Gymnasieskola – för dig som är huvudman eller rektor

Här finns information till dig som är huvudman eller rektor för fristående gymnasieskola.

Innehåll på sidan

När du blivit godkänd som fristående huvudman

Anmäla elever

När du blivit godkänd som huvudman ingår du i Örebro kommuns antagningssystem. Det är gymnasieantagningen som sköter placeringen av elever i skolan.

Meddela/ansök om förändringar i verksamheten

Meddela/ansök om större förändringar i verksamheten, t.ex. om ni flyttar, till Skolinspektionen.

Bidrag från kommunen

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för fristående gymnasieskola är reglerat i skollagen (2010:800) 16 kapitlet 54 § och gymnasieförordningen 13 kapitlet 7 §.

Mer information om tilläggsbelopp.

Insyn och tillsyn

Kommunen har en rättighet att utföra insynsbesök hos de inom kommunen belägna fristående skolorna, vilket även inkluderar gymnasieskolor. I Örebro kommun genomförs ett insynsbesök på förekommen anledning.

Skolinspektionen har tillsynsansvar för gymnasieskolan. Tillsynen syftar till att se efter att verksamheten följer de lagar, regler och läroplaner som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

Se www.skolinspektionen.se för mer information.

Styrdokument och länkar

Skollagen

Styrdokument barn och utbildning

Skolstöd - stöd för dig som arbetar i förskola och skola

Pedagog Örebro - digital mötesplats för pedagoger och skolledare

Avsluta som fristående huvudman

Om du vill avsluta som huvudman inom skola kontaktar du Skolinspektionen.

Kontakt

Kontakta bou.fristaende@orebro.se vid frågor. Det går också bra att ringa Servicecenter, 019-21 10 00, så kopplar de dig vidare.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?