Digitalt lärande i gymnasieskolan

På våra kommunala gymnasieskolor är digitala hjälpmedel en självklar del i skolarbetet. Hos oss får du låna en egen dator eller surfplatta under din studietid. I alla våra skolor finns även trådlös åtkomst till internet.

Lärplattform

E-skola är de kommunala skolornas gemensamma ingång för lärande och kommunikation. Via e-skola hittar du bland annat vår lärplattform It's learning som till exempel används för att lägga ut information om kurser, kommunikation mellan dig och din lärare, självstudier och inlämningsuppgifter. Lärplattformen kommer du lätt åt via din egen bärbara dator eller surfplatta.

Inloggningsuppgifter får du från din skola.

Ansvarsförbindelse

För att kunna lämna ut datorn eller surfplattan ska elev och vårdnadshavare skriva på en ansvarsförbindelse som reglerar förutsättningar för lånet. Finns det två vårdnadshavare måste båda skriva under. Ansvarsförbindelsen får eleven på skolan. Eleven tar sedan med sig underskriven ansvarsförbindelse till det tillfälle då datorer eller surfplattor delas ut.

Kommunen har tecknat en allriskförsäkring som gäller 24 timmar per dygn, alla veckans dagar oavsett var datorn används. Försäkringen omfattar oförutsedda händelser som rån, inbrott, skada, olycksfall, brand och skadegörelse.

Komplettera med egen hem- eller allriskförsäkring

Observera att skolan inte har en försäkring av typ allrisk/drulle på det vis som många hemförsäkringar har. En täckande hem- eller allriskförsäkring bör därför finnas. Skolans försäkring gäller till exempel inte vid stölder där eleven lämnat datorn utan uppsikt – om så bara för ett par minuter.

Skolans försäkring gäller endast vid stöld i samband med styrkt inbrott eller rån (tillgrepp från eleven som har datorn under direkt uppsikt).

Måste jag betala självrisken om något händer?

Om du varit aktsam så behöver du normalt inte betala någon självrisk. Försäkringen omfattar inte oaktsamhet, vilket innebär att du/din vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för utrustningen.

Får jag ha datorn i skåpet på skolan?

Det finns inget entydigt svar på den frågan eftersom det beror på hur bra skåpen är på skolan och vilket lås som används. Kvalitén på skåpen varierar både mellan och på skolorna.

IT-ansvarig på skolan kan ge besked ifall ditt skåp är godkänt. Om ett godkänt lås används till ett sådant skåp kan du förvara datorn i skåpet. Exempel på godkända lås (klass 1) är Abloy 3020, ABUS 88/50 och Abloy PL320.

För att förebygga stölder märker gymnasieskolorna sina datorer med Smartwater, en spårbar vätska.

Märkningen är osynlig, men kan läsas av med hjälp av den utrustning som polisen använder. Vätskan är unik för Örebro kommun och gör att datorerna kan härledas till rätt ägare.

Här finns information för dig som är elev i någon av våra kommunala gymnasieskolor och som behöver hjälp med din dator eller surfplatta.

Nytt lösenord till trådlöst nät eller e-skola

Om du behöver nytt lösenord till det trådlösa nätet och/eller e-skola, ring Servicecenter och be att få prata med IT Kundservice, 019-21 00 00.

Frågor om skolspecifika program

Om du har frågor om skolspecifika program kontakta den som är IT-ansvarig på skolan eller skolans IKT-pedagog/lärspridare genom att ringa kommunens Servicecenter, 019-21 10 00.

IT-ansvarig på din skola

Karolinska gymnasiet: Roger Larsson
Kvinnerstagymnasiet: Peder Andersen
Rudbecksgymnasiet: Peder Andersen
Tullängsgymnasiet: Peder Andersen
Virginska gymnasiet: Ola Jonsson

IKT-stödet finns lokalt på skolorna och kan vara en IKT-pedagog eller en lärspridare.

Felsökning och support på hårdvara/mjukvara

Det är Caperio skolpartner som levererar datorerna och surfplattorna. På din dator/surfplatta finns ett telefonnummer som går till Caperios support.

De hjälper bland annat till med:

  • felsökning och support på hårdvara och mjukvara,
  • konfigurering,
  • felanmälan och försäkringsfrågor.

Du kan alltid ringa Caperio telefonsupport men behöver du hjälp med lösenord till trådlöst nät och e-skola eller specifika frågor om program som skolan köpt blir du hänvisad till andra.

Senast uppdaterad:

Publicerad: