Betyg och examen i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan

I gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolans nationella program får du betyg på varje avslutad kurs och för gymnasiearbetet. För gymnasiearbetet ges i gymnasieskolan dock endast F eller E. Betyget F används inte i anpassade gymnasieskolan.

Examen och högskolebehörighet i gymnasieskolan

För dig som gått ett yrkesprogram gäller att du har 2 500 poäng i din studieplan, varav 2 250 ska vara godkända. Du ska också ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete för att få en yrkesexamen.

För högskoleförberedande examen ska du ha 2 500 poäng varav 2 250 godkända. Du ska också vara godkänd i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1 och ha ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen kommer att ge grundläggande högskolebehörighet.

En yrkesexamen samt godkända betyg i svenska, alternativt svenska som andraspråk, 2 och 3 samt engelska 6 ger också grundläggande högskolebehörighet. Alla elever på yrkesprogram har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet.

Betyg i gymnasieskolan

I gymnasieskolan är betygsskalan sexgradig, med fem godkända (A-E) och ett icke godkänt betygssteg (F).

Inte godkänd

Om eleven inte når betygskriterierna i ett ämne sätts betyget F. Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen.

Betyg i anpassad gymnasieskola

I anpassade gymnasieskolans nationella program får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. I de individuella programmen sätts inga betyg alls. Efter att eleven avslutat ett nationellt eller individuellt program utfärdas ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i anpassade gymnasieskolan. Om elevens kunskaper som lägst inte motsvarar samtliga delar av betygskriterierna för E sätts inget betyg.

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen.

Betygsutskrift

Information om hur du beställer en betygsutskrift finns hos Örebro stadsarkiv.

Läsårstider för gymnasieskolor

Här hittar du datum för studentavslutningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: