Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som inte når upp till skolans betygskriterier eftersom de har en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad gymnasieskola finns på flera av Örebros gymnasieskolor.

Den anpassade gymnasieskolan erbjuder flera nationella och individuella program. Verksamheten finns både på kommunala och fristående skolor.

Kommunala anpassade gymnasieskolor

Den kommunala anpassade gymnasieskolan är organiserad under Tullängsgymnasiet, men bedriver en del av sin verksamhet på Virginska gymnasiet och Kvinnerstaområdet.

Tullängsgymnasiet
Program: Fordonsvård och godshantering, Individuella programmet.

Virginska gymnasiet
Program: Hotell, restaurang och bageri, Samhälle natur och språk, Administration, handel och varuhantering.

Kvinnerstaområdet (Tullängsgymnasiet)
Program: Fastighet, anläggning och byggnation.

Fristående anpassade gymnasieskolor

LIA-gymnasiet

LIA-gymnasiet (fristående skola) med programmen:

  • Fastighet, Anläggning och Byggnation.
  • Hälsa, Vård och Omsorg.
  • Administration, Handel och Varuhantering.

Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade

På Tullängsgymnasiet finns också Riksgymnasiet Örebro, anpassad gymnasieskola (tidigare Riksgymnasiesärskolan) för döva och hörselskadade, som tar emot elever från hela landet.

Betyg i anpassad gymnasieskola

I anpassade gymnasieskolans nationella program får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. I de individuella programmen sätts inga betyg alls. Efter att eleven avslutat ett nationellt eller individuellt program utfärdas ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Läs mer om betygsskalans fem steg: A, B, C, D och E.

Kontakt

Eva-Christin Larsson, SYV Anpassad gymnasieskola

073-022 24 20, 019-21 35 56

eva-christin.larsson@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad: