Inackorderingsbidrag för gymnasieelever

Inackorderingsbidrag kan du få om du ska bo och studera på en annan ort än din hemort, eller om restiden överstiger två timmar per dag mellan hemmet och skolan.

Skola som drivs av en kommun eller ett landsting

Om du söker till en gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting (offentlig huvudman) så ansöker du om inackorderingsbidrag hos din hemkommun.

Övriga skolor

Du som ska studera på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Läs mer om det på CSN:s webbplats.

Vad krävs för att få bidrag från Örebro kommun?

Örebro kommun beviljar inackorderingsbidrag om du är inackorderad och

  • är folkbokförd i Örebro kommun
  • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)
  • har resväg över 40 km (enkel resa) eller restid som överstiger två timmar/dag (tur och retur) från hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan.

Belopp och utbetalning

Inackorderingsbidraget ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och resor till och från hemmet. Beloppets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen). Om reseavståndet är mindre än 60 km enkel resa måste du bifoga kopia på hyreskontrakt/hyreskvitto till ansökan.

Inackorderingsbidraget är beroende av gällande prisbasbelopp. Beloppets storlek kan således förändras från år till år. Det minsta beloppet du kan få för år 2024 är 1910 kr per månad. Beloppet ökar med längre resväg mellan skolan och hemmet.

  • 0–149 km: 1 910 kr per månad
  • 150–349 km: 2 388 kr per månad
  • 350 km eller längre: 2 865 kr per månad

Utbetalning

Bidraget betalas ut under högst tio månader per läsår. Du får fyra och en halv månad på höstterminen (september–december) och fem och en halv månad (januari–maj) på vårterminen vid nio utbetalningstillfällen. I september och maj utbetalas ett och ett halvt månadsbelopp.

Bidraget betalas ut månadsvis via Swedbanks utbetalningsservice (SUS). Du anmäler ditt konto till Swedbanks kontoregister via deras webbplats. På samma webbplats kan du kontrollera om du redan anmält ett konto. Om du inte har registrerat dig, får du istället en avi med posten som du löser in på Swedbanks webbplats eller i vissa butiker. Om du löser in den i en butik kan du behöva betala en avgift.

Folkbokföringsadress

Det är viktigt att du är folkbokförd i Örebro kommun under hela din gymnasieutbildning, eftersom inackorderingsbidraget betalas av din hemkommun. Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare/föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder.

Regler när vårdnadshavare/föräldrar flyttar

Om dina vårdnadshavare flyttar från Örebro kommun så är det den nya hemkommunen som beslutar om ditt inackorderingsbidrag.

Flyttar dina vårdnadshavare till Örebro kommun så måste du vara folkbokförd hos dem för att kunna få inackorderingsbidrag från Örebro kommun.

Om dina vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige så ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänsten nedan.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Kan du inte ansöka digitalt använder du blanketten Ansökan om inackorderingsbidrag Pdf, 175.2 kB..

Ansöker du om inackorderingsbidrag inför ett nytt läsår handläggs din ansökan i slutet av augusti till och med mitten av september. Ansökningar som inkommer under pågående läsår hanteras löpande under hela året.

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem eller flyttar under läsåret måste du omedelbart anmäla detta till handläggare på Skolskjuts. Du är då inte längre berättigad inackorderingsbidrag. Den som felaktigt tar emot bidraget är skyldig att genast återbetala.

Senast uppdaterad:

Publicerad: