Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Här kan du läsa om alternativ för abonnemang samt utbyggnad av kommunalt VA. Även information för dig som bygger nytt småhus.

Vatten- och avloppsabonnemang

Här kan du läsa om hur ansökan om abonnemang för kommunalt vatten och avlopp (VA) går till.

Om ansökan för kommunalt vatten och avlopp

Vatten och avlopp till ny fastighet inkl. vattenmätare

Här har vi samlat information för dig som ska bygga småhus, om till exempel tillfälligt byggvatten, mätarplats för vattenmätaren och placering av den så kallade förbindelsepunkten vid tomtgränsen. Ju tidigare du sätter dig in i VA-frågorna, desto bättre.

Vatten och avlopp till ny fastighet.

Utbyggnadsplanen för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Utifrån en tioårsplan bygger Örebro kommun ut VA-nätet till befintlig bebyggelse på landsbygden. Här hittar du information om vilka områden som ingår i planen samt i vilket skede arbetet befinner sig för de olika områdena.

Utbyggnadsplanen för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse.

Kommunalt vatten och avlopp genom avtal utanför så kallat verksamhetsområde

I vissa fall tillåts anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) om fastigheten ligger utanför så kallat verksamhetsområde. Innan förfrågan skickas in behöver du sätta dig in i vad det innebär i form av avtal, kostnader med mera.

Kommunalt vatten och avlopp genom avtal.

Vatten- och avloppsledningar och Ledningskollen

Vem äger ledningarna och finns det ledningar för el, tele eller bredband där du planerar att gräva? Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där Örebro kommuns VA-ledningar finns dokumenterade.

Vatten- och avloppsledningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: