Studie- och yrkesvägledning

Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesval.

Skolan samverkar med de gymnasieutbildningar som eleverna fortsätter till, men även arbetslivet och närsamhället. Alla som arbetar i skolan ska jobba för att utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv utanför skolan. De ska även jobba med att motverka att elevernas studie- och yrkesval påverkas eller begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare finns på varje skola. Du kontaktar dem enkelt via skolans webbplats.

Lista över alla grundskolor i Örebro kommun.
Lista över alla gymnasieskolor i Örebro kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad: