat innan kokningsrekommendationen kan tas bort.

Så håller du dig informerad

orebro.se

Följ informationen på orebro.se/nyheter där vi publicerar nyheter om vad som gäller vid en vattenkris och vid utställning av vattentankar.

Sms

När vi behöver stänga av vattnet tillfälligt vid en störning i vårt ledningsnät till exempel vid en vattenläcka, så skickar vi ut ett sms-meddelande med information till dig som berörs.

Registrera eller kontrollera så att du finns med i vårt utskick för sms. Sms vid vattenläcka och vatten­avstängning.

Mer information

Örebro kommuns övergripande plan för nödvattenförsörjning. Pdf, 256.6 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: