Sortera och återvinn ditt avfall

Använd återvinningsguiden för att se hur du sorterar ditt avfall.

Saknar du ett sökord, är informationen otydlig eller har du andra synpunkter på återvinningsguiden? Hör av dig till oss och berätta.

Film om sortering och återvinning i Örebro kommun

Beställ påsar och färgsortera ditt avfall hemma

Du som har grön tunna hemma kan sortera visst avfall i färgade soppåsar och slänga i din egen tunna. Här får du tips och råd och kan beställa färgsorterings­påsar.

Här kan du lämna ditt avfall

På kommunens återvinningscentraler kan hushåll kostnadsfritt lämna sorterat och återvinningsbart avfall. Läs mer om kommunens återvinningscentraler och se deras öppettider.

I Örebro finns även ett fyrtiotal återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar och tidningar. Läs mer om kommunens återvinningsstationer.

Hämtning av avfall

Grovavfall eller större elavfall

Om du inte har möjlighet att själv lämna grovavfall till en återvinningscentral, kan du beställa hämtning mot en avgift. Läs mer om hämtning av grovavfall eller större elavfall och beställ hämtning.

Farligt avfall och smått elavfall

Ta med dig ditt farliga avfall till farligt avfall-bilen när den kommer till ditt område. Vi åker runt i kommunen under april–maj och september–oktober varje år. Läs mer om hämtning av farligt avfall och se turlista.

Trädgårdsavfall

Den som inte vill eller kan kompostera sitt trädgårdsavfall själv kan beställa abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall. Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall och beställ abonnemang.

Bygg- och rivningsavfall

Om du som privatperson själv utfört rivning eller byggnation kan du boka hämtning av bygg- och rivningsavfall. Läs mer om hämtning av bygg- och rivningsavfall och beställ hämtning.

Eget omhändertagande

Ansökan om eget omhändertagande av kommunalt avfall gör du hos Miljönämnden.

Kontakt: miljoavdelningen@orebro.se eller via Servicecenter 019‑21 10 00.

Statistik för avfallsmängder och återvinning

I Miljöbarometern finns statistik för bland annat avfallsmängder och återvinning i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: