Gymnasieskola – är huvudman

Här finns information till dig som är eller vill sluta att vara huvudman inom fristående gymnasieskola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som huvudman

Anmäla elever

När du blivit godkänd som huvudman ingår du i Örebro kommuns antagningssystem. Det är gymnasieantagningen som sköter placeringen av elever i skolan.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök om större förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar, till Skolinspektionen.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående gymnasieskola är reglerat i skollagen (2010:800) 16 kapitlet 54 § och gymnasieförordningen 13 kapitlet 7 §.

Mer information om tilläggsbelopp.

Insyn och tillsyn

Insyn

Kommunen har en rättighet att utföra insynsbesök hos de inom kommunen belägna fristående skolorna, vilket även inkluderar gymnasieskolor. I Örebro kommun genomförs ett insynsbesök på förekommen anledning.

Tillsyn i verksamheten

Skolinspektionen sköter tillsyn av skolor.

Avsluta som huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom skola kontaktar du Skolinspektionen.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Kontakt

Ring Servicecenter, 019-21 10 00 eller e-posta till bou.fristaende@orebro.se.

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Publicerad: 28 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?