Vattenmätare

Alla VA-kunder har en vattenmätare som mäter och visar vatten­förbrukningen. Mätarställningen är underlag för din vattenräkning.

Gör så här vid läckage

Vid läckage inne på din fastighet kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00 så att vi kan stänga av vattnet.

När Servicecenter har stängt ring istället 019-18 56 30 för akut felanmälan. Läs mer under "Så här gör du vid läckage" nedan.

Registrera mätarställningen

För att registrera din mätarställning kan du antingen logga in med BankID via Min sida eller med kundnummer och personnummer. När du loggar in kan du också se förbruknings­historiken för din vattenmätare. Du kan även kontakta Servicecenter och ange mätarställningen. Här finns information om hur du skaffar BankID.

lnloggningen kan ta tid

Inloggningen till vår självservice tar tyvärr lite tid. Det syns inte på skärmen att systemet jobbar med att ta fram information från faktureringssystemet. Vänta upp till en minut och testa igen lite senare om du inte kommer in. Det går snabbare att logga in med BankID än med kundnummer och personnummer, så använd det alternativet om du kan.

När du loggat in på Min sida klickar du på "Pågående ärenden", sedan på länken "Skicka in vattenmätarställning samt se förbrukningshistorik för vattenmätare" under rubriken "Vatten- och avloppsärenden".

Om du har skyddade personuppgifter kan du inte logga in via Min sida. Kontakta då istället Servicecenter.

Bra att veta för dig som har vattenmätare

Vattenmätaren sitter oftast i tvättstuga, pannrum eller badrum. Du har antingen en mekanisk vattenmätare eller en vattenmätare med fjärravläsning.

Mekanisk vattenmätare

Mekanisk vattenmätare

Vattenmätare med fjärravläsning

Vattenmätare med fjärravläsning

Mätarställningen är underlag för din vattenräkning. Har du en mekanisk vattenmätare ska den läsas av manuellt minst en gång per år. När det är dags får du ett brev från oss där vi ber dig läsa av vattenmätaren och registrera siffrorna hos oss.

Vattenmätare med fjärravläsning läser vi av flera gånger per år. Har du en sådan vattenmätare behöver du inte själv läsa av eller rapportera in mätarställningen, det gör vi genom att åka förbi fastigheten med vår mätutrustning. Om du ändå vill göra egna, manuella avläsningar på den nya modellen och rapportera in till oss, kan du göra det, men vi skickar inte ut något brev om avläsning.

Det är Vatten och avlopp på Örebro kommun som äger vattenmätaren och kommer ut och sätter upp den. Det är också vi som har ensam befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren.

En högre förbrukning än normalt kan till exempel bero på att antalet personer i hushållet ökat, att du har en läcka i toalett eller handfat, att du fyllt poolen eller vattnat mer än normalt.

Om ökningen inte är en engångsföreteelse kan din årsförbrukning behöva justeras så att du inte får en oväntat stor slutfaktura när årets vattenförbrukning sammanfattas.

En lägre förbrukning än normalt kan till exempel bero på att antalet personer i hushållet minskat eller på ett förändrat beteende vad gäller tvätt, disk, bevattning med mera, som resulterat i en minskad vattenförbrukning.

Om mätaren registrerar väsentligt mindre mängd än vanligt behöver du kontrollera så att den inte stannat och slutat fungera. Om den inte fungerar normalt, kontakta oss!

Ett arbete pågår med att byta ut befintliga mekaniska vattenmätare mot vattenmätare med fjärravläsning. Det innebär att vi kan läsa av vattenmätaren digitalt, genom att åka förbi fastigheten med vår mätutrustning. Vid nybyggnation sätter vi alltid upp de nya mätarna.

I befintliga fastigheter har vi hittills bytt ut cirka 11 000 av drygt 19 000 vattenmätare. Arbetet sker löpande i samband med funktionskontroll och utbyte. Vi kontaktar dig när det är dags för bytet.

Fördelar för dig som kund

Vattenmätare med fjärravläsning ger många fördelar för dig som kund:

  • Du slipper att själv rapportera in din mätarställning till oss, då vi fjärravläser din vattenmätare.
  • Eftersom vi läser av flera gånger per år får du en ännu mer exakt mätning av din förbrukning. Detta då den nya mätaren kan läsa av mindre flöden, vilket till exempel gör det möjligt att upptäcka en läckande toalettstol.
  • Små läckage visas direkt på mätarens display. Genom att regelbundet hålla koll på vattenmätarens display kan du snabbare upptäcka om du till exempel har en toalettstol som står och rinner.
  • Vid behov går det att läsa av din mätares händelser och flöde 450 dagar tillbaka i tiden.

Fördelar för det kommunala ledningsnätet

Genom att även montera nya mätare och tryckgivare i våra pumpstationer samt tryckgivare på nätet kan vi dokumentera och analysera vårt vattenledningsnät på ett nytt sätt. Det ger utvidgad och bättre kontroll på vårt ledningsnät och gör att vi lättare kan lokalisera eventuella läckor eller andra händelser på nätet.

Vattenmätaren är Örebro kommuns ansvar och egendom. Var rädd om vattenmätaren och skydda den så att den inte fryser sönder eller skadas på något annat vis.

Ventilerna och ledningarna vid sidan om mätaren är ditt ansvar som fastighetsägare. Om ventiler saknas eller om läckage uppstår vid ventilerna är det ditt ansvar som fastighetsägare att åtgärda och bekosta det. Vi rekommenderar att du några gånger per år skruvar på ventilerna så att de inte rostar fast och går sönder vid mätarbytet.

vattenmätare med pilar som visar kommunens respektive fastighetsägarens ansvar

Våra vattenmätare måste bytas ut för funktionskontroll och underhåll. Större mätare byts ut efter 5 år och mindre mätare efter 10–12 år. Vi kontaktar dig när det är dags för byte av vattenmätaren. Under förutsättning att vi kommer åt vattenmätaren utan problem görs bytet utan kostnad för dig och tar cirka 10 minuter.

Det är viktigt att du kontaktar oss om den föreslagna tiden för besöket inte fungerar för dig, så att vi kan boka in en annan tid. Om vi åker hem till dig den föreslagna tiden, och du inte är hemma och inte har meddelat oss det, får du betala en avgift för ett så kallat förgävesbesök.

Kontrollera ventilerna vid vattenmätaren

Ventiler och ledningar vid sidan om mätaren är fastighetsägarens ansvar. Ventilerna ska vara lätta att öppna och stänga. OBS! Om du har ventiler av typen LK580 är vår rekommendation att inte röra dessa, läs mer om detta nedan.

Leta upp pilen på vattenmätarens sida. Pilen pekar i vattnets riktning. Stäng ventilen som sitter innan pilen och öppna en kran i huset. Efter en stund ska det då sluta rinna i kranen. Fortsätter det rinna är ventilen inte tät, du behöver då kontakta en rörinstallatör för byte av ventil och montering av konsol. Tanken är att längre fram göra en kort film som visar hur detta går till, som vi sen lägger in här.

Tänk på att alltid öppna ventilerna försiktigt. Om det uppstår läckage vid ventilerna eller om ventiler saknas är det du som fastighetsägare som ansvarar för att åtgärda och bekosta detta. Vi rekommenderar att du några gånger om året skruvar på ventilerna så att de inte rostar fast och går sönder vid mätarbytet.

Om du inte kontrollerat dina ventiler eller ledningar nyligen, rekommenderar vi att du gör det så att du hinner åtgärda eventuella problem innan mätarbytet.

Vid läckage eller byte/komplettering av ventil behöver du anlita en rörmokare för åtgärd. Då behöver även servisventilen utanför fastigheten, där dina ledningar kopplas på det kommunala ledningsnätet, stängas. Servisventilen får endast stängas av personal från Vatten och avlopp vid Örebro kommun.

Kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00 eller mejla matarservice.va@orebro.se för att boka tid för stängning av servisventilen. Kontakta oss fyra till fem arbetsdagar i förväg.

Se till att vattenmätaren går att komma åt

Vattenmätaren får inte byggas in. Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 60 cm runt vattenmätaren. Kontrollera att detta utrymme finns runt din vattenmätare. Om inte, behöver detta åtgärdas innan vårt besök.

LK-konsol med ventiler av typ LK580

LK-konsol med ventiler av typ LK580

På grund av risker kan vi inte byta din vattenmätare om du har en ventil av typ LK580. Tillverkningen av LK580 har sedan länge upphört och är inte längre godkänd. Vid manövrering av ventilen kan hela insatsen lossa och flyga ur. Någon kan bli skadad och/eller stora vattenskador kan uppstå.

Innan vi på Mätarservice kan byta vattenmätaren måste konsol med avstängnings­ventiler av typ LK580 bytas ut mot godkända ventiler och en godkänd vattenmätar­konsol. Vattenmätarkonsoler med beteckningen LK581 och LK582 bör också bytas ut innan vattenmätarbyte då de ofta är förknippade med läckage.

Vi tar inte ansvar om läckage i ventiler uppstår efter vattenmätarbytet. All installation inom fastigheten förutom själva vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar. Kontakta en behörig fackman inom VVS för att få godkända ventiler och vattenmätarkonsol installerad.

Genom att se över och åtgärda ovanstående underlättar du vattenmätarbytet.

Vid läckage inne på din fastighet kontakta Servicecenter på telefon 019-21 10 00 så att vi kan stänga av servisventilen utanför fastigheten, där dina ledningar kopplas på det kommunala ledningsnätet.

När Servicecenter har stängt ringer du istället 019-18 56 30 för akut felanmälan.

Servisventilen får endast stängas av Vatten och avlopp på Örebro kommun, den får inte stängas av rörmokare. För att åtgärda läckaget inne på fastigheten behöver du sedan anlita en rörmokare. När rörmokaren åtgärdat problemet tar du en ny kontakt med oss om att öppna servisventilen igen.

I ditt hus ska det finnas en mätarplats för uppsättning av vattenmätare. Det är Vatten och avlopp på Örebro kommun som äger vattenmätaren och kommer ut och sätter upp den. Det är också vi som har ensam befogenhet att ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt frånkoppla mätaren.

Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för samman­kopplingen med VA-installationen i övrigt. Information om vad som gäller för placering av vattenmätare hittar du här. Pdf, 253.6 kB. Mätarplatsen godkänns i samband med uppsättning av vattenmätare.

Undvik debitering för förgävesbesök

Via Örebro kommuns servicecenter kontaktar du Kundservice Vatten och avlopp. Kontakta oss fyra till fem arbetsdagar innan du behöver få din vattenmätare uppsatt. För att vi ska kunna montera mätaren måste mätarplatsen vara i ordning.

Observera att konsolen som vattenmätaren ska anslutas till måste sitta uppe innan du bokar in oss för att kontrollera mätarplatsen och sätta upp vattenmätaren. Annars kan vi inte sätta upp mätaren och du får då betala för ett så kallat förgävesbesök. Det är en onödig kostnad som vi vill att du som fastighetsägare ska slippa.

I samband med att mätaren installeras öppnas servisventilen för vatten vid förbindelsepunkten och vi startar ditt VA-abonnemang för vatten och avlopp. Observera att det endast är personal från Vatten och avlopp på Örebro kommun som får öppna vattenservisventilen vid förbindelsepunkten.

Följ våra instruktioner

Större fastigheter, som till exempel flerfamiljshus eller verksamhetslokaler, kan behöva en konsol med plats för flera mätare på mätarplatsen, så kallad parallell­koppling. Som fastighetsägare ska du alltid kontakta Kundservice VA i förväg för beslut om lösning. Detta då det är Vatten och avlopp som avgör antal mätare samt storleken på konsolen.

Det är viktigt att mätarplatsen byggs enligt våra instruktioner. Om hantverkare ger råd och vill installera på annat sätt, ska du inte följa dessa råd, då det innebär att du måste bygga om innan vi kan godkänna mätarplatsen. Det innebär mer jobb och extra kostnader som vi vill att du som fastighetsägare ska slippa.

Senast uppdaterad:

Publicerad: