Dricksvattnets väg till din kran

Örebro kommun hämtar vatten från Svartån, men det renas i flera steg innan det blir dricksvatten och hamnar i kranen hemma hos dig. Här kan du läsa mer om hur det går till och var vattnet i Svartån kommer ifrån.

Infografik som visar vattnets väg från sjöarna till reningsverket till Svampen och till kranen.

Klicka på bilden för att visa den större.

Svartån

Svartån får sitt vatten från ett antal större och mindre sjöar.

Från Ölen rinner vattnet ut till Storbjörken och vidare till Lillbjörken, sedan fortsätter vattnet till Toften och Teen för att slutligen rinna ut i Svartån.

Vattennivån i sjöarna styrs av en vattendom.

Sjön Toften får även vatten från Laxåvattensystemet. Framförallt från Västra Laxsjön, Östra Laxsjön, Grytsjön och Borasjön. Det finns vattendomar för Laxåvattensystemet som inte Örebro kommun råder över.

Efter sjön Teen fyller bland annat Tysslingeån och Garphytteån på med vatten till Svartån.

En liten del av Svartåns vatten kommer från sjöar i Kilsbergen.

Vattendomen som Örebro kommun råder över gäller sjöarna Teen, Toften, Storbjörken och Ölen. Dessa sjöar regleras av vattenkraftsproducenter utifrån de tappningsplaner som finns i vattendomen.

Vattendomen bestämmer gränserna för hur mycket och lite vatten det får finnas i en sjö. Vattendomen anger också hur mycket vatten som får släppas ut från sjön genom en damm eller vattenkraftstation, för att vattnet ska räcka till dricksvatten.

Vattennivån och regleringen av sjön Ölen sköts av ägaren till vattenkraftstationen i Ölsboda. Vid Ölen har kommunen en mätpunkt där vi avläser vattennivån i sjön. Kommunen ansvarar för skötsel, underhåll och besiktning av utloppsdammen i Ölen.

Vattendomen gäller även för sjöarna Storbjörken, Toften och Teen. Där sker vattenregleringen i Svartå och Hasselfors av två olika vattenkraftsproducenter.

Enligt vattendomen måste det alltid rinna ut en viss mängd vatten från sjön Teen till Svartån. Kommunen har en mätpunkt i Övre Backa där vi kan se så att Teen regleras utifrån vattendomen.

Karta som visar sjöarna Ölen, Storbjörken, Toften och Teen

Karta från Google Maps.

Vattenverket

Skråmsta är Örebro kommuns största vattenverk som förser Örebro tätort och flera mindre orter i kommunen med dricksvatten. Skråmsta vattenverk tar in vatten från Svartån som sedan renas i flera olika steg. Efter det skickas vattnet ut i ledningarna och du får vatten i kranen!

någon som spolar i vatten i en kanna, närbild på händerna, kranen och kannan

Svampen

Svampen används som en utjämningsreservoar för att jämna ut dricksvattenproduktionen från Skråmsta vattenverk och för att få ett stabilt tryck i vattenledningarna. Utjämningen görs bland annat för att klara av plötsliga större vattenuttag utan att vattenproduktionen behöver ändras. När vattenförbrukningen är hög sjunker vattennivån i Svampen, och när vattenförbrukningen är lägre ökar nivån igen.

vattentornet Svampen
Senast uppdaterad:

Publicerad: